Om SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Gjennom 14 år har vi bidratt til å realisere drømmer og skape handlingsrom i vårt lokalmiljø. Som eier av banken kan vi gi gaver som gjør Jevnaker, Lunner og Nittedal til et bedre sted å leve og bo. Vi liker veldig godt å fortelle de gode historiene om hva vi får være med å skape, men her vil vi gjerne fortelle vår historie.

Virksomhetsstyring

SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutning mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner.

SpareBank 1-stiftelsen JLN fikk overført egenkapitalbevis tilsvarende verdien av samfunnskapitalen i Sparebanken Jevnaker Lunner, tilsvarende 436 millioner kroner.

Våre formål

SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal skal videreføre sparebankstradisjonene for å bidra til positiv utvikling i samfunnet, ved å gi gaver til samfunnsnyttige prosjekter. Gaver gis fortrinnsvis til formål i kommunene Jevnaker, Lunner og Nittedal.

Stiftelsen skal bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Stiftelsen skal drive en forsvarlig kapitalforvaltning for å kunne oppfylle sine øvrige formål.

Overskuddet tilbake til lokalsamfunet

Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Banken deler sitt overskudd med eierne i form av utbytte. Dette utbyttet, og avkastningen på andre investeringer, er grunnlaget for at stiftelsene kan dele ut gaver til samfunnsnyttige prosjekter. Ved å gi gaver bidrar vi til å skape handlingsrom for frivilligheten i vårt lokalmiljø.

Årsrapporter Gaver vi har gitt

Våre verdier


TILLIT
Det vi sier og gjør skal bidra til å opprettholde og skape tillit. Til oss og samfunnet.


TILHØRIGHET
Vår virksomhet skal. bidra til at mennesker føler tilhørighet. Til de mange fellesskapene som utgjør samfunnet.


TILGJENGELIGHET
Vi skal være tilgjengelige til en hver tid.

Tilgjengelighet
Tilhørighet
Tillit
lukk
lukk
lukk