Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Prosjektgaver

UNG Hadeland

Kr. 3 500 000,-

Et godt samarbeidsprosjekt mellom frivilligheten, kommunen og næringslivet gjør at Ung Hadeland og DNT kunne åpne landets første "Frilufts HUB" på Harestua i februar. Stiftelsen bidrar med midler til inventar, BUA og prosjektleder.

Komposisjon av jubileumsverk

Kr. 100 000,-

JIF E-Sport - Nytt og større spillesenter

Kr. 300 000,- til E-Sport

JIF E-sport er en frivillig organisasjon dedikert til å tilby et inkluderende og lavterskeltilbud innen E-sport til barn og unge i kommunen. E-sport er en viktig arena for personlig utvikling, samarbeid og fellesskap. Et nytt lokale vil bidra til å skape et trygt og stimulerende miljø der barn og unge kan utvikle sine ferdigheter, samtidig som de opplever verdien av samarbeid og fair play.

Hvor kommer relieffene på Lunnerkirka fra?

Kr. 100 000,- til Relieffer på Lunner kirke

Sommerkonserter på Hadeland Glassverk

Kr. 200 000,- til Sommerkonserter

Sommerkonsertene på HG har blitt en årviss populær foreteelse. Lokale artister ved enden av Randsfjorden en sommerdag. Kan det bli bedre?

Gavebilletter til lokalbefolkningen

Kr. 500 000,- til Gratis adgang for innbyggere

Stiftelsen betaler adgang på Kistefos for alle innbyggere i Jevnaker, Lunner og Nittedal. Ordningen gjelder ut 2024.

Hindre utenforskap

Kr. 1 800 000,- til Inkluderingsprosjekt

Samarbeid mellom skole, sosiale entreprenører og andre instanser i kommunen gjør det mulig å skape varig endring ved å bygge sterke relasjoner, gi gode tilbud til aktiviteter og gi anledning til mestring og utvikling.

Ulven - en eventyrlig rockemusical

Kr. 130 000,- til Oppsetning Rockeoulven

Randsfjordfestivalen

Kr. 250 000,- til Rabatt fredagskonsert

Barn og ungdom får rabatt på arrangementer i forbindelse med årets Randsfjordfestival. Stiftelsen har tidligere bevilget støtte til bygging av badeparken og til gratis adgang for barn og unge fra Jevnaker, Lunner og Nittedal.

Norske Redningshunder

Kr. 225 000,-

Lunner Kommune

Kr. 50 000,-

Jevnaker Kommune

Kr. 5 000 000,-

Stiftelsen bidrar med NOK 5 millioner brygge og utsmykning i Verkevika. Promenaden i enden av Randsfjorden er med på å virkeliggjøre "Fjordlandsbyen".

Hadeland Glassverk Kunst og kulturformidling

Kr. 500 000,-

Lekeområdet på HG fortjente en ansiktsløftning.

Fra talent til styrker

Kr. 500 000,- til Inkluderingsprosjekt

Prosjektet skal sette innvandrere og flyktninger i stand til å starte egen virksomhet eller bli bedre rustet for arbeidslivet. Arbeid er en forutsetning for vellykket inkludering.

"Jevnakermodellen" - et samarbeidsprosjekt mellom kommune og Moving Mamas

Kr. 500 000,- til Maskiner og prosjektkostnader

Stiftelsen har støttet Moving Mamas ved flere anledninger. Denne gaven er til maskiner og utstyr for at MM kan sy om redesignede plagg for Recouture. Inkludering, næringsutvikling og samarbeid.

Kunst langs kulturstien

Kr. 30 000,- til Utsmykning kultursti

Blyverkspelet - et musikalsk industrieventyr fra Harestua

Kr. 150 000,- til Blyverket spel

Spennende lokalhistore fra tidlig industrialisering. Formidlet gjennom et "spel". Tilrettelagt av gode krefter.

Operafest Røykenvik

Kr. 400 000,- til Pop-up konserter

Operafest Røykenvik skal bli operafest for hele Hadeland. Gratis "Pop-up" konserter i Jevnaker og Lunner gjør opera tilgjengelig for flere.

Hjelpemiddel som redder liv

Kr. 175 000,- til Multimonitor

En "multimonitor" i ambulansen redder liv! Ildsjeler som jobber for andre fortjener støtte.

LOS i LUNNER

Kr. 900 000,- til LOS i Lunner

LOSen skal bidra til å hjelpe ungdommer i ungdomsskolealder til å lykkes i skole og fritid for på den måten å legge grunnlaget for å lykkes i videregående skole og på sikt mestre eget liv.

WILLY JOHANSSON – Norsk Glassdesign historie HG (Hadeland glassverk

Kr. 480 000,- til Film Willy Johannson

Filmen om Willy Johansson har premiere i mai 2024. En glasskunstner som fortjener en plass i historien

Grua kirkes 100-årsjubileum

Kr. 275 000,- til Grua kirke 100 år

Grua Kirke er 100 år i år. Arrangementer i forbindelse med jubileet spenner fra foredrag til konserter.

Jordvarme Li kunstgressbaner

Kr. 3 750 000,- til Jordvarme Li

Et stort spleiselag gjør at Li kunstgress kan skifte ut gass med jordvarme.

Mini løypemaskin Skjerva

Kr. 500 000,- til Løypemaskin

Det startet med en snøscooter. Det fortsatte med dugnad og tilhørighet. Nå bevilger stiftelsene på Hadeland også støtte til en liten løypemaskin. Ildsjeler som virkelig fortjener støtte.

Restaurering, bevaring og revitalisering av Kruttmølla i Nitedals Krudtværk.

Kr. 300 000,- til Restaurering av Kruttmølla

Tilskudd til sluttføring av bevaring av "Kruttmølla". Et fremtidig samlingspunkt.

TB Rond

Kr. 300 000,- til TB Rond

TB Rond var den siste slepebåten for tømmer som gikk i Randsfjorden. TB Rond ble bygget i Røykenvik i 1955 og gikk i fjorden frem til 1968. Målet er å få TB Rond tilbake til Randsfjorden som et levende objekt som skal formidle industrihistorien i fjorden i hele Randsfjordområdet.

Frivillighetens dag

Kr. 12 500,- til Utstyr

Droneprosjekt - "redd rådyrkillinger for å bli drept av slåmaskinen ved bruk av drone"

Kr. 30 000,- til Redd Rådyrkalven

Vårkonsert 2023

Kr. 7 500,- til Konsert

Treårig skoleopplegg

Kr. 450 000,- til Omvendt Escape room for skoleklasser

Kultur og industrihistorie formidles på en spennende måte!

Drone-redder-killing Nittedal

Kr. 75 000,- til Droner

Hadeland janitsjar

Kr. 10 000,- til Oppsetning

Danseverket

Kr. 300 000,- til Inkluderingsprosjekt

Hva med de som ikke spiller fotball? Eller danser? Kan ungdommen selv være med å lage aktiviteter? Inkludering satt i system.

Forskerfabrikken Norge

Kr. 100 000,- til Sommerskole Nittedal

JIF Allianse

Kr. 25 000,-

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss

Kr. 250 000,- til Innredning av lokaler

Jevnaker folkebibliotek

Kr. 200 000,- til Utstyr til biblioteket

Jevnaker Idrettsråd

Kr. 250 000,- til Lydanlegg i Jevnakerhallen

Vinterfestivalen 30 km klassisk v/ Berit Cardas

Kr. 50 000,- til Arrangementstøtte

Hakadal IL Langrenn

Kr. 400 000,- til Løypemaskin og garasje

Nittedal Rotaryklubb

Kr. 50 000,- til Matfestival

Nittedal og Hakadal Janitsjar

Kr. 30 000,- til Konsertstøtte

Skolekorpset i Lunner

Kr. 150 000,- til Ekstraordinær støtte

Scenelauget

Kr. 85 000,- til Rock er bedre enn ...

Gjelleråsen Idrettsforening

Kr. 750 000,- til LED på LI

Lunner ungdomsskole

Kr. 150 000,- til Paddle bane

Dagfinn Edvardsen

Kr. 900 000,- til Lønnsomt og bærekraftig næringsliv på Hadeland

UngINN Hadeland

Kr. 180 000,- til Ungdomskort

JEVNAKER KOMMUNE (961381363)

Kr. 125 000,- til Oppsiktvekkende God Oppvekstkonferanse

Roa vel

Kr. 60 000,- til Elvesti på ROA

Stolpejakten Hadeland (Hadeland Orienteringslag)

Kr. 55 000,- til Stolpejakten

Caldera

Kr. 15 000,- til Konsert i Flammen

Skillebekk/ Holumskogen velforeninger

Kr. 75 000,- til Ballbinge

BUA Jevnaker, Jevnaker frivilligsentral

Kr. 500 000,- til Utstyr til BUA

BUA Nittedal

Kr. 500 000,- til BUA

UngHadeland - Kulturkontoret for Lunner og Gran

Kr. 500 000,- til BUA

Lunner Historielag v/Hugo Hallum

Kr. 110 000,-

HADELAND GLASSVERK Kunst & Kulturformidling

Kr. 180 000,-

Det blir sommerkonserter i år også!

Nittedal idrettslag

Kr. 5 000 000,-

Stiftelsen bidrar med midler til skifte av kunstgress på sentralanlegget. Etter stiftelsens oppfatning er dette et godt sportslig og miljømessig alternativ.

Nittedal Røde Kors

Kr. 250 000,-

Støtte til dusj- og vaskefasiliteter på "huset".

Norges Skiforbund

Kr. 150 000,-

Harestua Barne-Og Ungdomsteater

Kr. 20 000,- til Oppsetning høst 2021

Friskis&Svettis Jevnaker

Kr. 380 000,-

Folkets Hus, Klinkenberg (Østre Jevnaker)

Kr. 200 000,- til Folkets hus

Folkets Hus blir pusset opp

Jevnaker Idrettsforening Ski

Kr. 300 000,- til Skileikanlegg

Nå blir det skileikanlegg!

Jevnaker if Fotball

Kr. 350 000,- til Traktor

Scenelauget

Kr. 10 000,-

Harestukoret

Kr. 22 500,- til Lydutstyr

Caldera

Kr. 10 000,- til Konsert i Mariakirken

Julekonsert med Lunner kammerkor og Kordial, 2021.

Kr. 25 000,- til Julekonserter

Nittedal kirkelige fellesråd

Kr. 23 000,- til Adventskonsert i Nittedal Kirke

Jevnaker Bordtennisklubb

Kr. 45 000,- til Bordtennisbord

Dagfinn Edvardsen

Kr. 200 000,- til Hadelandskonferansen

Skolekorpset i Lunner

Kr. 40 000,- til Konsert

Kjul Vel

Kr. 40 000,- til Uteområde

K(ult)ur Mot Kreft

Kr. 25 000,- til K(ult)ur mot kreft

Elevrådet ved Grua skole

Kr. 100 000,- til Bøker til skolebiblioteket på Grua Skole

Jevnaker ungdomskorps

Kr. 30 000,- til Konsert og øvelser

Nittedal AGK

Kr. 30 000,- til Løfteplattform

Jevnaker ungdomsskoles skolebibliotek

Kr. 100 000,- til Bøker til skolebibliotek Jevnaker Ungdomsskole

Hadeland Hundeklubb

Kr. 50 000,- til Utstyr til klubben

Jevnaker Bordtennisklubb

Kr. 24 000,- til Vedlikehold av gulv

Barn av rusmisbrukere

Kr. 100 000,- til Filmprosjekt

Nittedal kommune, Kulturenheten

Kr. 150 000,- til "ÅPENT"

KulturKraft Hadeland

Kr. 750 000,- til Festival- og kulturkoordinering

Prosjekt for å samordne festivaler og kulturarrangementer på Hadeland

Skiforeningen - Foreningen til ski-idrettens fremme

Kr. 90 000,- til Utbedring av løypetrasse

Hakadal IL

Kr. 2 500 000,- til Fotballhall

Harestua Idrettslag

Kr. 56 000,- til Anleggsprosjekter

Nittedal Elveforum

Kr. 25 000,- til Elveprosjekt

Stiftelsen Randsfjordfestivalen - Randsfjorden Badepark

Kr. 1 500 000,- til Subsidiering av inngangsbilletter

Aktivitet med Mening

Kr. 20 000,- til Podcast

Kyonis Jevnaker Hundeklubb

Kr. 150 000,- til Treningshall

Skjerva Løypelag

Kr. 65 000,- til Ny snøscooter

Stiftelsen Kistefos Museet

Kr. 1 125 000,- til Skolebesøk

Grua UIL

Kr. 1 175 000,- til K35 hoppbakke

Nittedal IL Skøyte- og Ishockeygruppe

Kr. 110 000,- til ATV og slipemaskin

Marianne Teppdalen

Kr. 150 000,- til Maskinkjøp

UngHadeland - Gran kommune og Lunner kommune

Kr. 1 350 000,- til Ingenting om oss - uten oss

Lunner kommune

Kr. 1 135 000,- til Bredbånd

Toso 4H

Kr. 150 000,- til Uteområde

Kulturverket Flammen, Nittedal kommune

Kr. 100 000,- til Stikk og musikk

Nittedal Rotaryklubb

Kr. 130 000,- til Matfestival

Matfestival

Harestua RC senter

Kr. 30 000,- til Kjøp av utleiebiler

HADELAND GLASSVERK Kunst & Kulturformidling

Kr. 150 000,- til Sommerkonserter

Gjelleråsen Idrettsforening

Kr. 1 000 000,- til Kunstgress på LI

Mylla løypeforening

Kr. 91 000,- til Løypemaskin

Harestua Idrettslag

Kr. 350 000,- til Løypemaskin

Grindvoll Vel

Kr. 70 000,- til Kunstprosjekt kulturstien

Grua menighetsråd

Kr. 125 000,- til Ringesystem Grua Kirke

Nittedal Røde Kors

Kr. 800 000,- til Beredskapsambulanse

Scenelauget

Kr. 270 000,- til Street Art

Stiftelsen Kistefos-Museet

Kr. 1 000 000,- til Uterom

Turkameratene Nittedal Turlag

Kr. 35 000,- til Turpass

Skiforeningen - Foreningen til ski-idrettens fremme

Kr. 2 000 000,- til Maskinstall på Brovoll

Alv Henning Stai

Kr. 37 500,- til Utstyr til bridge

En sommerdag på Hadeland av Rebels Music / Asle Beck/ Toi Toi Wien

Kr. 50 000,- til En sommerdag på Hadeland

Hadeland kulturskole

Kr. 200 000,- til Kompetanse for teatergruppene på Hadeland

Hakadal Golfklubb

Kr. 285 000,- til Inkluderingsprosjekt

Harestua Samfunnshus

Kr. 50 000,- til Møbler i Harestua Samfunnshus

Julekonsert med Lunner Kammerkor og Kordial

Kr. 50 000,- til Julekonsert

Grindvoll idrettslag

Kr. 200 000,- til Frisbee golf

Lunner Fotballklubb

Kr. 0,- til Miljøtiltak kunstgress

Harestua Skøyteglede

Kr. 90 000,- til Koste- og strø tilbehør

Grindvoll og Lunner Kvinne-ogfamilielag

Kr. 35 000,- til Bokhyller med mere

Jevnaker menighet

Kr. 500 000,- til Restaurering av orgel

Hadeland Janitsjar

Kr. 30 000,- til Euphonium

Rotnes skolekorps

Kr. 14 000,- til Konsert i Flammen

Stiftelsen Kistefos-Museet

Kr. 480 000,- til Lekepark

Team Hadeland Langrenn (THL)

Kr. 200 000,- til Helseprosjekt

Svea Skilag

Kr. 75 000,- til Oppussing og renovering av klubbhus

Foreningen "Kulturbruket Gamleskolen Harestua" (Tidligere Gamlekolens Venner og Kulturbruket Harestua, er nå slått sammen)

Kr. 50 000,- til Flytting av ishockeybane

LOS på LUS/HUS og UngHadeland

Kr. 750 000,- til "Los" prosjekt

Hadeland Orienteringslag

Kr. 30 000,- til Stolpejakten

Bergerbakken skolebibliotek v/ Bergerbakken skole

Kr. 100 000,- til Leselyst

Harestua turpadlelag

Kr. 45 000,- til Kajakker og utstyr

UngHadeland m.fl

Kr. 205 000,- til Svea badeplass

Varingskollen Alpinsenter AS/Hakadal Idrettslag

Kr. 1 000 000,- til Nødvendige arbeider i Varingskollen

Lunner husflidslag

Kr. 35 000,- til Sommerskole håndverk

Hakadal Golfklubb

Kr. 250 000,- til Innbygging av drivingrange

Hadelandshagen AS

Kr. 1 000 000,- til Etablerning av Hadelandshagen på Harestua

Skiforeningen - Foreningen til ski-idrettens fremme

Kr. 270 000,- til Utbedring av turtrase

Harestua turpadlelag

Kr. 5 000,- til Kajakk-kurs

Harestua vel

Kr. 40 000,- til Sikring av badeflåten på Harestuavannet

Randsfjordmuseet as

Kr. 100 000,- til Fotodokumentasjon av korona

Jevnaker Ungdomskorps

Kr. 28 000,- til Konsert på Hadeland Glassverk

Harestua Stilag

Kr. 17 000,- til stikart

LHL Hadeland

Kr. 80 000,- til Rehabilitering av hus

Oppdalskarusellen

Kr. 10 000,- til Startnummer til Oppdalskarusellen

Startnummer

JEVNAKER KOMMUNE

Kr. 100 000,-

Årbok for Hadeland

Kr. 10 000,- til Årbok for Hadeland

Staven 4H

Kr. 10 000,- til Turutstyr

Jevnaker kommune i samarbeid med næringsaktører i Jevnaker

Kr. 100 000,- til Innovasjon i næringslivet

FAU Lunner barneskole

Kr. 60 000,- til Knertens rike

Stiftelsen Kistefos-Museet

Kr. 250 000,- til Utstilling 2020

Nittedal Bygdekor

Kr. 20 000,- til Konsert

Støtte til konsert

KULTURBRUKET HARESTUA

Kr. 10 000,- til Podcast utstyr

Utstyr til podcast for ungdom

Harestua IL

Kr. 20 000,- til Koronatiltak

Kulturbruket Harestua

Kr. 80 000,- til Drive-in konsert på Harestua

Kulturtilbud i trange tider

BUA Jevnaker/Jevnaker Frivilligsentral

Kr. 250 000,- til Utstyr til BUA

Nittedal kommune, Kulturenheten

Kr. 240 000,- til Utsmykning Flammen

Nittedal kommune, Kulturenheten

Kr. 100 000,- til Kulturfaktor 2020

Grua Utviklingsforum

Kr. 30 000,- til Drive-in kino på Grua

Stiftelsen Randsfjordfestivalen - Randsfjorden Badepark

Kr. 1 000 000,- til Containerbygg til badeparken

Det kommer en sommer hvor badeparken kan benyttes igjen. Da er det viktig at utstyret er i orden

Lunner bibliotek

Kr. 43 000,- til Gaming utstyr på biblioteket

Harestua Skøyteglede

Kr. 75 000,- til Slipemaskin

Utlånsportalen UngHadeland - BUA

Kr. 250 000,- til NOK 250.000 til utstyr til BUA

BUA trenger mer utstyr å låne ut

Harestua Barne-og ungsdomsteater

Kr. 75 000,- til NOK 75.000 til sceneutstyr og musikk

Støtte til sceneutstyr og musikk

Harestua Idrettslag

Kr. 27 500,-

Støtte til kjøp av dieseltank og resultattavle

Nittedal Historielag

Kr. 160 000,- til NOK 160.000 til bokprosjekt om Aas Gård

Bokprosjekt om Aas Gård

Harestua Samfunnshus

Kr. 47 000,- til Nye møbler

Støtte til nye møbler på samfunnshuset

Rotnes skolekorps

Kr. 20 000,- til Faglig/familiekonsert

Støtte til konsert

Randsfjordmuseet

Kr. 250 000,- til NOK 250.000 til Geoportal

Støtte til Geoportal

Tur- og treningsvennene

Kr. 30 000,-

Støtte til utstyr

Grindvoll Idrettslag

Kr. 300 000,- til NOK 300.000 til løypemaskin

Ny løypemaskin

Grindvoll Vel

Kr. 60 000,- til Kultursti

Utvidelse og forbedring av kultursti på Grindvoll/Vestern

Hadeland strykeorkester

Kr. 25 000,- til Verksted for unge strykere

Skiforeningen - Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

Kr. 105 000,- til NOK 105.000 til ny snøscooter

Ny snøscooter

Jevnaker kommune,Kulturskolen

Kr. 17 500,-

Utstyr til undervisning for barn i førskolealder

Harestua Idrettslag

Kr. 60 000,- til NM Bordtennis

Støtte til utstyr og arrangement i forbindelse med NM i Bordtennis

Elevrådet Lunner Barneskole

Kr. 150 000,-

Istandsetting av hoppbakken ved Lunner Barneskole

Veien Tilbake

Kr. 100 000,- til Prosjektutvikling rusforebygging

Utvikling av prosjekt for rusforebygging blant barn og ungdom

Ringerike sykkelklubb

Kr. 320 000,- til Kvinnelag

Utstyr og oppstartskostnader til "Kvinnelag"

Hadeland Glassverk Kunst & Kulturformidling A

Kr. 1 200 000,- til Da Vinci 2020

Støtte til skoleelevene i Jevnaker, Lunner og Nittedal i forbindelse med besøk på DaVinci utstillingen.

Høy på landet AS

Kr. 350 000,- til Høy på Landet 2020

Høy på Landet 2020.

Lunner kommune v/UngHadeland

Kr. 117 000,- til Sommerskole Lunner Forskerfabrikken

Ringerike Vocalis

Kr. 50 000,- til Oppsetning av Skapelsen

Konsert Haydens Skapelsen

Randsfjordmuseet

Kr. 150 000,- til Museum for folk som ikke går på museum

Museum for folk som ikke går på museum

Forskerfabrikken Norge AS

Kr. 273 000,- til Sommerskole Jevnaker/Nittedal

Sommerskole

Nittedal hundekjørerklubb

Kr. 12 000,- til Pulker

Støtte til kjøp av pulker til rekrutter

Come Alive

Kr. 50 000,- til Kompetanseheving

Kompetanseheving for teatermiljøet på Hadeland

Nittedal Svømming og Livredning

Kr. 100 000,- til Inntektstap

Kompensasjon for bortfall av kursinntekter

Visit Innlandet SA

Kr. 396 000,- til Juletog

Juletog til Jevnaker

Gjelleråsen Idrettsforening

Kr. 850 000,- til Prosjekter

Flere prosjekter i regi av Gjelleråsen IF

Gjelleråsen IF Ski

Kr. 63 000,- til Værstasjon/Skihytte

Værstasjon og renovering av skihytta

Jevnaker Idrettsforening Ski

Kr. 300 000,- til Myrskogen

Caldera

Kr. 10 000,- til Julekonsert

Julekonsert i Mariakirken

Operafest Røykenvik

Kr. 150 000,- til Operafest

Støtte til Operafest 2020

Hadeland Janitsjar

Kr. 10 000,- til Musikal

Støtte til oppsetning av "Kjæm du i kvell" musikal

Jevnaker korforening

Kr. 15 000,- til Høstkonsert

Støtte til høstkonsert

Skjerva løypelag

Kr. 20 000,- til Flis og biomasse

Støtte til frakt av flis og biomasse fra Harestua til Skjerva. Skal anvendes for planering og utbedring av løyper og sykkelstier.

Julekonsert med Lunner kammerkor og Kordial

Kr. 50 000,- til Julekonsert

Støtte til Julekonsert med Lunner Kammerkor og Kordial

Gran Håndballklubb

Kr. 10 000,- til Bring arrangement

Støtte til arrangement i Bring serien

Jevnaker Ungdomskorps

Kr. 55 000,- til Instrumenter

Nye instrumenter til ungdomskorpset

NOIL/SenIL

Kr. 1 500,- til PA anlegg

JEVNAKER KLATREKLUBB

Kr. 260 000,- til Klatrevegg i Jevnakerhallen

Klatrevegg i Jevnakerhallen

Grua Ungdoms- og idrettslag

Kr. 86 500,- til ATV

Støtte til ATV til skianlegget på Grua

Nittedal Hundekjørerklubb

Kr. 15 000,- til Tidtagingssystem

Støtte til kjøp av tidtagingssystem for stafetten.

Hadeland Teaterlag

Kr. 120 000,- til Bronsebukkene 2020

Bronsebukkene 2020

Hadeland Glassverk Kunst og Kulturformidling AS

Kr. 135 000,- til Sommerkonserter på Glassverket

Sommerkonsertene 2020

Haugeråsen velforening

Kr. 50 000,- til Fornyelse av lekeområde

Nye lekeapparater i Haugeråsen

Harestua vel

Kr. 23 500,- til Sikring av badeflåte

Sikring av badeflåten på Harestua

Lunner Håndballklubb

Kr. 25 000,- til Resultat/måltavle

Ny resultat/måltavle i Lunnerhallen

Gjelleråsen IF - Innebandy

Kr. 90 000,- til Jentebandy

Midler til jenteprosjekt i innebandy

Foreningen til skiidrettens fremme - Skiforeningen

Kr. 265 000,- til Turvei

Midler til etablering av turvei med planfri og sikker kryssing av jernbane ved Lurslia, Sørli i Nittedal.

Lunner menighetsråd

Kr. 200 000,- til Ringesystem i Lunner kirke

Støtte til nytt ringesystem i Lunner kirke

Nittedal Orientering

Kr. 53 500,- til Nytt utstyr

Støtte til kjøp av diverse nytt utstyr. Orientering er lavterskel friluftsliv for unge i alle aldre.

Grua Utviklingsforum

Kr. 25 000,-

Grua Utviklingsforum arrangerer utekino i slalombakken. En nyvinning i kulturtilbudet i Lunner.

Lunner Husflidslag

Kr. 400 000,- til Foreningslokaler i Haakenstadbutikken

Støtte til restaurering og istandsettelse av "Haakenstadbutikken" til lokaler for husflidslaget.

Jevnaker Motorklubb

Kr. 175 000,- til Innkjøp og ombygging av 2 ATV

Midler til innkjøp og ombygging av 2 ATV til bruk for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lunner kommune; Prosjektgruppe for barn med spesielle behov

Kr. 100 000,-

Støtte til "kraftdag" for barn med spesielle behov

Nittedal idrettslag

Kr. 630 000,- til Rehabilitering av tennishallen

Støtte til rehabilitering av tennishallen i Nittedal

Nittedal kommune, Kulturenheten v/ Nittedal kulturskole

Kr. 350 000,- til GNIST

Støtte til pilot-kulturprosjektet GNIST

Stiftelsen Randsfjordfestivalen

Kr. 400 000,- til Elementer til Badeparken

Støtte til kjøp av elementer for å gjøre Badeparken mer tilgjengelig.

Lunner Husflidslag

Kr. 15 000,- til Sommerskole

Sommerskole for barn

Nittedal Strykeorkester

Kr. 200 000,- til Sammen om et VI – samhandling, kultur, opplevelse og felles klang

Støtte til prosketet "Sammen om et VI – samhandling, kultur, opplevelse og felles klang"

Solobservatoriet v/Tycho Brahe Instituttet AS

Kr. 125 000,- til Fase 3 av forprosjekt

Støtte til finansiering av fase 3 av forprosjekt.

SKJERVA LØYPELAG

Kr. 200 000,- til Snøscooter med utstyr

Støtte til kjøp av snøscooter og utstyr.

STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEET

Kr. 1 500 000,- til Gratis inngang Jevnaker Lunner Nittedal

Nå kommer alle innbyggere i Jevnaker, Lunner og Nittedal gratis inn på Kistefos de neste 3 årene.

UngHadeland

Kr. 65 000,- til Konsert Potetfestivalen

FRI Innlandet

Kr. 10 000,- til Hadeland Pride

Støtte til Hadeland Pride 2019. Modige, mangfoldige Hadeland.

Lunner jeger og fiskeforening

Kr. 57 500,- til Kastemaskin

Støtte til ny kastemaskin på lerduebanen på Nysetra. Sesongen har begynt, da må vi sørge for at utstyret er i orden.

Lunner Fotballklubb

Kr. 1 100 000,- til Undervarme 9-er bane

Støtte til varmekilde til 9-er bane på Frøystad.

Lunner Motorsport klubb

Kr. 500 000,- til Gravemaskin

Støtte til kjøp av gravemaskin for vedlikehold og utbedring av motorcrossbanen på Stryken.

Hadeland O-lag

Kr. 30 000,- til Kart Stolpejakten

Kartvedlikehold Stolpejakten

Naturvernforbundet i Gran og Lunner

Kr. 70 000,- til tursti fra Bøhrentangen

Utredning av tursti langs Harestuvannet

Jevnaker omsorgs og rehabiliteringssenter

Kr. 246 500,- til Motiview

Støtte til prosjekt på JORS for å aktivisere eldre og demente.

Kulturbruket Harestua

Kr. 150 000,- til Sagstokk 2019

Støtte til Sagstokk 2019

RANDSFJORDMUSEET AS

Kr. 1 650 000,- til Bygdebok for Hadelands Historie 1950-2000

Fullfinansiering av eksterne kostnader med bygdebok for Hadelands historie 1950-2000 sammen med Sparebankstiftelsen Gran.

Skolebiblioteket, Toso skole

Kr. 100 000,- til Leseglede

Støtte til kjøp av bøker

Foreningen Gamleskolens Venner

Kr. 200 000,- til Flytting av ishockeybane

Midler til flytting av ishockeybanen.

Venneforeningen for MS Brandbu

Kr. 200 000,- til Kaianlegg MS Brandbu

Støtte til opparbeiding av kaianlegg for MS Brandbu.

Nittedal kommune

Kr. 500 000,- til BUA Nittedal

Støtte til opprettelse av BUA Nittedal. Stiftelsen har gode erfaringer med tilsvarende prosjekter i Lunner og Jevnaker.

Kreativ Fritid- Ung med Hund

Kr. 30 000,- til Kjøp av utstyr

Støtte til kjøp av utstyr. Kreativ Fritid -Ung med hund er en gruppe for barn og unge på Hadeland. Her kommer barna og opplever mestring med egen hund eller de får låne terapihunder. De trener en gang i uken, besøker sykehjem, har hatt verdens første hundesirkus og sosial gjeng bestående av mange barn som faller utenom andre aktiviteter og har funnet sitt sted blant likesinnede.

Puttemyras venner

Kr. 600 000,- til Puttemyra

Det trengs en helhetlig plan for å utvikle Puttemyra videre. Vårt bidrag er midler til å planlegge og koordinere utviklingen

Rudsætras Venner

Kr. 30 000,- til Prosjekter i 2019

Støtte til en flott gjeng med frivillige som legger ned stor innsats for å ta vare på et kulturminne.

Ulverud skole

Kr. 150 000,- til Pilotprosjekt "COS"

Forsøksprosjekt Ulverud Skole

UngHadeland

Kr. 2 500 000,- til Alle Med, UngdomsBedrift, E-sport

Ung Hadeland gjør en fantastisk jobb for barn og unge! Styret har bevilget inntil NOK 2,5 millioner til 3 prosjekter; - Alle Med - Ungdomsbedrift - E-sport

Hadeland Hundeklubb

Kr. 75 000,- til Nytt dekke i treningshallen

Støtte til nytt dekke i treningshallen gitt i samarbeid med Sparebankstiftelsen Gran

Harestua vel

Kr. 25 000,- til Badeflåte

Badeflåte med stupetårn på Bøhrentangen

Randsfjordmuseet AS

Kr. 233 000,- til "Telthuset"

Ferdigstilling, formidling og informasjon vedrørende "Telthuset" prosjektet

Harestua idrettslag

Kr. 150 000,- til Folkefest på Harestua

Støtte til arrangementer i forbindelse med kretsturnstevne.

Solobservatoriet Tycho Brahe Instituttet AS

Kr. 125 000,-

Støtte til verdiskapende tiltak i samarbeid med Riksantikvaren.

Harestua skøyteglede

Kr. 227 500,-

Harestua Skøyteglede får støtte til kjøp av traktor. Denne dugnadsgjengen legger ned utallige timer for at vi andre skal ha nettopp Skøyteglede på Harestuvannet.

Nittedal IL

Kr. 2 300 000,-

Nittedal IL er tildelt NOK 800.000 til garderober og NOK 1.500.000 til ny kunstgressbane på Sentralidrettsanlegget!

Den Norske Turistforeningen Hadeland

Kr. 30 000,- til Stimerking Grindvoll

Støtte til stimerking på Grindvoll

Harestua Idrettslag

Kr. 30 000,-

3er baner til barnefotball

Grua Ungdoms- og idrettslag

Kr. 30 000,-

Støtte til kjøp av 3er baner til barnefotball.

Kirkestue ved Nittedal Kirke

Kr. 70 000,- til Modernisering v kjøkken

Støtte til modernisering av kjøkken ved Nittedal Kirkestue

Nittedal Husflidslag

Kr. 25 000,- til Oppgradering av Utheim

Støtte til oppgradering av Utheim

Høy på landet

Kr. 350 000,- til Høy på landet. Mat og landbruksfestival

Hadeland trenger en festival med vekt på ordentlig mat og landbruk. Vi ønsker dette initiativet velkommen!

Nittedal kommune, Kulturenheten

Kr. 50 000,- til Kulturfaktor

Støtte til Kulturfaktor i 2019

Lunner kommune

Kr. 125 000,- til Forsøksprosjekt VR undervisning

Støtte til spennende forsøksprosjekt i matematikkundervisning for 4 klassene i Lunner ved hjelp av VR teknologi.

Lygna Arrangement AS

Kr. 275 000,- til NM å Lygna

Skoleelever i Lunner og Jevnaker får mulighet til å oppleve NM stemningen på Lygnas

DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN

Kr. 30 000,- til Turpass

Støtte til utarbeidelse av "Turpass"

NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG

Kr. 140 000,- til Ny snøscooter

Støtte til kjøp av ny snøscooter.

SØNDRE NITTEDAL VETERANKORPS

Kr. 40 000,- til Uniformer

Støtte til kjøp av uniformer

HADELAND GLASSVERK KUNST & KULTURFORMIDLING AS

Kr. 100 000,- til Sommerkonserter på Glassverket

Det blir sommerkonserter på Glassverket i år også. Nært og naturlig.

NITELVEN TRAVLAG

Kr. 20 000,- til Ponni/ungdomskusker

Støtte til arrangement for ponni/ungdomskusker. Travsporten står sterkt på Hadeland og i Nittedal men trenger rekruttering

Lunnerkoret

Kr. 10 000,-

JEVNAKER SOKN

Kr. 445 000,-

Støtte til kjøp av stoler i Randsfjord kirke.

Jevnaker kommune

Kr. 122 000,-

Jevnaker Brannvesen fikk midler til brystkompresjonssystem som benyttes i forbindelse med hjerte og lungeredning. Brannvesenet er ofte først på et åsted og kan med dette redde enda flere liv.

Norsk Folkehjelp Hadeland

Kr. 650 000,-

Norsk Folkehjelp Hadeland fikk tildelt støtte til ny beredskapsbil. Å komme tidlig ut med riktig utstyr er viktig for å kunne redde flere liv.

JEVNAKER IF FOTBALL

Kr. 600 000,- til Rehabilitering av klubbhus

Klubbhuset trenger rehabilitering. Det bidrar vi gjerne til.

VARINGSKOLLEN ALPINSENTER AS

Kr. 1 475 000,-

DANSEVERKET - I NITTEDAL

Kr. 450 000,-

En svært aktiv gruppe som trenger bedre lokaler

1. JEVNAKER SPEIDERGRUPPE

Kr. 85 000,-

Gave til utbedring av gulv og el-anlegg i lokalene.

NITTEDAL IDRETTSLAG

Kr. 500 000,-

Idrettslaget får støtte til kjøp av utstyr hvor de enkelte gruppene samarbeider og deler utstyret. "Mer igjen for pengene"

JEVNAKER RØDE KORS

Kr. 250 000,-

Jevnaker Røde Kors får midler til ny mannsskapsbil. Fortsett det gode arbeidet!

NITTEDAL AGK

Kr. 100 000,-

Støtte til innredning av nytt lokale

ROTNES SKOLEKORPS

Kr. 75 000,-

Korpset får midler til å arrangere felles seminar for skolekorpsene i Nittedal. Kompetansebygging på tvers!

JEVNAKER KORFORENING

Kr. 30 000,-

Et av flere kor som får gave i denne omgang.

NORMISJON LUNNER

Kr. 260 000,-

Midler til å pusse opp kjøkkenet på Heimly

HARESTUA VEL

Kr. 200 000,-

Harestua Vel skal utvikle "Flisa" til et nærmiljøområde.

RANDSFJORDEN SEILFORENING

Kr. 5 500,-

Støtte til kjøp av tilhenger

RANDSFJORDEN SEILFORENING

Kr. 29 500,-

Støtte til bygging av WC

HADELAND MUSEUMSLAG

Kr. 125 000,-

Ny lekeplass på Folkemuseet

MYLLA LØYPEFORENING

Kr. 90 000,-

Ny snøscooter må til for å holde løypene åpne for oss.

VÅRES JUL JEVNAKER

Kr. 40 000,-

Godt og samlende prosjekt for Jevnaker

JEVNAKER KOMMUNE

Kr. 10 000,-

FAU Jevnaker Ungdomskole får 10.000 til arrangementer

NORSK FOLKEHJELP HADELAND

Kr. 650 000,- til Beredskapsbil

Norsk Folkehjelp Hadeland fikk tildelt støtte til ny beredskapsbil. Å komme tidlig ut med riktig utstyr er viktig for å kunne redde flere liv.

JEVNAKER KOMMUNE

Kr. 122 000,- til Brystkompresjonsutstyr

Jevnaker Brannvesen fikk midler til brystkompresjonssystem som benyttes i forbindelse med hjerte og lungeredning. Brannvesenet er ofte først på et åsted og kan med dette redde enda flere liv.

Halvdan Svartes Guttekor

Kr. 120 000,-

Koret trenger nytt lydutstyr i forbindelse med sine konserter i lokalmiljøet. Utstyret er disponibelt for utlån til andre lag og foreninger i Jevnaker.

Harestua Barne- og ungdomsteater

Kr. 100 000,-

Kulturbruket Harestua har tatt initiativ til å starte et nytt teatertilbud til barn og ungdom på Harestua. Instruktører er Christoffer Grua Pedersen og Karin Fristad.

Skogglimt A/L

Kr. 1 800 000,-

Grendehus/kulturscene på Grindvoll. De huser blant annet lokalrevyen LURT og oppsetningen til Fagertun Barn- og ungdomsteater (FABU). I tillegg er det svært mange lokale aktiviteter i huset. De planlegger nå et opprustningsprosjekt med blant annet tiltak for funksjonshemmede samt sikkerhetsmessige tiltak

Jevnaker Speidergruppe

Kr. 125 000,-

Aktiv speidergruppe med ca. 50 barn. De har planer om å investere i ny henger med kanoer da den gamle er helt utslitt. I tillegg til disse investeringene skal de også kjøpe nye telt og lavoer.

Nordre Oppdalen IL

Kr. 400 000,-

Dette er et allidrettslag som også drifter klubbhus/grendehuset i Nordre Oppdalen. De skal nå sette i stand et uthus til forsamlingslokale.

Kodeklubben Hadeland

Kr. 85 000,-

Dette er en forholdsvis nystartet dataklubb for barn og ungdom på Hadeland. De holder til i lokalene til Lunner barneskole og målet er å lære barna litt om enkel programmering på en lekende måte. De har stor pågang av medlemmer og trenger stadig mer utstyr.

Rudsætras Venner

Kr. 30 000,-

Rudsætra er et krigsminne fra 2. verdenskrig da motstandsfolk brukte setra. Venneforeningen skal nå sette i stand veien opp til denne slik at det blir enklere for eldre og funksjonshemmede å ta seg opp til denne. Rudsætra brukes også av skolene i Lunner i opplæringsøyemed.

Hadeland Kulturskole

Kr. 80 000,-

Kulturskolen har planer om å starte et prosjekt i samarbeid med skolene. Planen er å gjennomføre et dagsverksted a 4 timer for alle 6. klassetrinnene på skolene i Lunner som vil gi de unge en praktisk erfaring med faget «Skapende skriving». Det forutsetts at pengene brukes til skolene i Lunner kommune

Cycleklubben Nittedal

Kr. 75 000,-

Klubben, som har 235 medlemmer, ble stiftet 1994. Klubben er meget aktiv og har syklister i alle klasser. Den har de siste årene satset på barn og unge og har blant annet en årlig sykkelskole for barn mellom 6 og 10 år. De har et godt samarbeid med Hakadal IL om sommeraktiviteter i Varingskollen og har nå planer om en sykkelbane for barn og ungdom i anlegget.

Kulturenheten Nittedal

Kr. 75 000,-

Festivalen Kulturfaktor 18 skal gjennomføres 6. – 9. september 2018 på og rundt Kulturverket Flammen i Nittedal. Festivalen er variert og når forskjellige målgrupper med et program på høyt kunstnerisk nivå. Det legges spesiell vekt på involvering, deltakelse og medvirkning fra lokale lag og foreninger samt barn og unge.

Hadeland Kunst og kulturformidling AS

Kr. 100 000,-

De tre siste årene har vi sammen med Regionrådet på Hadeland støttet sommerkonsertene ved Hadeland Glassverk. Hadeland Glassverk Kunst- og Kulturformidling AS står som teknisk arrangør, booking, markedsfører og knutepunkt. Disse konsertene er svært populære og er åpne for alle og er gratis. Konsertene er i tillegg en lokal scene for unge sangere og musikere

Jevnaker IF Fotball

Kr. 200 000,-

JIF Fotball har gjennom lang tid manglet utstyr til høyttaler anlegg. Utstyret vi har i dag blir flyttet fra den ene banen til den andre og som en følge av dette, blitt noe ødelagt. Vi delfinansierer prosjektet.

Grua UIL

Kr. 50 000,-

Grua UIL er et fler-idrettslag som driver idrett og fysisk aktivitet for folk på Grua. De har flere idretter blant annet en aktiv alpingruppe som drifter en mindre alpinbakke. Videre har de under bygging flere hoppbakker. Til disse anleggene samt løypekjøring trenger de tråkkemaskin og den gamle må nå byttes.

Randsfjorden Seilforening

Kr. 37 000,-

Seilforeningen er en liten forening som tilbyr seiling som ett lavterskel tilbud til barn, unge og voksne. Foreningen trenger en ny jolle / trenerbåt med motor for å kunne beholde og eller lære opp nye seilere da det er stor spredning i kunnskap og erfaring.

Nittedal Atletenes Gym og Kraftsportsklubb

Kr. 50 000,-

Dette er en nystartet styrkeløftklubb i Nittedal. Klubben trenger utstyr slik at de blant annet kan arrangere egne stevner og vi delfinansierer dette utstyret.

Harestua Skøyteglede

Kr. 85 000,-

Harestua Skøyteglede har overtatt utstyr fra Oslos Skøytevenner for å brøyte skøytebane samt gang, sykkel og spark bane på Harestuvannet. Det er i dag laget 2 runder på 7,4 km hver som mange bruker som turløype. De overtok en ATV som nå har havarert og vi delfinansierer bytte til en ny maskin.

Vårres Jul

Kr. 75 000,-

Prosjektet "Vårres jul" har engasjert hele Jevnaker. Gjennom aktiviteter i skoler og barnehager, støtte fra kommunen og næringslivet og gjennom billettinntekter fra julekonserten " Vårres jul" har en bidratt til utbygging av skole og helsesenter i landsbyen Ndapula, i Zambia. I desember 2018 har " Vårres jul" tiårsjubileum. I den forbindelse skal det lages en dokumentarfilm som skildrer de forskjellige aktiviteter i bygda gjennom året. Det vil si; filme på skolejogg, filme kunstutstillinger ol. i barnehager, ha innslag med ordfører og kommunelege, samt vise innslag fra årets julekonsert. Filmen vil altså ha et bredt nedslagsfelt, og markedsføre Jevnaker som en bry seg om kommune.

Harestua Samfunnshus BA

Kr. 200 000,-

Harestua Samfunnshus drives på dugnad av representanter for andelseierne og har eksistert siden 1.1.1959. Formålet er å skaffe kretsens foreninger og lag samlingslokale og ved forsvarlig forvaltning og utvikling, muliggjøre et rikere kulturliv og sosialt arbeid i distriktet. Laget har ikke erverv til formål. Lokalet skal nå restaureres med bl.a. nytt kjøkken.

Hadeland O-lag

Kr. 50 000,-

Orienteringslaget, som er et orienteringslag for hele Hadeland, skal fornye O-kartet på Brovoll i Lunner. Vi delfinansierer dette.

Gjelleråsen IF

Kr. 1 000 000,-

GIF er et fler-idrettslag med 7 ulike idrettsgrener med mange uorganiserte tilbud og totalt ca. 2000 aktive medlemmer. Klubben er bevisst på at tilbudene skal involvere hele lokalsamfunnet og samarbeid med skolene i området er unikt. GIF vant NIF sin Inkluderingspris 2010 på Idrettsgallaen på Hamar, først og fremst for tilbud til psykisk utviklingshemmede. De skal nå bygge ut Slattum Aktivitetspark i samråd med Slattum skole. Her bygges det bl.a. kunstgressbane, friidrettsbane og klatrestein.

Stiftelsen Randsfjordfestivalen

Kr. 1 200 000,-

Styret i festivalen har tatt initiativ for å etablere et badeanlegg i Randsfjorden som skal være i drift i sommermånedene. Dette er et viktig stedsutviklingsprosjekt for Jevnaker og vi støtter derfor prosjektet med en betydelig andel av finansieringen.

Hadeland Tredreieklubb

Kr. 40 000,-

Hadeland tredreieklubb ble startet i 2005 på Granavollen. Klubben har behov for eget lokale med utstyr for tredreiing, der medlemmene kan møtes. De har planer for kurs for skolebarn og ungdom. Lokalet de nå leier og skal ominnrede ligger i Gran kommune, men klubben har medlemmer fra hele Hadeland. SpareBankstiftelsen Gran er hovedstøttespiller til prosjektet.

Ringerike International Youth Film Festival

Kr. 50 000,-

Festivalen gjennomføres for 3. gang og er en filmfestival med filmer laget av ungdom mellom 14-26 år. Den har allerede en høy profil i hele EU og er kjent over hele verden. Den ble forrige år besøkt av 25 nasjoner med visning av 73 filmer. Festivalen ble etablert i Langesund i 2015. Festivalen arrangeres på Ringerike og SpareBankstiftelsen Ringerike er hovedsponsor.

Nittedal Skiskytterlag

Kr. 150 000,-

Søkeren har anlegget sitt på Sagerud der de har løyper, standplass med selvanvisende utstyr og et nyrestaurert klubbhus. De mangler strøm inn i anlegget og til nå har de brukt aggregat. De skal nå legge strøm inn til anlegget, noe som koster ca 400.000.

Nittedal Kulturskole

Kr. 75 000,-

Musikalen «Fyr og Flamme» har vært satt opp utenfor kommunen de senere år. Denne skal nå settes opp på ny i det nye kultursenteret. Vi støtter kulturskolen med en del engangskostnader i denne forbindelse og har meddelt at de ved fremtidige oppsetninger må søke støtte i form av breddegave.

Friskis & Svettis Jevnaker

Kr. 125 000,-

Jevnaker kommune har inngått partnerskap med Friskis&Svettis Jevnaker og JIF Allianse for å tilrettelegge for idrettsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser i kommunen. «Tren deg GLA'» er derfor et helt nytt fritidstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser i Jevnaker, og alle våre nabokommuner er også invitert. Vi støtter prosjektet med 50 % av prosjektkostnaden som går til tilpassede spinningsykler og annet utstyr.

HLF Ringerike

Kr. 50 000,-

Foreningen som jobber for hørselshemmede i lokalsamfunnet fikk støtte også for et hørselsprosjekt i 2016. Prosjektet for 2018 er et stort kompetanseutviklingsprosjekt for lokale helsebedrifter.

Tycho Brahe Instituttet AS

Kr. 600 000,-

Søker eier i dag Solobservatoriet på Harestua og har store planer for utbygging av dette. Det er i dag et besøkssenter for barn og voksen som vil oppleve naturen, verdensrommet og hvordan et forskningssenter fungerer. Arkitektkontoret Snøhetta skall lage et forprosjekt for denne utbyggingen. Vi ser på dette prosjektet som et stedsutviklingsprosjekt og vårt bidrag dekker 1/3 del av prosjektkostnaden.

Hadeland Glassverk kunst- og kulturformidling AS

Kr. 300 000,-

I 2018 har søkeren hentet utstillingen «Eventyr i Mummidalen» fra Southbank Centre i London. Denne utstillingen har vært en av Londons mest besøkte familie attraksjoner i 2017. Vårt bidrag går til busstransport og inngangspenger for skolebarn i våre tre kommuner.

Mental Helse Lunner

Kr. 100 000,-

Foreningen har laget planer for et grøntareal med forskjellige aktiviteter ved Tunet i Lunner sentrum. Planen gjennomføres i samråd med Lunner kommune. Aktivitetsplassen er også tenkt brukt av lokalbefolkningen blant annet de som bor i omsorgsboligene i nabolaget.

Nesbakk Vel

Kr. 70 000,-

Velforeningen har som formål å gjøre Jevnaker sentrum til et triveligere sted å bo og besøke. De har planer om å bygge en gjestebrygge for bading samt besøkende til Nesbakken med tilhørende trapp og lys.

Lunner Fotballklubb

Kr. 50 000,-

Lunner FK, som ble stiftet i 2008,er en fortsettelse av fotballgruppa i Lunner IL. Klubben vil nå samle historien til Lunnerfotballen, som startet helt tilbake i 1920-årene, i en bok som skal utgis ved åpning av det nye klubbhuset våren 2018 samtidig med at den nye fotballklubben fyller 10 år.

Nittedal IL Skigruppa

Kr. 300 000,-

Skigruppa er en av fem grupper i Nittedal IL, som totalt har 650 medlemmer i skigruppa. Av disse er 450 aktive utøvere. Gruppa er raskt voksende, og består av 11 treningsgrupper og en skiskole. Idrettslaget utvider og rehabiliterer nå skihytta ved Li skole.

Dagaktivitetssenteret ved JORS

Kr. 20 000,-

Dagsenteret ved Jevnaker Omsorgs- og Rehabilitetssenter arrangerer turer i nærområdet for deltagere på dagaktivitetssenteret, men sommerturen i år vil være noe mer ressurskrevende enn tidligere og sparebankstiftelsens støtte går til reduksjon av egenandelen slik at flere har anledning til å delta.

Fritid For Alle – Lunner

Kr. 600 000,-

Dette er et prosjekt under UngHadeland og Kulturkontoret i Gran og Lunner kommune, som har som mål å fange opp barn og unge som faller utenfor det ordinære aktivitetstilbudet. Prosjektgaven fra Sparebankstiftelsen går til aktivitetsskapende tiltak og ferietilbudet Ferie For Alle. Midlene er fordelt over 3 år.

Kulturbruket Harestua

Kr. 100 000,-

Kulturbruket Harestua er en samling av uavhengige kulturuttrykksleverandører som jobber for å fremme et bredt kulturuttrykk i lokalsamfunnet. Festivalen «Sagstokk 2017» vil være en arena for å vise frem lokal stolthet forankret i nærkultur. Det betyr å være en arena der lokale lag og foreninger, frittstående aktører innen fritidsaktivitet, kor, dans, musikk, skuespill, teater, ungdom og ungdomskultur, vel og lokale næringsbidrag får en mulighet til å vise seg frem og invitere Lunner og Hadelandsbefolkning til aktivitet og deltagelse.

Hakadal IL

Kr. 700 000,-

Hakadal IL Langrenn er en aktiv langrennsgruppe nord i Nittedal kommune. De utvider nå sitt snøproduksjonsanlegg som har vært i drift siden 2015 til hele lysløypa, som i dag fungerer som et naturlig samlingspunkt for både skirenn og skitrening for et samlet skimiljø i store deler av regionen. På dagtid fungerer det også som et viktig rekreasjonsområde for småbarnsfamilier, skoler, barnehager og andre. Her arrangeres skidager, skikurs og bursdager. Anlegget er tilknyttet løypenettet i Nordmarka og fungerer som en inngang til Skiforeningens løypenett.

Jevnaker IF Skøyter

Kr. 470 000,-

Kunstisbanen på Jevnaker, som er et regionanlegg, trenger nye sikringsputer i svingene. De har tidligere fått kr 400.000 til formålet og dette tilsagnet faller nå bort. Kommende sesong vil foreningen stå som arrangør av NM Allround og prosjektet må være ferdig til dette arrangementet.

Harestua IL

Kr. 2 500 000,-

Harestua IL er den største frivillige organisasjonen på Harestua, og teller 1040 medlemmer. Det skal nå bygges nytt klubbhus i tilknytning til idrettsanlegget. Klubbhuset skal inneholde sosialt rom og møtelokaler, garderobeanlegg og parkeringsmuligheter for maskiner som benyttes til vedlikehold av anlegg samt lager.

Jevnaker Ungdomsteam

Kr. 65 000,-

Jevnaker Ungdomsteam i samråd med Jevnaker Folkebibliotek etablerer Teknoverkstedet. Målsetning med Teknoverkstedet er å øke barn og ungdommers interesse for, og kunnskap om, teknologi og realfag. Gjennom en rekke temakvelder vil barn og ungdom gjennom aktiv deltakelse i eksperimenter og øvelser bli kjent med ulike temaer innen teknologi og realfag.

Bronsebukkene v/Hadeland Teaterlag

Kr. 75 000,-

Friluftsteateret ble tidliger spilt på Midtre Olimb på Jevnaker, men ble lagt ned for noen år siden på grunn av dårlig økonomi. Teateret forsetter nå på Hadeland Folkemuseum i regi av Hadeland Teaterlag. Det blir et enklere opplegg med ny musikk og regi. SpareBankstiftelsen Gran har fått tilsvarende søknad og har også innvilget 75.000 kr.

Grua IL

Kr. 80 000,-

Grua UIL er ett breddeidrettslag med stor aktivitet. De trenger nå en ny varmebrakke i alpinbakken. I tillegg til å være varmebrakke er denne også kiosk og inneholder styring av det tekniske i bakken. Alpinbakken er et samlingssted for barn og unge på vinterstid på Grua.

Danseverket

Kr. 50 000,-

Danseverket (tidligere Touch of Dance) er et dansesenter som jobber for et levende dansemiljø i Nittedal. Gjennom faglig god undervisning i et bredt utvalg dansestiler, ulike prosjekter og forestillinger tilrettelegger vi for mestring, gode minner, danseglede og økt livskvalitet for danseglade i alle aldersgrupper på alle nivåer. Vår støtte gis nå som en forlengelse av en treårig utviklingsavtale «Kvalitetsløftet»

Bergermarka Velforening

Kr. 100 000,-

Dette er en stor velforening med foreløpig 80 medlemmer. De har nå planlagt en aktivitetspark med fotballbane, hinderløyper, gapahuk m.m. Dette blir en aktivitetspark for alle aldre.

Hadeland O-Lag

Kr. 75 000,-

Initiativtager bak prosjektet Stolpejakten Hadeland er Hadeland Orienteringslag. Målet med prosjektet er å motivere flere Hadelendinger til å komme seg i aktivitet. Til prosjektet trengs det oppdaterte kart. Bidraget vårt går til nytt kart for Roa samt oppgraderinger på Grua og Jevnaker.

Hadeland Glassverk

Kr. 300 000,-

Hadeland Glassverk har startet en større satsing på kunst og kultur for «folk flest». De har et ønske om å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for skolebarn i nærmiljøet. Vi mener at Hadeland Glassverk er en naturlig arena for dette med vår kulturarv, både når det gjelder lokaliteter og historie. De har gode muligheter til å knytte til seg prosjekter i verdensklasse og det gjør de nå ved å kjøpe/leie utstillingen Wildlife. For at skoleelevene i vårt distrikt skal få mulighet til å komme og oppleve denne utstillingen, og selv også aktivt delta, støtter vi dette kultur/miljøprosjektet. Opplegget vil bli laget gjennom et samarbeid mellom skole og bedrift.

Jevnaker Speidergruppe

Kr. 75 000,-

Speidergruppa driver Speiderheimen i Jevnaker. Denne er gammel og trenger renovering. Vårt bidrag skal gå til nytt kjøkken og varmtvannsopplegg. Renoveringsprosjektet omfatter også nytt el-anlegg som er helt påkrevet. Dette finansieres på annen måte.

Nittedal IL Skigruppa

Kr. 700 000,-

Laget har totalt 650 medlemmer i skigruppa, 450 av disse er aktive utøvere. Gruppa er raskt voksende, og består av 11 treningsgrupper og en skiskole. Skigruppa opplever en veldig stor rekruttering, også fra stadig nye boligfelt, som skaper et aktivt skimiljø med bredt og aktivt engasjement hos veldig mange små og store i nærmiljøet. De siste årene har vært svært vanskelige snøforhold og de satser nå på kunstsnøproduksjon som stiftelsen delfinansierer.

Randsfjord Skytterlag

Kr. 40 000,-

Skytterlaget, som har et aktivt skyttermiljø gjennom med medlemmer fra 10 år til over 80 år, har et utendørs skyteanlegg i Ringerike skytesenter. Randsfjord skytterlag satser i samarbeid med hele skytesenteret mot å videreutvikle skytesporten for spesielt å tiltrekke seg ungdom. Laget har behov for oppgradering av det elektroniske skiveanlegget, noe vi delfinansierer.

Hadeland Teaterlag

Kr. 25 000,-

Teaterlaget satte opp «En julefortelling» av Charles Dickens på Hadeland Glassverk i 2016. Nå gjentar de suksessen i 2017. De ønsker bl.a. og gi lokal ungdom som utdanner seg videre innen teater til å komme hjem og få spille små og store roller, gjerne i samarbeid med profesjonelle aktører. Vi støtter dette viktige utviklingsarbeidet.

Jevnaker Menighet

Kr. 100 000,-

Det nye orgelet i Jevnaker Kirke er nå på plass og det planlegges nå innvielse og presentasjon av for et så bredt publikum som mulig. Det planlegges festskrift med bl.a artikler om kirkens orgelhistorie og beskrivelse av det nye orgelet. I tillegg ønsker vi å få realisert en serie konserter, blant annet 5 skolekonserter.

Jevnaker Hage

Kr. 80 000,-

Foreningen Jevnaker hage arbeider med etablering av en samfunnshage for hele bygda. Prosjektet er bygd på permakulturprinsippet, som kort sagt er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen. Dette prosjekt er spesielt og er viktig for barn og ungdoms forhold til naturen og bruk av jorden til dyrking av grønsaker, urter m.m. på en bærekraftig måte. De planlegger nå å investere i et miljøvennlig toalett uten avløp som vi er med på å finansiere.

Hønefoss-Ringerike Rotaryklubb

Kr. 50 000,-

Klubben har tatt initiativ til å lage en film om skogbruket og skogsindustriens historie og betydning for vårt distrikt. Vi hadde i sin tid betydelig skogsindustri i Jevnaker kommune med to store industribedrifter i Kistefos Træsliberi og Randsfjord Tremasse- og papirfabrikk. Vi støtter derfor prosjektet sammen med blant annet SpareBankstiftelsen Ringerike.

Jevnaker Lions Club

Kr. 30 000,-

Lions fyller 100 år i 2017. I den forbindelse innbys alle pensjonistene i bygda til hyggekveld i Jevnakerhallen. Ved siden av å bruke en betydelig egenkapital støtter vi dette fine tiltaket for de eldre på Jevnaker.

Pluss Ungdomsmiljø

Kr. 90 000,-

PLUSS Ungdomsmiljø er ungdomsarbeidet til Nittedal og Hakadal menigheter. Aktiviteten i PLUSS er betydelig og samler ukentlig ca.75 ungdommer i snitt, hver fredag. PLUSS Ungdomsmiljø jobber bevist og hard for å være et trygt, rusfritt og inkluderende sted for ungdommen i Nittedal. Vår støtte går til lyd- og lysutstyr og møbler til den nye kirken.

Jevnaker IF Fotball

Kr. 93 000,-

Fotballklubben har en betydelig virksomhet med over 300 aktive spillere i alderen 6-30 år. Klubben går til innkjøp av 4 stk. baner for spillere i aldersgruppen 6 og 7 år. Dette går under navnet 3 v 3 som tilsier at det er 3 spillere på hvert lag. Det spilles på bane 15x10m med lite mål uten keeper.

Hadeland Nært og Naturlig

Kr. 75 000,-

Sommerkonsertene ved Hadeland Glassverk har blitt en tradisjon. Dette er populære gratiskonserter med lokale sang- og musikkartister på lørdagene i juli og august. Vi støtter konsertene sammen med Regionrådet for Hadeland, mens Hadeland Glassverk bidrar med markedsføring og er teknisk arrangør.

NM Ski 2017

Kr. 55 000,-

Norgesmesterskap i langrenn arrangeres på Lygna i 2017 og for å gjøre dette til en stor folkefest vil alle skolebarn i distriktet ble invitert til arrangementet. Begge sparebankstiftelsene på Hadeland er med på å dekke noe av bussutgiftene sammen med blant annet Regionrådet og Oppland Fylke.

Randsfjordfestivalen

Kr. 200 000,-

Det planlegges en ny festival på Jevnaker i 2017. Festivalen organiseres som en stiftelse og planene er at dette skal bli en årlig festival basert på et bredt publikum. I tillegg til mange dagaktiviteter planlegges det kveldsunderholdning for både barn og voksne.

Jevnaker Bordtennisklubb

Kr. 60 000,-

Jevnaker BTK ønsker å investere i fire nye og moderne varmepumper som programmeres til å varme i forkant av og under planlagte aktiviteter. På denne måten vil klubben spare store oppvarmingsutgifter. Klubben opplever stor rekruttering og teller nå over 100 aktive medlemmer.

Jevnaker IF Ski

Kr. 1 000 000,-

Foreningen har planer om et langrennsanlegg på hele 11 mill kr i Østre Jevnaker i tilknytning til klubbhuset på Myrskogen. I første fase skal det det bygges en lysløype som vi delfinansierer.

Venneforeningen Kistefos-Museet

Kr. 150 000,-

Venneforeningen i samarbeid med Jevnakermannen Bjørn Fredrik Rørvik, som er en erfaren og populær barnebokforfatter, har iverksatt et forprosjekt for å utvikle en aktivitetsbok for barn som besøker museumsanlegget. Dette vurderer stiftelsen som et svært viktig prosjekt for barn og ungdom og for videreutvikling av museet.

Buttentjern Jaktskytesenter

Kr. 170 000,-

Søkeren har bygd opp et imponerende anlegg, for skyting og jaktskyting ved Vestre Buttentjern. Vi støtter fullføring av flersbruksbanen som er under fullføring.

BUA Hadeland

Kr. 400 000,-

BUA-sentralene er et godt innarbeidet og tilrettelagt opplegg som vil kunne gi barn og unge et godt tilbud innenfor lån og prøving av utstyr til bruk innen ulik sport, friluft og fritidsaktivitet. BUA vil i særlig grad kunne dekke opp for utstyrsbehovet for primær-målguppen, og vil kunne gjøre en forskjell innenfor lokalt inkludering/integreringsarbeid. Prosjektets målsetting er å øke barn og unges deltakelse i aktiviteter gjennom utlån av utstyr. Vår støtte er øremerket til etablering av BUA-sentral på Roa og Jevnaker.

Turkameratene Nittedal Turlag

Kr. 50 000,-

Turkameratene i Nittedal er et lag tilsluttet Den Norske Turistforening. Lokalt har de hele 1.500 medlemmer og arrangerer årlig 80 fellesturer. De skal nå lage et nytt turistkart over Nittedal til bruk for lokale turgåere og vi støtter dette samfunnsnyttige prosjektet.

Jevnaker Ungdomskorps

Kr. 50 000,-

Jevnaker Ungdomskorps er det eneste aktive musikkorpset på Jevnaker. Det er et svært aktivt korps med flere lokale konserter i tillegg til 17. mai-toget m.m. De trenger å fornye noen av sine instrumenter og gaven fra stiftelsen går til finansieringen av disse.

Event 17

Kr. 20 000,-

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 5 ungdomsklubber i Ringerike, Jevnaker og Hole. Innledningsvis er det fotballspillturneringer i hver enkelt klubb og så gruppespill og finaler på byscenen i Hønefoss. Der blir det også en avsluttende konsert. Hovedmålsettingen med prosjektet er derfor å gi ungdommene et meningsfullt fritidstilbud som er mer attraktivt enn å «henge» i byen eller sitte hjemme å spille online. Trygghet og mestring er gode stikkord her.

Lunner Historielag

Kr. 50 000,-

Lunner historielag er et svært aktivt lag og har de siste årene spesielt arbeidet med å registrere gamle boplasser. Identiteten og tilhørigheten til mange av Hadelands innbyggere kan knyttes opp mot gamle boplasser. Det er således både av historisk og mer følelsesmessig interesse å få kartlagt, registrert og merket plassene. Stiftelsen er med på finansieringen.

Vassjø Fiskeforening

Kr. 68 500,-

Foreningens formål er å forvalte Vassjøtjernet med sidebekker som er beliggende i Lunner og Jevnaker kommuner. I tillegg til dette hovedmålet ønsker foreningen nå å gjøre tjernet og området rundt mer tilgjengelig for allmennheten ved opparbeidelse av stier og fiskeplasser. Det er gitt dispensasjon fra kommunene til å bygge brygge, gapahuk og utedo og område med brygge er tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette er et allmennyttig prosjekt som stiftelsen er med og finansierer.

Nittedal IL

Kr. 100 000,-

Nittedal idrettslag er en breddeklubb liggende i midt i Nittedal kommune og har ca. 2000 medlemmer og hadde 100års jubileum i 2016. Klubben har grupper innenfor ski, fotball, friidrett, tennis og innebandy. Klubbhuset ble etablert i 1990 etter at de fikk overta de gamle lokalene til samvirkelaget på Hagan. Klubbhuset har blitt et mini kulturhus i bygda idet svært mange lag og foreninger bruker dette til mange slags arrangementer. Huset trenger sårt oppussing og forbedringer og stiftelsen delfinansierer dette prosjektet.

Hadeland Janitsjar

Kr. 100 000,-

Korpset har fått flere nye medlemmer og har mangel på en del instrumenter bl.a. tubaer. Stiftelsen delfinansierer dette innkjøpet.

Jevnaker IF Skøyter

Kr. 400 000,-

Det har vært noen nestenulykker i svingene på den nye kunstisbanen. Skøytegruppa, som har inngått en samarbeidsavtale med kommunen om drift av banen, trenger å investere i sikringsutstyr i svingene med bl.a. nye puter. Stiftelsen delfinansierer disse investeringene.

Jevnaker Kommune

Kr. 500 000,-

Kunstisbanen på Jevnaker er et interkommunalt anlegg. Nåværende ismaskin er utslitt og trenger å bli fornyet og støtten vår går til å delfinansiere dette innkjøpet.

Jevnaker Bordtennisklubb

Kr. 35 000,-

Klubben er i ferd med å fullføre garderobene i bordtennis hallen. I den forbindelse trenger de en del utstyr og stiftelsens bidrag går til innkjøp av dette utstyret.

Hadeland O-lag

Kr. 50 000,-

Fjorårets Stolpejakt på Hadeland ble en stor suksess med over 2.400 deltagere. Totalt fant deltagerene nesten 50.000 stolper, noe som tilsvarer at deltagerne tilsammen beveget seg nesten 1 runde rundt jorda. I forbindelse med stolpejakten på Hadeland har Hadeland O-lag i år utarbeidet kart over Grindvoll som støtten vår finansierer.

Jevnaker Frivillighetssentral

Kr. 140 000,-

Frivilligsentralen har planer om kjøp av Innersvingen som er et treningssenter på Jevnaker. Stiftelsens støtte går til kjøp av treningsapparatene og utstyr.

Jevnaker Frivillighetssentral

Kr. 25 000,-

Frivilligsentralen får ansvaret for driften av en båt, som er et samarbeidsprosjekt mellom seilforeningen og kommunen. Den skal bl.a. skal brukes til turer på Randsfjorden for de funksjonshemmede og de trenger utstyr i den forbindelse bl.a. redningsvester.

Hakadal IL

Kr. 2 500 000,-

Nåværende eiere av Varingskollen Alpinsenter AS er i prosess for å selge selskapet. For å sikre kontinuitet i driften av dette alpinanlegget har Hakadal IL besluttet å kjøpe selskapet. Idrettslaget har også en lysløype i området som er avhengig av kunstsnø fra snøanlegget i alpinbakken. Vår støtte er gitt for å sikre spesielt barn- og ungdom i distriktet en lokal mulighet for sport- og fritidsaktiviteter.

Lunner Fotballklubb

Kr. 3 000 000,-

Klubben må flytte sine aktiviteter fra nåværende anlegg på Myra og til Frøystad. Det bygges nytt klubbhus med kulturscene og ny kunstgressbane med undervarme for helårsbruk. I tillegg et nærmiljøanlegg på Frøystad og en bane/ballbinge på Lunner barneskole.

Nittedal Historielag

Kr. 25 000,-

Historielaget har ca 270 medlemmer. De skal utgi en bok om Nitedals Tændstikfabrik, som lå på Markerud i Nittedal 1862 – 1895. Vår støtte går til delfinansiering av denne boken.

Fjord Festival

Kr. 50 000,-

Fjord Festival 2016 er andre gang festivalen arrangeres. Festivalen har aktiviteter for både barn, voksne og pensjonister og arrangeres i tidsrommet 26. – 28.august.

Utheim Grendehus

Kr. 60 000,-

Grendehuset er organisert som et andelslag med 19 foreninger og lag i Nittedal som andelshavere. Grendehuset s drift er helt ut basert på et omfattende dugnadsarbeide. Vår støtte skal gå til nytt kjøkken.

A/L Skogglimt

Kr. 300 000,-

Styret i Skogglimt vil skape et samlingspunkt for bygdas innbyggere og tok da initiativ til å pusse opp de gamle barnehagelokalene i bygget. Disse lokalene har en størrelse og en utforming som vil egne seg ypperlig til en grendestue.

Gjelleråsen IL

Kr. 80 000,-

Interessen for innebandy er ekstrem stor i klubbens nærområde. De har registrert 424 medlemmer hvorav 211 barn i alderen 6-12 år som driver med denne sporten. I tillegg til en stor bredde har klubben oppnådd store sportslige prestasjoner der klubben har flere norgesmesterskap i alderen 15 – 19 år. Vår støtte skal brukes til nye moderne vant med splitt system, som øker utnyttelsesgradene på banene med mer enn 50 %.

Jevnaker IF Håndball

Kr. 80 000,-

Klubben har i samråd med kommunen lagt ned forbud mot å bruke nåværende minihåndballmålene i Jevnakerhallen av sikkerhetsmessige grunner. De kjøper nå inn nye mål som skal festes på en sikker og trygg måte. I tillegg pusser de opp en «garasje» til målene når målene ikke er i bruk.

Nittedal Røde Kors

Kr. 500 000,-

Lokalforeningen har ca 850 medlemmer og årlig legges det ned 15.000 dugnadstimer av lokalforeningens medlemmer. Mannskapsbilen de nå har er utslitt og det trengs en nyere modell for å kunne sikre utrykninger og drift. Videre må det bygges garasje for biler og utstyr. Vår støtte går til begge disse prosjektene.

Kloppa Offroadklubb

Kr. 100 000,-

Denne sykkelklubben på Harestua har 190 medlemmer hvorav 50 barn.Klubben skal nå en pump track, som er en artig form for fysisk aktivitet med sykkel. Man bruker sykkelen til å pumpe seg gjennom løypa og hvor hopp og lek er i fokus.

Harestua IL

Kr. 1 750 000,-

Harestua IL - Harestua Idrettslag er en breddeklubb med over 800 medlemmer. De aktiviserer medlemmer i alle aldre og innenfor et bredt spekter av ulike idretter og aktiviteter. Harestua IL er ansvarlig for innredning og utstyr til Harestua Arena. Dette gjelder utstyr bl.a. til bordtennis, turn og håndball og stiftelsens gave går til dette formål.

Lunner Historielag

Kr. 36 000,-

Rudsætra er et krigsminne/motstandshytte fra 2.verdenskrig som er bevaringsverdig. Et stort dugnadsarbeid er utført på Rudsetra av en venneforening i samråd med Lunner Historielag og Randsfjordmuseene. Det står nå bare noen mindre arbeider igjen før en offentlig åpning i juni 2016.

Lunner Røde Kors Hjelpekorps

Kr. 200 000,-

Hjelpekorpset trenger å bytte ut sin korpsbil som er 19 år gammel. De er særdeles avhengig av å ha en korpsbil når de skal ut på leteaksjoner etter savnede personer, eller andre akutte henteoppdrag av for eksempel skadde pasienter i marka der vi må ha med oss snøscooter eller ATV. Korpsbilen brukes også til å transportere utstyr og mannskaper til alle sanitetsvaktene de er med på.

Hadeland Glassverk

Kr. 85 000,-

Designeren bak Finn serien, Ragnvald Hansen skal settes i fokus i forbindelse med at glass serien er 100 år i 2016. Planen fremover er å hente frem viktige personer for HG, og sette søkelyset mot disse. Dette er viktig for å ivareta glassverkets og Jevnakers historie og kultur. Det vil være med på å skape ytterligere stolthet i nærmiljøet og fokus på menneskene bak. Det skal lages en utstilling m.m. i forbindelse med jubileet.

Lunner Frivilligsentral

Kr. 50 000,-

Trugegåing er en fin fysisk aktivitet, det kan bringe deg ut i naturen på vinterstid selv om du ikke er en «kløpper» på ski. Det kan skape mye moro og sosialt samvær .Lunner Frivilligsentral legger nå opp en aktivitet med dette formål og kjøper inn truger og utstyr til dette.

Hadeland Nært og Naturlig

Kr. 75 000,-

Som i fjor settes det opp gratis sommerkonserter ved Hadeland Glassverk. I tillegg til mange lokale artister blir det i år en overraskelse som ikke er lokal. Prosjektet er et samarbeid mellom Regionrådet for Hadeland, SpareBankstiftelsen og Hadeland Glassverk.

Hadeland Teaterlag

Kr. 50 000,-

Hadeland Teaterlag ønsker å sette opp juleklassikeren "A Christmas Carol" / "En Julefortelling" av Charles Dickens utendørs og innendørs i fabrikklokalene til Hadeland Glassverk. Forestillingen blir spektakulært og spennende. Barnefamilier skal kunne få kvalitetsunderholdning og gode teateropplevelser også her på Hadeland.

Lunner Skytterlag

Kr. 50 000,-

Lunner skytterlag har mange aktiviteter og satser spesielt mot ungdommen i Lunner. Skytterlaget har drevet med pistolskyting i flere år og ønsker nå å satse ytterligere mot ungdomssegmentet med innkjøp av pistoler som gaven går til.

Buttentjern Jaktskytesenter

Kr. 300 000,-

Buttentjern Jaktskytesenter er et regionalt skytesenter som eies av fire jeger og fiskerforeninger, Hole, Jevnaker, Ådal og Ringerike. Foreningenes medlemsmasse er ca.1000 stk. Jaktskytesentret er i sterk vekst og ønsker nå å videreutvikle skyteaktivitetene for å tiltrekke seg ungdom.  Gaven går til å bygge standplasshus.

Den Norske Turistforening

Kr. 100 000,-

Lokalforeningen DNT Oslo og omegn driver og vedlikeholder turisthytter i Nordmarka bl.a. hytta Snellingen i Lunner kommune. Denne hytta skal nå restaureres for nesten en halv million kroner og vi delfinansierer dette prosjektet med en gave. Det forutsettes at foreningen får en langsiktig leiekontrakt på hytta.

Stiftelsen Nittedal Kulturhus

Kr. 1 500 000,-

Stiftelsen Nittedal kulturhus jobber med innsamling av penger til utsmykning og instrumenter til det nye kulturhuset i Nittedal som er kostnadsberegnet til 147 mill.kr. Gaven går til innkjøp av flygel til kultursalen.

Nittedal IL

Kr. 800 000,-

Nittedal IL bygger nytt klubbhus med garderober til 5,6 mill kr.  Nåværende garderobebygg er ikke hensiktsmessig da det bl.a. mangler dusjmuligheter.

Kistefos-Museet

Kr. 15 000 000,-

Stiftelsen innvilger 15 millioner til topp moderne museumsbygg på Kistefos-Museet.Byggets beliggenhet blir tvers over Randselva som en bro og blir et svært moderne museums- bygg som vil løfte Kistefos-Museet og Jevnaker til en internasjonal destinasjon. Beregnet byggestart er våren 2017 og fullføring våren 2019.

Gjelleråsen IL

Kr. 1 000 000,-

GIF er et fler-idrettslag med 7 ulike idrettsgrener med mange uorganiserte tilbud og totalt ca 2000 medlemmer. Hovedbanen på Li Aktivitetspark er kanskje den kunstgressbanen i Akershus med størst bruk og ble allerede ferdigstilt i 2005. Banen benyttes på dagtid av LI ungdomsskole og hele vinteren da banen har et godt varmeanlegg. Kunstgresset er modent for utskifting og en del arbeider vil bli gjort i tillegg.

Jevnaker Hage

Kr. 50 000,-

Dette er en forholdsvis nystartet forening med store, ambisiøse målsettinger om etablering av en økologisk samfunnshage på Jevnaker. De har planer om å sette opp en grillhytte til undervisningsformål og som møteplass.

Lunner Frivilligsentral

Kr. 150 000,-

Frivillighetssentralen er et bindeledd mellom frivilligheten og kommunen. Lunner Frivilligsentral er en svært aktiv sentral med mange aktiviteter som betyr mye for allmennheten i kommunen. Vi støtter derfor aktivitetene med kr 150.000.

Jevnaker Frivilligsentral

Kr. 150 000,-

Frivillighetssentralen er et bindeledd mellom frivilligheten og kommunen. Jevnaker Frivilligsentral er en svært aktiv sentral med mange aktiviteter som betyr mye for allmennheten i kommunen. Vi støtter derfor aktivitetene med kr 150.000.

Nittedal Frivillighetssentral

Kr. 150 000,-

Frivillighetssentralen er et bindeledd mellom frivilligheten og kommunen. Nittedal Frivillighetssentral er en svært aktiv sentral med mange aktiviteter som betyr mye for allmennheten i kommunen. De trenger nå å fornye en del av utstyret sitt for å kunne holde aktiviteten oppe.

Event 16

Kr. 30 000,-

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 9 ungdomsklubber på Hadeland og Ringerike. Innledningsvis er det fotballspillturneringer i hver enkelt klubb og så gruppespill og finaler på byscenen i Hønefoss. Der blir det også en avsluttende konsert.

Jevnaker Motorklubb

Kr. 260 000,-

Jevnaker Motorklubb ble stiftet i 1978 som et tilbud til uorganisert ungdom i kommunen. Den har i dag 250 medlemmer og er en svært aktiv klubb. Aktiviteten består av tre forskjellige motorsykkelgrener: Motocross, ATF (firehjulsmotorsykkel) og enduro (terrengkjøring). Klubben har i dag en hjullaster som ikke lenger fungerer hensiktsmessig, noe klubben er helt avhengig av. Sparebankstiftelsen støtter klubben med 50 % av investeringen.

Tufteparken v/Jevnaker skole

Kr. 200 000,-

Tufteparken er et lavterskeltiltak til uorganisert idrett og folkehelsen. Parken er en utendørs treningspark bestående av enkle metallkonstruksjoner. Treningsformen er helt naturlig der en bruker sin egen kroppsvekt som motstand. Jevnaker skole har fått tilskudd fra fylkeskommunen til apparatene og sparebankstiftelsens midler skal brukes til grunnarbeidene. Dette er den tredje tufteparken vi støtter.

Bokprosjekt v/Thore Desserud

Kr. 30 000,-

Manus om Jevnaker Prestegård er skrevet av Thore Desserud og planlegges nå utgitt i bokform. Bok utgis i samråd med Jevnaker Historielag og overskuddet ved salg av boken tilfaller historielaget.

Lunnerkoret

Kr. 25 000,-

Koret fyller i år 50 år og dette skal blant annet markeres med nye uniformer og en jubileumskonsert. Sparebankstiftelsen støtter koret i forbindelse med dette.

Grua Ungdoms- og Idrettslag

Kr. 1 250 000,-

Grua UIL er at gammelt idrettslag, nevnt først i 1918. Ungdomslaget ble stiftet i 1932. Idrettslaget og ungdomslaget slo seg sammen i 1972. Fotball er i dag en idrett som drives hele året og på grunn av de værmessige forholdene på Grua har ikke gressbanen vært klart før henimot sommerferien. Kunstgress har derfor vært svært savnet. Banen planlegges bygd i 2016.

«Syng Live» v/Nittedal kommune

Kr. 25 000,-

Dette er et prosjekt der de som ønsker å spille i band får øve seg sammen med andre musikere. Det tilbys et fiks ferdig band som kan kompe unge talenter når de synger.

Fjordfestival

Kr. 50 000,-

Jevnaker 2020 drar nå i gang en festival som de planlegger å bli et årlig arrangement for å videreutvikle kulturlivet på Jevnaker. Det er i hovedsak lokale artister som deltar og det er flere arrangement mot barn og ungdom.Festivalen finner sted 4. – 6. september i år.

Nittedal Teater

Kr. 600 000,-

Nittedal Teater er en stor, trygg og solid teaterorganisasjon i Nittedal og driver en omfattende virksomhet spesielt rettet mot barn og ungdom. De har et stort sosialt engasjement og planlegger i 2015 et prosjekt som skal jobbe med å skapet et tilbud til ungdom som av en eller annen grunn har droppet ut av skolegang eller står uten jobb etter endt skolegang. Nittedal Teater er en viktig aktør i Nittedals kulturliv med flere små og store familieforestillinger. Støtten vår går til forskjellige investeringer og utvikling av teateret og fordeles over 2 år.

Lunner Jeger og Fiskeforening

Kr. 45 000,-

LJFF går til innkjøp av en leirduesimulator for å styrke satsingen spesielt rettet mot ungdom. Dette er et hjelpemiddel som er svært realistisk målt opp mot vanlig skyting. Dermed oppnås det morsom og lærerik skytetrening som er ideell til ungdommer og nybegynnere. I tillegg vil dette være et helårstilbud til de yngre medlemmene siden skytebanen har åpningstider på sommeren fra mai til september hvert år.

Nittedal kommune

Kr. 150 000,-

Kommunen har planer om en tur og mosjonssti på østsiden av Riksvei 4. Denne skal gå langs Nitelva og gi muligheter for tur og rekreasjon, samt naturopplevelse og miljøinnslag. Dette er i tråd med Nittedal kommune sine strategiske styringsmål og god folkehelse. Kreftforeningen og Sykle til Jobben aksjonen har også bidratt til prosjektet.

Randsfjordspelet

Kr. 50 000,-

Randsfjordspelet er et utendørspel som er satt opp en gang tidligere i Brandbu. Handling og tematikk er hentet fra Randsfjordkonflikten, som er Norges lengste og bitreste arbeidskonflikt på 1930-tallet. Dette er et fellesprosjekt med Sparebankstiftelsen Gran.

Hadeland Hundeklubb

Kr. 25 000,-

Hadeland Hundeklubb har satt opp et prosjekt « Ung med hund». Dette er et lavterskeltilbud til barn og unge som faller noe utenfor andre tilbud.Dette er et fellesprosjekt med Sparebankstiftelsen Gran.

FAU Lunner Ungdomsskole

Kr. 250 000,-

Det skal bygges en såkalt Tuftepark på Roa ved Lunner Ungdomsskole. Parken vil inngå som en del av et større anlegg med trimfasiliteter utendørs. Dette anlegget vil være et anlegg med full adgang også for alle grupper i lokalsamfunnet.

Ringerike Utvikling

Kr. 200 000,-

Ringerike Utvikling har igangsatt et filmprosjekt om Ringerike i samarbeid med blant annet SpareBankstiftelsen Ringerike og Regionrådet. Filmen skal nå utvides til å omfatte også Jevnaker slik at det blir en film om Ringeriksregionen.

Hadeland - nært og naturlig

Kr. 150 000,-

Regionrådet for Hadeland har tatt initiativ til gratiskonserter ved Hadeland Glassverk i sommer som de har kalt «Hadeland nært og naturlig». Det vil være 8 konserter hver lørdag fra 20. juni. Regionrådet og sparebankstiftelsen støtter dette med kr 50.000 hver. I tillegg har vi støttet kulturetaten i kommunen med kr 100.000 til innkjøp av krakker til bruk ved disse konsertene og ved andre arrangementer.

Nittedal Skiskytterlag

Kr. 90 000,-

Nittedal Skiskytterlag må øke antall skiver/selvanvisere på sitt anlegg. Dette er en del av et større prosjekt som kommer på Sagerud sentralt beliggende i Nittedal

Vårres Jul

Kr. 25 000,-

Vårres Jul er et prosjekt for bygging av skole og helsebygg i Zambia. SpareBankstiftelsens gavepolicy åpner kun for prosjekter innenfor vårt virkeområde, men vi støtter i dette tilfelle kirkekonsertene som er viktige kulturarrangementer i Jevnaker.

Jevnaker IF Fotball

Kr. 1 000 000,-

Jevnaker IF Fotball bygde sin kunstgressbane for 10 år siden. Kunstgresset er utslitt og må erstattes med nytt. I tillegg må lysanlegget byttes ut. Totalkostnad 4,8 mill.kr.

Lunner Barneskole

Kr. 100 000,-

Frisbeegolf-bane bygges av elevrådet.

Nesbakk Vel

Kr. 16 000,-

Nesbakk Vel har ansvaret for leikeplassen ved Samfunnshuset. De planlegger nå investeringer for den mer voksne befolkningen på Nesbakken. De kjøper inn krakker og en parkgrill som alle kan benytte.

Søndre Nittedal Skolekorps

Kr. 25 000,-

Søndre Nittedal Skolekorps er det største korpset i bygda med hele 75 aktive musikere og er svært aktive i nærmiljøet. De setter nå opp musikalen Annie med både korpsmusikk og scenekunst, en viktig kulturaktivitet som sparebankstiftelsen støtter.

Nittedal IL Innebandy

Kr. 70 000,-

Innebandy er en idrett i vekst. Nittedal IL har satset på flere ungdomslag. De har et vant i dag som er 20 år gammelt og falleferdig. De investerer nå i nytt vant i Rotneshallen og sparebankstiftelsen er med på finansieringen.

Hadeland Orienteringslag

Kr. 50 000,-

"Sprek på Hadeland"

Trollskogen Teater

Kr. 300 000,-

SpareBankstiftelsen har inngått en utviklingsavtale med Trollskogen Teater. Støtten fordeles over 3 år. Trollskogen Teater er Nittedals eldste Barne og Ungdomsteater. Det ble etablert i 1983. Teateret gjør en stor innsats for barn og ungdom i Nittedal og er en viktig del av kulturlivet.

Lions Club Jevnaker

Kr. 25 000,-

Klubben har bl.a. ansvaret for utsetting og ettersyn av badebøyer ved badestrendene i Jevnaker. Dette er viktig allmennyttig prosjekt. SpareBankstiftelsen støtter Lions med innkjøp av motor til båt som brukes til dette formålet.

Villmarksbilder

Kr. 25 000,-

Høsten 2015 kommer det ut en ny bok om Nittedal. Stikkord for boken er kulturhistorie, natur og friluftsliv. SpareBankstiftelsen støtter dette allmennyttige prosjektet.

Lunner Skytterlag

Kr. 100 000,-

.

Vestre Lunner Musikkforening

Kr. 40 000,-

.

Lunner Historielag

Kr. 60 000,-

.

Harestua Vel

Kr. 150 000,-

Harestua Vel står for drift og vedlikehold av ishockeybanen ved Harestua skole. Denne trenger grunninvesteringer. Banen er mye brukt og et allmennyttig prosjekt som sparebankstiftelsen støtter.

Jevnaker 2020

Kr. 300 000,-

Jevnaker 2020 er et utviklingsprosjekt som er et samarbeid mellom lag/foreninger, kommunen og næringslivet i Jevnaker. Prosjektets målsetting er å drive tettstedsutvikling i Jevnaker. Støtten fra sparebankstiftelsen fordeles over 3 år

Gjelleråsen Vel

Kr. 40 000,-

Gjelleråsen Vel dekker et område med ca. 300 husstander i Nittedal kommune. De ruster nå opp gangvei til rullestolstandard til badeplassen ved Morttjern. Videre fyller de på sand på badeplassen. Dette er et allmennyttig prosjekt som sparebankstiftelsen støtter.

Lunner kirke

Kr. 150 000,-

Restaurering av orgel.

Kistefos-Museet

Kr. 100 000,-

"Levende Fabrikk"

Lunner Håndballklubb

Kr. 60 000,-

Høyttaleranlegg og treningsutstyr.

Jevnaker korforening

Kr. 35 000,-

Jevnaker korforening er et blandet kor med 55 medlemmer. De investerer nå i et piano til bruk under øvelser og arrangementer. Koret er en viktig aktør i sang og musikkulturen i bygda, og sparebankstiftelsen støtter derfor dette prosjektet.

Lygna Skisenter

Kr. 1 000 000,-

Lygna skisenter gis en gave stor 1 MNOK til nytt felleshus. Prosjektet ligger utenfor vårt virkeområde, men siden Lygna skisenter er et regionanlegg vil vår stiftelse være med på oppstarten av dette store prosjektet. SpareBankstiftelsen Gran ga samtidig en gave stor 2 MNOK til prosjekt nytt felles hus.

Furulund Kretslag

Kr. 150 000,-

Furulund Kretslag drifter grendehuset "Furulund skole" som ligger i Onsaker på Randsfjordens Vestside. Grendehuset står nå foran en større oppgradering med bl.a. nytt vannanlegg. Grendehusene er viktige møteplasser ute i distriktene og sparebankstiftelsen støtter derfor disse.

Jevnaker IF Skøyter

Kr. 20 000,-

Ivar Ballangrud, en av Norges største olympier gjennom tidene, har fått sin plass på sokkel på Jevnaker torg. Det har også vært utgitt en bok om Ivar Ballangrud, som nå skal trykkes opp i nytt opplag. Stiftelsen støtter dette prosjektet

Team Hadeland Langrenn

Kr. 750 000,-

SpareBankstiftelsen har inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Team Hadeland Langrenn. Avtalen har som mål å heve kvaliteten på det lokale treningstilbudet til langrennsløpere i rekrutt og junioralder. Det styret merket seg spesielt var at dette skulle gjøres i samarbeid med Hadeland videregående skole. Målet var at det skulle etableres et tilbud til juniorløperne på høyde med de som tilbys på de såkalte toppidrettsgymnasene. Dette vil ha stor betydning for langrennssporten på Hadeland, ikke bare for rekruttering av aktive skiløpere, men det vil også bety mye for alle oss andre som er glade i å gå på ski.

Hadeland MS-forening

Kr. 200 000,-

Foreningen bygger Tuftepark på Grua.

Hakadal IL Langrenn

Kr. 400 000,-

Hakadal IL ligger nord i Nittedal Kommune. Det skal være et fleridrettslag som driver idrett og fysisk aktivitet det er grunnlag for i Hakadal. HIL har ca. 850 medlemmer. Det bygges nå kunstsnøanlegg for lysløypa ved Varingskollen. SpareBankstiftelsen støtter prosjektet med ca. 1/3del av totalkostnaden

Grua Ungdoms- og Idrettslag

Kr. 200 000,-

.

Nittedal IL Friidrett

Kr. 125 000,-

Utstyr til friidrettsbanen.

Hakadal Golfklubb

Kr. 125 000,-

Golfklubben bygger overbygd treningsfelt.

Jevnaker Bordtennisklubb

Kr. 175 000,-

Jevnaker Bordtennisklubb er en av de få bordtennisklubbene i distriktet. De har egen hall som de drifter på dugnad i Jevnaker sentrum. Denne trenger nytt gulvdekke og stiftelsen er med på finansieringen.

Fagertun Barne- og Ungdomsteater - FABU

Kr. 300 000,-

FABU er en svært aktiv teatergruppe der barn og ungdom får utfolde seg i krevende oppsetninger. Teatergruppen har skapt en positiv arena med et meget godt miljø. Stiftelsen går nå inn i en 3-årig samarbeidsavtale med FABU der målet er å videreutvikle teatergruppen

Jevnaker Menighet

Kr. 27 500,-

Jevnaker menighet har i anledning grunnlovens 200års jubileum tatt initiativ til en markering. Jevnaker kirke var valgkirke (for Jevnaker og Lunner) for utsendinger til Eidsvoll i 1814, og det er derfor naturlig at menigheten i samarbeid med aktuelle foreninger samles om et slikt arrangement her i Jevnaker. Det er lagt opp til et omfattende program 31.8.2014 som vi gir støtte til.

Scenelauget

Kr. 100 000,-

Scenelauget er en frivillig forening som skal jobbe for å heve kulturproduksjonen i vår region. Scenelauget ønsker å skape engasjement, dugnadsånd og kreativitet, i samspillet mellom amatører og profesjonelle, det frivillige og næringsliv. Scenelauget har som mål å gjøre tradisjon av en sommerkonsert ved Thorbjørnrud Hotell. Vi støtter dette prosjektet som går ut på å styrke kulturlivet på Jevnaker.

Randsfjorden Seilforening

Kr. 100 000,-

Randsfjorden Seilforening driver med jolleseiling og brettseiling for både barn og voksne. Foreningen holder til på Kjerraten på Nøklebytangen, og har også oppført handicapbrygge på Nøklebytangen og rampe for rullestolbrukere på Nordbytangen. Nå kjøper de inn en flerbruksbåt i et samarbeidsprosjekt med kommunen som også skal brukes av funksjonshemmede. Vi er med å finansierer dette fine prosjektet

Grua UIL Hoppegruppe

Kr. 150 000,-

Grua Ungdoms- og Idrettslag har dannet hoppgruppe. Den skal bygge opp igjen Gruabakken og stiftelsen er med på finansieringen ved siden av en stor dugnadsinnsats fra hoppentusiaster på Grua. Stiftelsen ser positivt på tiltak for å gi hoppsporten nye muligheter på Hadeland og er med på finansieringen av anlegget.

Nittedal Skytterlag

Kr. 70 000,-

Nittedal skytterlag ble stiftet allerede i 1861 og er bygdas eldste lagog har drøyt 500 medlemmer, hvorav vel 50 under 18 år. Laget har gjennom en periode hatt en ungdomsgruppe i stor fremgang, og har nå noen av samlagets og kanskje landets beste skyttere. Utstyret til laget trenger fornying og det er behov for 13 nye elektroniske skjermer med kabler, som det må investeres i før Norges-cup stevne i slutten av mai 2014.

Søndre Oppdalen Grendehus

Kr. 270 000,-

Søndre Oppdalen Grendehus har vært et viktig samlingssted i bygda i 30 år. Huset trenger nå både eksteriør- og interiørmessig en oppgradering for å gjøre huset brukbart og attraktivt for leietakere i lokalsamfunnet. Søndre Oppdalen Grendehus er svært viktig som nærmiljøanlegg og stiftelsen er derfor med på finansieringen.

Lunner Historielag

Kr. 30 000,-

Lunner historielag har satt i gang et prosjekt for å gjøre et gravfelt på Øvre Western tilgjengelig for allmennheten. Gravfeltet er på 10-15 mål der det i 1975 ble registrert 28 gravhauger og gravrøyser. Fylkesmannens kontor støtter prosjektet og det er derfra sendt søknad om støtte til Riksantikvaren

Lunner Røde Kors Hjelpekorps

Kr. 50 000,-

Lunner Røde Kors Hjelpekorps investerer i ny ambulanse for bruk ved forskjellig arrangementer og utrykninger. Arbeidet de gjør har stor betydning for allmennheten og stiftelsen delfinansierer derfor denne.

Nittedal Strykeorkester

Kr. 37 000,-

Nittedal Strykeorkester ble opprettet i 1979 og tilbyr opplæring i fiolin, bratsj og cello til barn og unge mellom 7 og 18 år. Orkesteret investerer i nye instrumenter og oppgraderer gamle, som stiftelsen finansierer.

Harestua Vel

Kr. 125 000,-

Harestua Vel bygger bryggeanlegg ved Harestuvannet. Formålet er blant annet å bedre adkomsten til vannet for barn og funksjonshemmede. Stiftelsen er med på å delfinansiere anlegget.

Kirkeringen ved Lunner Kirke

Kr. 15 000,-

Kirkeringen trykker opp et nytt opplag av boken om Lunner kirke som stiftelsen er med på å delfinansiere

Nittedal Rideklubb

Kr. 12 500,-

Nittedal Rideklubbs formål er å ivareta bredden i ryttersporten og sikre rekruttering. Klubben drives på frivillig dugnadsbasis og er en aktiv klubb, med ca 115 medlemmer. Klubben ble stiftet i 1994. Det investeres nå i ny dressur-rail til kr 25.000 som stiftelsen finansierer 50 % av.

Jevnaker IF Skøyter

Kr. 30 000,-

Jevnaker IF Skøyter er en aktiv skøyteklubb som arrangerer store stevner på det nye regionanlegget på Jevnaker stadion. De investerer nå i elektronisk tidtagerutstyr som stiftelsen er med og delfinansierer.

Hadeland Kulturskole

Kr. 450 000,-

Felles gave fra de to lokale SpareBankstiftelsene til Kulturskolen.

Jevnaker IF Ski

Kr. 68 000,-

Tverrsjøstallen.

Touch of Dance

Kr. 300 000,-

Samarbeidsprosjektet "Kvalitetsløftet".

Jevnaker Kulturskole

Kr. 900 000,-

Samarbeidsavtale.

Jevnaker IF Håndball

Kr. 40 000,-

Resultattavle og lydanlegg.

Royal Rangers Harestua

Kr. 4 900,-

Utdanningsprosjekt - klatrevegg.

Varpe Ballklubb

Kr. 600 000,-

Ny kunstgressbane.

Jevnaker IF Allianse

Kr. 65 000,-

Utstyr til styrkerom.

Harestua IL

Kr. 105 000,-

Ballfangernett gressbanen.

Ungdomsprosjektet "Be Safe"

Kr. 25 000,-

.

The Untouchables Hard Rock Club

Kr. 20 000,-

Rockeklubben investerer i lydutstyr.

Grindvoll og Lunner Kvinne- og Familielag

Kr. 15 000,-

Utvidelse av BruktBokBua på Lunner.

Grunnlovsjubileet 2014

Kr. 75 000,-

Norges Grunnlov er 200 år.

Stiftelsen Steinhuset

Kr. 30 000,-

Det skal nå utgis bok på norsk om Steinhuset og Søsterkirkene.

Nasjonalt Glassmuseum

Kr. 160 000,-

Vi støtter forprosjektet til denne viktige etableringen.

Randsfjord Skytterlag m fl

Kr. 130 000,-

Elektroniske skyteskiver

Nittedal Bygderock-festival

Kr. 25 000,-

Lokal musikkfestival- for lokale musikere.

Cabaret

Kr. 25 000,-

En lokalrevy i samarbeid med skolen.

Bronsebukkene

Kr. 70 000,-

Friluftsteateret Bronsebukkene må gjøres kjent i et større marked. Det skal lages en ny markedsstrategi/-plan som SpareBankstiftelsen støtter

Elevrådet Lunner barneskole

Kr. 33 000,-

Elevrådet ved Lunner Barneskole jobber med et utendørs stereoanlegg. Dette skal brukes til å øke trivselen på skolen. Det skal brukes til å spille musikk i friminuttene og til ulike arrangement. Anlegget skal også brukes 17. mai. Det er et stort anlegg for det skal dekke hele skolen. Allmennytten av dette anlegget gjør at stiftelsen bidrar med ca 40 % av totalkostnaden

Strandvegen Vel

Kr. 15 000,-

Velforeningen bygger sandvolleyball-bane i forbindelse med badestranden på Nøklebytangen. Av totalkostnaden på kr 28.450 bidrar stiftelsen med ca 50 %

Harestua IL Alpin og Jibbegruppe

Kr. 40 000,-

Laget trenger å fornye en del utstyr. SpareBankstiftelsen støtter dette med ca 50 % av totalkostnaden.

Betania Roa

Kr. 100 000,-

Bedehuset, som leies ut til formiddagstreff, misjonsmøter, barneforening, fødselsdager, barnedåp og begravelser, trenger nytt tak. Kostnadsoverslaget lyder på kr 300.000 og stiftelsen støtter med 1/3del av dette.

Folkets Hus

Kr. 100 000,-

Grendehuset skal restaureres/oppgraderes for kr 355.000 . SpareBankstiftelsen støtter prosjektet med ca 30 % av kostnadsrammen.

NAF Motorsport Ringerike

Kr. 50 000,-

Klubben ble stiftet i 1994, vi holder til på Eggemoen Gokartbane. Klubben, som er tildelt NM i 2013, skal bygge nytt klubbhus til kr 907.000. SpareBankstiftelsen Ringerike støtter prosjektet med kr 400.000 og vår stiftelse kr 50.000.

Ungdomskafeen

Kr. 20 000,-

Utstyr til utleie ved skateparken.

Forskerfabrikken

Kr. 150 000,-

Forskerfabrikken gir barn og unge mulighet til en annen, en mer praktisk, tilnærming til realfag. Fysikk, kjemi, biologi og geologi blir gjort om til lek og nysgjerrigperoppgaver der deltagerne er fysisk aktive og veldig deltagende i gjennomføring av eksperimenter og oppgaveløsninger. Kursene er tilrettelagt for barn i 5.-7. trinn på barneskolen. Lunner og Jevnaker kommuner står som arrangør av denne over en 3 års periode.

Grindvoll IL

Kr. 250 000,-

Nytt løypeprepareringsutstyr.

Harestua Vel

Kr. 60 000,-

Harestua Vel utbedrer nå ishockeybanen på Harestua. Det blir utført grunnarbeider og nytt vant. Prosjektkostnad kr 305 000 hvorav Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal bidrag med 20 % av finansieringen

Nittedal Skiskytterlag

Kr. 10 000,-

Laget har satt igangsatt et prosjekt for utvikling av et nytt ski- og skiskytteranlegg i Nittedal. SpareBankstiftelsen bidrar med midler til forprosjektet

Norsk Folkehjelp Hadeland

Kr. 50 000,-

Oppføring av ny lagerhall.

Jevnaker Barnegospel

Kr. 10 000,-

Nytt kor for barn

Røysli Vel

Kr. 40 000,-

Velforeningen bygger lekeplass for det nye boligfeltet. Området skal opparbeides og det skal kjøpes lekeapparater m.m. Kostnadsoverslag kr 145 000 hvorav sparebankstiftelsen bidrar med ca 30 %

Rønnerudmarka Vel

Kr. 40 000,-

Velforeningen skal bygge lekeplass i lokalmiljøet til det nye byggefeltet. Velforeningen står for opparbeidelse og innkjøp av lekeapparater etc. Kostnadsoverslaget lyder på kr 115 000 hvorav SpareBankstiftelsen bidratr med ca 35 %

Normisjon Lunner

Kr. 50 000,-

Forsamlingslokalet Heimly huser flere kor, ungdomsklubb og eldretreff. Stolene i huset som er ca 25 år gamle må byttes ut. Sparebankstiftelsen støtter prosjektet med 50 % av finansieringen

Joy-time

Kr. 10 000,-

24-timers festival.

Jevnaker Menighet

Kr. 750 000,-

Nytt orgel i Jevnaker Kirke.

Harestua Samfunnshus

Kr. 100 000,-

Nytt gulv, vinduer m.m.

Hadeland Folkemuseum

Kr. 600 000,-

Prosjektstøtte til ny magasinhall.

Hadeland Glassverks Musikkorps

Kr. 50 000,-

Hadeland Glassverks Musikkorps er et av de eldste musikkorps i Norge - stiftet allerede i 1871. Korpset er en kulturinstitusjon i bygda og det var derfor naturlig for stiftelsen og støtte utgivelse av en bok om korpset. Denne ble lansert under Liv & Røre-dagene i mai 2012

Prosjekt hjertestarter

Kr. 0,-

Stiftelsen har finansiert hjertestartere til lag og foreninger. Dette er et prosjekt som stiftelsen selv har initiert og stått i spissen for. Vi ønsket å tilby en helhetlig pakke der opplæring av brukere og oppfølging i etterkant var avgjørende. Løsningen ble et samarbeid med Jevnaker Røde Kors og Birger Sæthren som instruktør. I mars 2012 ble det delt ut 11 hjertestartere og flere har kommet til i etterkant. Foto: Mette Alsaker

Tove Hirth

Kr. 0,-

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal støtter lokal kunstner ved å kjøpe kunst av skulptør Tove Hirth.

JIF Skøyter

Kr. 2 500 000,-

Styreleder Mikal Røtnes overrekker en sjekk på kr. 2.500.000,- til leder i JIF Skøyter, Per Stenberg til prosjekt Kunstisbane.

Buttentjern Jaktskytesenter

Kr. 400 000,-

Senteret mottar her en gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal på kr. 400.000,- til bygging av et tipp topp moderne jaktskytesenter.

Bjoneroa Skytterlag

Kr. 75 000,-

Kasserer Hans Myhre og leder Hans Martin Sørum er strålende fornøyd ved å kunne motta en sjekk på kr. 75.000,- av daglig leder, Roar Ruden i SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Austjord Musikkorps

Kr. 60 000,-

Korpset fikk en avtale med Sparebankstiftelse Jevnaker Lunner Nittedal og SpareBankstiftelsen Ringerike på kr. 60.000,- hvert år i 3 år.

Jevnaker Skøyter

Kr. 50 000,-

JIF skøyter er ei meget aktiv gruppe

Lunner FK

Kr. 1 000 000,-

SparebankStiftelsen ga kr. 1.000.000,- til ny kunstgressbane på Roa. Banen ble åpnet 15.okt. 2011.

Lunner Historielag

Kr. 10 000,-

Lunner historielag har laget en fargerik 8-siders brosjyre om laget og om noen av kulturminnene i bygda. Dette er en brosjyre som skal brukes i flere år fremover for å gjøre laget kjent og også fremme bevisstheten om kulturminnene våre.

Nordre Opdalen IL

Kr. 110 000,-

Ombygning av anlegg.

FAU Toso skole

Kr. 10 000,-

Prosjekt 2014 0-mobbing er et prosjekt som FAU ved Toso skole har satt i gang for å hindre mobbing ved skolene. Prosjektet ble utvidet til å gjelde alle elever og foreldre ved alle Jevnakerskolene.

Lekepark ved Hadeland Glassverk

Kr. 250 000,-

Den vestre lekeparken i anlegget til Hadeland Glassverk skal renoveres. Dette er et anlegg som besøkes av barnehager og barn fra bygda og er et viktig bidrag til allmennheten. Planlegges bygget i løpet av 2013.

Jevnaker Ungdomskorps

Kr. 50 000,-

Korpset har mye instrumenter av eldre dato som ikke lenger er verd å reparere. Spesielt er det problemer med tromboner og stortromme, der en må skaffe nytt. I tillegg må korpset gå til innkjøp av to Sousaphoner i glassfiber.

Team Hadeland Langrenn

Kr. 100 000,-

Team Hadeland har investert i en smørevogn som en skal ha med rundt på skirenn.

Lunner Jeger og Fiskeforening

Kr. 28 000,-

Ljff skal sette opp et bål hus ved Nysetertjernet. Område blir i dag brukt av mange bruker, (skoler, barnehager og familier med små barn). Ljff driver i dag et aktivt kultiverings arbeidet i vannet. De som bruker område har en tendens til å lage egne bål plasser rundt vannet. Dette vil Ljff gjøre noe med ved å bygge et nytt bålhus. De driver området i samarbeid med grunneier og vi har i dag en flytebrygge som er tilrettelagt for rullestolbrukere samt en utedo som også er tilrettelagt for rullestolbrukere. Dette bål huset vil bli satt opp ved siden av brygga og vil bli tilrettelagt for rullestolbrukere.

Randsfjord Bru's Venner

Kr. 40 000,-

«Brukomiteen» vært i sving og pyntet Randsfjord Bru helt siden frigjøringen. Det står respekt av en slik dugnadsinnsats som denne komiteen har stått for i over 60 år og det har vært til glede for svært mange. Det skal nå settes opp 8 permanente flaggstenger.

Ringerike og omegn Sikringsradiolag

Kr. 22 000,-

Ringerike og Omegn Sikringsradiolag er en frivillig organisasjon som dekker Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum og Ringerike. De har jobbet det siste året med å komme inn på 110-sentralen i Drammen og det er svært gledelig at dette nå er i orden. Det betyr at ved en ulykke, skogbrann e.l. så kan en sikringsradiobruker trykke på nødknappen på sin radio og bli koblet rett til 110. Prosjektet det gis støtte til her er den siste gjennomsnakkstasjonen som er plassert på Bislingen på Lunner.

Harestua IL Skigruppa

Kr. 350 000,-

Harestua Idrettslag er registrert med 829 medlemmer ved siste telling 2011 hvorav 117 medlemmer i skigr. HIL er en breddeklubb, hvis formål er å gi et tilbud til flest mulig lengst mulig. Skigruppa har kjøpt ny tråkkemaskin til preparering av lysløypa på Harestua, samt tilførselsløypene til Nordmarka og Romeriksåsen. Sparebankstiftelsen har bidratt med 50 % av investeringen

Burås Vel

Kr. 190 000,-

Burås Vel er 62 år gammel og er til for å skape samhold og glede blant ca. 100 husstander på Hakadalsfeltet helt nord i Nittedal. Vellet har eget hus hvor de avholder juletrefest, Skimesterskap, Sankt Hansfest og Halloweenfeiring for alle i Vellet. I tilknytning til velhuset er det en lekeplass, som er gammel, slitt og utrygg. Denne skal nå totalrenoveres for å gi barn og unge trygge rammer og et godt oppvekstmiljø. Sparebankstiftelsen bidrar med ca 50 % av totalkostnaden.

Lunner Håndballklubb

Kr. 90 000,-

Lunner Håndballklubb har en viktig rolle i lokalsamfunnet i forhold til å gi alle alderstrinn et breddetilbud og en mulighet til å delta i håndballsporten. Lunner Håndballklubb har lag helt fra 7 år og til veteranlag. Lunnerhallen er nylig pusset opp. Gulvene er slipt, lakkert og merket. For å kunne beholde en god kvalitet på spillerflaten og samtidig arrangere dansegallaer, loppemarkeder og andre kulturarrangementer skal det kjøpes inn beskyttelsdekke. Sparebankstiftelsen støtter prosjektet med ca 50 % av kostnadene

Hakadal Skolekorps

Kr. 100 000,-

Korpset har 40 musikanter ved årsskiftet 2011/2012. Sparebankstiftelsen mener det er viktig for lokalsamfunnet å ha musikkorps og støtter derfor innkjøp av nye uniformer til disse unge musikere.

FAU Stortjernet barnehage

Kr. 13 000,-

Foreldreutvalget bygger ny gapahuk samt utbedrer leirplass m.m. i nærheten. Dette brukes også av Stortjernet Vel og 4H

Jevnaker Curlingklubb

Kr. 40 000,-

Jevnaker Curlingklubb gjenopprettet i desember 2012

Musikal 2013

Kr. 30 000,-

Ny musikalsk oppsetning," NORSK MUSIKAL 2013" i Kultursalen ved Hadeland videregående skole i perioden 24. til 27.januar 2013, støttes av Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og Sparebankstiftelsen Gran

Breddegaver

Lagets / foreningens navn
Tildelt beløp
RANDSFJORD SKYTTERLAG
kr. 5 000,-
NITTEDAL IDRETTSLAG
kr. 10 000,-
FORTIDSMINNEFORENINGEN NITTEDAL OG HAKADAL LOKALLAG
kr. 4 000,-
SKJERVA LØYPELAG
kr. 10 000,-
HAKADAL IL ALPIN & FREESKI
kr. 10 000,-
NITTEDAL IDRETTSLAG
kr. 10 000,-
GRUA UTEKINO
kr. 5 000,-
FAU SMÅTJERN NATURBARNEHAGE
kr. 3 000,-
ROTNES SKOLEKORPS
kr. 40 000,-
NITTEDAL ORIENTERING
kr. 10 000,-
RANDSFJORDEN SEILFORENING
kr. 10 000,-
FAU KALVSJØ BARNEHAGE
kr. 3 000,-
HAKADAL SENIORDANS
kr. 3 000,-
JEVNAKER RØDE KORS
kr. 25 000,-
SØNDRE OPPDALEN VEL
kr. 3 000,-
FORELDRERÅDET VED HARESTUA SKOLE
kr. 3 000,-
SØNDRE OPPEDALEN GRENDEHUS SAMEIE
kr. 3 000,-
HARESTUA IDRETTSLAG
kr. 40 000,-
GRUA UTVIKLINGSFORUM
kr. 10 000,-
NITTEDAL IDRETTSLAG
kr. 40 000,-
GRAN KOMMUNE
kr. 30 000,-
GRAN KOMMUNE
kr. 30 000,-
LUNNER SENIORDANS
kr. 3 000,-
NITTEDAL SPEIDERGRUPPE
kr. 7 000,-
SØNDRE ÅL SPORTSKLUBB
kr. 10 000,-
LUNNER SOKN
kr. 6 000,-
RØNNERUDMARKA VEL
kr. 2 000,-
CALDERA
kr. 6 000,-
LUNNER RØDE KORS HJELPEKORPS
kr. 25 000,-
GLA LAS
kr. 5 000,-
DNT HADELAND
kr. 30 000,-
HARESTUKORET
kr. 5 000,-
1. JEVNAKER SPEIDERGRUPPE
kr. 10 000,-
HAKADAL SKOLEKORPS
kr. 40 000,-
JEVNAKER IF SKØYTER
kr. 10 000,-
JEVNAKER LEIKARRING
kr. 5 000,-
RANDSFJORD SKYTTERLAG
kr. 10 000,-
HADELAND TRAVSELSKAP
kr. 5 000,-
NOS ALTER
kr. 5 000,-
AUSTJORD MUSIKKORPS
kr. 20 000,-
HADELAND HAREHUNDKLUBB
kr. 2 000,-
GRUA UNGDOMS OG IDRETTSLAG
kr. 40 000,-
GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING
kr. 40 000,-
SØNDRE NITTEDAL VETERANKORPS
kr. 10 000,-
LUNNER SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
HADELAND JANITSJAR
kr. 15 000,-
JEVNAKER HISTORIELAG
kr. 10 000,-
BERGOSENTERETS VENNEFORENING
kr. 3 000,-
GRUA/HARESTUA SOKN
kr. 2 000,-
LUNNER KIRKELIGE FELLESRÅD
kr. 3 000,-
LUNNER SOKN
kr. 3 000,-
REDNINGSHUNDER I AKSJON
kr. 10 000,-
TEAM HADELAND
kr. 20 000,-
LUNNER KOMMUNE
kr. 15 000,-
LUNNER KOMMUNE
kr. 15 000,-
KLOPPA BALLKLUBB
kr. 10 000,-
HAKADAL PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
VESTRE BRANDBU SKYTTERLAG
kr. 3 000,-
LUNNER FOTBALLKLUBB
kr. 40 000,-
JEVNAKER MOTORKLUBB
kr. 10 000,-
FONTENEHUSET HADELAND AS
kr. 20 000,-
FAU HARESTUA ARENA BARNEHAGE
kr. 3 000,-
HADELAND SYD ROTARY KLUBB
kr. 10 000,-
NITTEDAL HUSFLIDSLAG
kr. 4 000,-
NOREMA SENIORKLUBB
kr. 5 000,-
HAKADAL IDRETTSLAG
kr. 40 000,-
LUNNERKOLLEN VEL
kr. 3 000,-
SKOLEKORPSET I LUNNER
kr. 20 000,-
FAGERTUN BARNE OG UNGDOMSTEATER
kr. 40 000,-
JEVNAKER IF FOTBALL
kr. 30 000,-
RUNDELEN VEL
kr. 2 000,-
IVAR BALLANGSRUDS MINNEFOND
kr. 3 000,-
BERGERMARKA VELFORENING
kr. 3 000,-
HADELAND RIDE- OG KJØREKLUBB
kr. 5 000,-
JEVNAKER HAGELAG
kr. 3 000,-
LUNNERKORET
kr. 5 000,-
DANSEVERKET - I NITTEDAL
kr. 40 000,-
GRINDVOLL VEL
kr. 4 000,-
LUNNER PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
JEVNAKER IF TURNGRUPPE
kr. 10 000,-
MYLLA LØYPEFORENING
kr. 20 000,-
NITTEDAL KUNSTFORENING
kr. 7 000,-
JOY-TIME
kr. 2 000,-
ÅRBOK FOR HADELAND
kr. 7 000,-
NITTEDAL HUNDEKJØRERKLUBB
kr. 10 000,-
GRINDVOLL IDRETTSLAG
kr. 30 000,-
NATURVERNFORBUNDET I JEVNAKER
kr. 3 000,-
HADELAND ELGHUNDKLUBB
kr. 2 000,-
HADELAND KIRKEAKADEMI
kr. 3 000,-
TUR- OG TRENINGSVENNENE
kr. 5 000,-
HADELANDSCACHERNE
kr. 2 000,-
SVEA SKILAG
kr. 30 000,-
JEVNAKER PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
FELLESSTYRET FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I LUNNER
kr. 3 000,-
HARESTUA BARNE-OG UNGDOMSTEATER
kr. 40 000,-
NITTEDAL BARNE- OG UNGDOMSKOR
kr. 10 000,-
NITTEDAL ROTARYKLUBB
kr. 10 000,-
KISTEFOS VENNEFORENING
kr. 10 000,-
SKILØYPAS VENNER
kr. 3 000,-
HADELAND SWINGKLUBB
kr. 3 000,-
HARESTUA VEL
kr. 3 000,-
PÅRØRENDE/VENNEGRUPPA V/JORS
kr. 7 000,-
NITTEDAL SENIORDANS
kr. 3 000,-
HARESTUA OG GRUA SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
VASSJØ FISKEFORENING
kr. 3 000,-
STEINHUSETS VENNER
kr. 10 000,-
NORDRE NITTEDAL PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
FURULUND KRETSLAG
kr. 7 000,-
LIONS CLUB NITTEDAL
kr. 5 000,-
HADELAND DIALEKT- OG MÅLLAG
kr. 5 000,-
GLASSLÅVENS VENNER
kr. 7 000,-
JEVNAKER IF FOTBALL
kr. 10 000,-
JEVNAKER KOMMUNE
kr. 30 000,-
JEVNAKER KOMMUNE
kr. 30 000,-
VESTRE LUNNER MUSIKKFORENING
kr. 10 000,-
LUNNER HUSFLIDSLAG
kr. 10 000,-
KLOPPA OFFROAD KLUBB
kr. 10 000,-
LUNNER MOTORSPORT
kr. 20 000,-
SPAREBANKEN 1 JLN PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
PÅRØRENDE-/VENNEFORENING VED LOS
kr. 7 000,-
JEVNAKER 4H
kr. 5 000,-
FRISKIS&SVETTIS JEVNAKER
kr. 7 000,-
FURULEIKEN SPELL- OG DANSELAG
kr. 5 000,-
BRONSEBUKKENES VENNER
kr. 7 000,-
SORTUNGEN VELFORENING
kr. 5 000,-
HADELAND TEATERLAG
kr. 25 000,-
HADELAND BERGVERKSMUSEUMS VENNEFORENING
kr. 5 000,-
JEVNAKER ROTARYKLUBB
kr. 10 000,-
LUNNER HÅNDBALLKLUBB
kr. 25 000,-
LIONS CLUB JEVNAKER
kr. 5 000,-
NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER, AVDELING HADELAND
kr. 3 000,-
JEVNAKER KLATREKLUBB
kr. 10 000,-
VENNER AV RINGERIKE SYKEHUS
kr. 3 000,-
DØLIS VENNER
kr. 3 000,-
JEVNAKER BORDTENNISKLUBB
kr. 20 000,-
FORENINGEN JEVNAKER HAGE
kr. 5 000,-
NORMISJON LUNNER
kr. 3 000,-
HLF NITTEDAL
kr. 3 000,-
HARESTUA SKØYTEGLEDE
kr. 40 000,-
OPPDALEN MISJONSFORENING
kr. 2 000,-
LUNNER KAMMERKOR
kr. 7 000,-
SØNDRE NITTEDAL PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
HAUGER GOLFKLUBB
kr. 10 000,-
NORSK FOLKEHJELP HADELAND
kr. 25 000,-
FAU JEVNAKER UNGDOMSSKOLE
kr. 3 000,-
JEVNAKER IDRETTSFORENING SKI
kr. 10 000,-
JEVNAKER CURLINGKLUBB
kr. 3 000,-
JEVNAKER IF ALLIANSE
kr. 10 000,-
SKOGGLIMT SA
kr. 15 000,-
GRINDVOLL OG LUNNER HUSMORLAG
kr. 3 000,-
JEVNAKER KORFORENING
kr. 7 000,-
NFU HADELAND LOKALLAG
kr. 5 000,-
LUNNER SKYTTERLAG
kr. 10 000,-
NITTEDAL TEATER
kr. 40 000,-
VARPE BALLKLUBB
kr. 20 000,-
JEVNAKER BYGDEUNGDOMSLAG
kr. 10 000,-
NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG
kr. 30 000,-
K(ULT)UR MOT KREFT
kr. 2 000,-
DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN
kr. 15 000,-
NATTERAVNENE NITTEDAL
kr. 10 000,-
HJERTETRIMMEN
kr. 3 000,-
SENIORNETT HADELAND
kr. 4 000,-
NITTEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD
kr. 3 000,-
PLUSS UNGDOMSMILJØ
kr. 5 000,-
JEVNAKER JEGER OG FISKEFORENING
kr. 5 000,-
HARESTUA FRITIDSKLUBB
kr. 15 000,-
NITTEDAL BARNE- OG UNGDOMSKOR
kr. 2 500,-
GRUA UNGDOMS OG IDRETTSLAG
kr. 40 000,-
HADELAND BERGVERKSMUSEUMS VENNEFORENING
kr. 5 000,-
FAU HARESTUA ARENA BARNEHAGE
kr. 3 000,-
HADELAND SYD ROTARY KLUBB
kr. 10 000,-
NERENGBYGDA VELFORENING
kr. 2 000,-
VASSJØ FISKEFORENING
kr. 3 000,-
FURULUND KRETSLAG
kr. 7 000,-
NITELVEN TRAVLAG
kr. 4 000,-
MARI BJERTNÆS
kr. 3 000,-
LUNNERKOLLEN VEL
kr. 3 000,-
SØNDRE OPPEDALEN GRENDEHUS SAMEIE
kr. 3 000,-
NORGES HANDIKAPFORBUND HADELAND
kr. 5 000,-
NORMISJON LUNNER
kr. 3 000,-
SØNDRE OPPDALEN VEL
kr. 3 000,-
RANDSFJORD SKYTTERLAG
kr. 10 000,-
MILJØHUSET GNISTEN AS
kr. 25 000,-
NITTEDAL RØDE KORS
kr. 25 000,-
TEAM HADELAND
kr. 20 000,-
SVEA SKILAG
kr. 20 000,-
TROLLSKOGEN TEATER
kr. 40 000,-
ÅRBOK FOR HADELAND
kr. 7 000,-
NITTEDAL IDRETTSLAG
kr. 40 000,-
NITTEDAL OG HAKADAL JANITSJAR
kr. 30 000,-
SKJERVA LØYPELAG
kr. 10 000,-
RANDSFJORDEN SEILFORENING
kr. 10 000,-
RØNNERUDMARKA VEL
kr. 2 000,-
ROTNES SKOLEKORPS
kr. 40 000,-
NATURVERNFORBUNDET I JEVNAKER
kr. 3 000,-
VESTRE LUNNER MUSIKKFORENING
kr. 10 000,-
ØSTRE JEVNAKER GAMMELTEKNISKE FORENING
kr. 3 000,-
LUNNER SOKN
kr. 6 000,-
ROSEVEIEN GRENDELAG
kr. 3 000,-
NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG
kr. 30 000,-
NITTEDAL HUSFLIDSLAG
kr. 4 000,-
MYLLA LØYPEFORENING
kr. 20 000,-
SØNDRE NITTEDAL VETERANKORPS
kr. 10 000,-
LUNNER SOKN
kr. 2 000,-
LUNNER SOKN
kr. 3 000,-
LUNNERKORET
kr. 5 000,-
NOREMA SENIORKLUBB
kr. 5 000,-
NORDRE NITTEDAL PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
SKOLEKORPSET I LUNNER
kr. 40 000,-
NITTEDAL KUNSTFORENING
kr. 7 000,-
OPPDALEN MISJONSFORENING
kr. 2 000,-
RANDSFJORD FRIMERKEKLUBB
kr. 2 000,-
SØNDRE NITTEDAL PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
VESTRE BRANDBU SKYTTERLAG
kr. 3 000,-
SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET
kr. 3 000,-
PÅRØRENDE/VENNEGRUPPA V/JORS
kr. 7 000,-
NITTEDAL ORIENTERING
kr. 10 000,-
SKILØYPAS VENNER
kr. 3 000,-
PÅRØRENDE-/VENNEFORENING VED LOS
kr. 7 000,-
NFU HADELAND LOKALLAG
kr. 5 000,-
NITTEDAL SENIORDANS
kr. 3 000,-
NORSK FOLKEHJELP HADELAND
kr. 25 000,-
SKOGGLIMT SA
kr. 15 000,-
NITTEDAL TEATER
kr. 40 000,-
NITTEDAL OG HAKADAL Y'MEN'S CLUB
kr. 3 000,-
STEINHUSETS VENNER
kr. 10 000,-
NITTEDAL ROTARYKLUBB
kr. 5 000,-
SPAREBANKEN 1 JLN PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
Sortungen Velforening
kr. 4 000,-
NVIO - Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner. Avd. Hadeland FN/NATO Veteranforening
kr. 3 000,-
Venner av Ringerike sykehus
kr. 3 000,-
Per Olav Anthonsen
kr. 3 000,-
HADELAND HAREHUNDKLUBB
kr. 2 000,-
GRUA UTVIKLINGSFORUM
kr. 10 000,-
FAGERTUN BARNE OG UNGDOMSTEATER
kr. 40 000,-
HARESTUA IDRETTSLAG
kr. 40 000,-
JEVNAKER ROTARYKLUBB
kr. 5 000,-
LIONS CLUB JEVNAKER
kr. 5 000,-
GRAN KOMMUNE
kr. 30 000,-
HAKEDALEN BLÆSEORKESTER
kr. 10 000,-
GRAN KOMMUNE
kr. 30 000,-
HAKADAL SENIORDANS
kr. 3 000,-
LUNNER HAGELAG
kr. 3 000,-
LUNNER SKYTTERLAG
kr. 10 000,-
LUNNER KAMMERKOR
kr. 7 000,-
LIONS CLUB NITTEDAL
kr. 5 000,-
LUNNER FOTBALLKLUBB
kr. 40 000,-
HARESTUA SAMFUNNSHUS BA
kr. 10 000,-
HARESTUA VEL
kr. 3 000,-
LUNNER RØDE KORS HJELPEKORPS
kr. 25 000,-
FAU TOSO SKOLE
kr. 3 000,-
JEVNAKER IF ALLIANSE
kr. 10 000,-
JEVNAKER UNGDOMSKORPS
kr. 40 000,-
LUNNER HUSFLIDSLAG
kr. 4 000,-
JEVNAKER BYGDEUNGDOMSLAG
kr. 10 000,-
JEVNAKER RØDE KORS
kr. 25 000,-
1. JEVNAKER SPEIDERGRUPPE
kr. 10 000,-
JEVNAKER KOMMUNE
kr. 30 000,-
HAKADAL IL ALPIN & FREESKI
kr. 10 000,-
HARESTUA BARNE-OG UNGDOMSTEATER
kr. 40 000,-
JEVNAKER KOMMUNE
kr. 30 000,-
LUNNER KOMMUNE
kr. 30 000,-
HARESTUA FRITIDSKLUBB
kr. 15 000,-
GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING
kr. 40 000,-
JEVNAKER MOTORKLUBB
kr. 10 000,-
FORENINGEN JEVNAKER HAGE
kr. 5 000,-
AUSTJORD MUSIKKORPS
kr. 20 000,-
FRISKIS&SVETTIS JEVNAKER
kr. 7 000,-
JEVNAKER IF TURNGRUPPE
kr. 10 000,-
LUNNER SENIORDANS
kr. 3 000,-
GRINDVOLL VEL
kr. 4 000,-
DNT HADELAND
kr. 30 000,-
BRONSEBUKKENES VENNER
kr. 7 000,-
JEVNAKER RØDE KORS
kr. 10 000,-
JEVNAKER KOMMUNE
kr. 5 000,-
HARESTUKORET
kr. 5 000,-
HADELAND MS-FORENING
kr. 5 000,-
HADELAND JANITSJAR
kr. 15 000,-
KULTURBRUKET GAMLESKOLEN HARESTUA
kr. 10 000,-
CALDERA
kr. 6 000,-
HADELAND RIDE- OG KJØREKLUBB
kr. 5 000,-
COME ALIVE
kr. 5 000,-
GRINDVOLL IDRETTSLAG
kr. 30 000,-
JEVNAKER BYGDEKVINNELAG
kr. 3 000,-
HAKADAL PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
HARESTUA SKØYTEGLEDE
kr. 40 000,-
GRUA/HARESTUA SOKN
kr. 2 000,-
LUNNER KIRKELIGE FELLESRÅD
kr. 3 000,-
BRIDGEKLUBBEN KLØVER ESS
kr. 3 000,-
GLASSLÅVENS VENNER
kr. 7 000,-
FELLESSTYRET FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I LUNNER
kr. 3 000,-
JEVNAKER KORFORENING
kr. 7 000,-
GRINDVOLL FISKEFORENING
kr. 4 000,-
FAU LUNNER BARNESKOLE
kr. 3 000,-
HADELAND ROTARY KLUBB
kr. 4 000,-
BERGOSENTERETS VENNEFORENING
kr. 3 000,-
JOY-TIME
kr. 2 000,-
HARESTUA OG GRUA SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
HADELAND OG RINGERIKE MODELLJERNBANEKLUBB
kr. 5 000,-
LUNNER HÅNDBALLKLUBB
kr. 25 000,-
KLOPPA OFFROAD KLUBB
kr. 10 000,-
HADELAND KIRKEAKADEMI
kr. 3 000,-
HLF NITTEDAL
kr. 3 000,-
JEVNAKER LEIKARRING
kr. 5 000,-
LUNNER SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
IVAR BALLANGSRUDS MINNEFOND
kr. 3 000,-
BERGERMARKA VELFORENING
kr. 3 000,-
HAUGER GOLFKLUBB
kr. 10 000,-
LUNNER HISTORIELAG
kr. 10 000,-
LUNNER PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
JEVNAKER BORDTENNISKLUBB
kr. 20 000,-
HADELAND SWINGKLUBB
kr. 3 000,-
GLASSHEIM ROCK & KULTURSCENE
kr. 3 000,-
DØLIS VENNER
kr. 3 000,-
JEVNAKER SANITETSFORENING
kr. 5 000,-
HAKADAL SKOLEKORPS
kr. 40 000,-
JEVNAKER 4H
kr. 5 000,-
GRINDVOLL OG LUNNER HUSMORLAG
kr. 3 000,-
JEVNAKER IF FOTBALL
kr. 30 000,-
JEVNAKER HISTORIELAG
kr. 10 000,-
JEVNAKER IF SKØYTER
kr. 10 000,-
JEVNAKER I.F. HÅNDBALL
kr. 10 000,-
HADELAND TEATERLAG
kr. 25 000,-
JEVNAKER HAGELAG
kr. 3 000,-
Danseverket i Nittedal
kr. 40 000,-
Furuleiken Spell- og danselag
kr. 5 000,-
Lunner Motorsport
kr. 20 000,-
Jevnaker Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Jevnaker klatreklubb
kr. 10 000,-
Jevnaker Curlingklubb
kr. 3 000,-
K(ult)ur Mot Kreft
kr. 2 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland
kr. 15 000,-
Nitelven Travlag v/Turid M. Tuverud
kr. 4 000,-
Nittedal Husflidslag
kr. 4 000,-
Nerengbygda Velforening
kr. 2 000,-
Søndre Oppdalen Grendehus sameie
kr. 3 000,-
Søndre Oppdalen vel
kr. 3 000,-
Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening
kr. 3 000,-
Randsfjorden Seilforening
kr. 10 000,-
Stortjernet vel lforening
kr. 2 000,-
Skyttas venner
kr. 7 000,-
Ringerike og Jevnaker astma og allergiforening
kr. 3 000,-
Skjerva løypelag
kr. 10 000,-
SU Bergerbakken Barnehage
kr. 3 000,-
Nittedal Røde Kors
kr. 10 000,-
UngHadeland
kr. 30 000,-
Lunner Skytterlag
kr. 10 000,-
Randsfjord skytterlag
kr. 10 000,-
Norema Seniorklubb
kr. 5 000,-
Lunner Revy- og Teatergruppe
kr. 15 000,-
Vassjø Fiskeforening
kr. 3 000,-
Pluss Ungdomsmiljø
kr. 5 000,-
Nittedal Seniordans
kr. 3 000,-
Trollskogen Teater
kr. 40 000,-
Lunner Motorsport
kr. 20 000,-
Navn: *Håvard stensrud
kr. 7 000,-
Søndre Nittedal Veterankorps
kr. 10 000,-
Søndre Nittedal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Vestre Lunner Musikkforening
kr. 10 000,-
Lunner sanitetsforening
kr. 3 000,-
Norges Handikapforbund Hadeland
kr. 5 000,-
Samarbeidsutvalget Nordby Gardsbarnehage
kr. 3 000,-
Tur- og TreningsVennene
kr. 5 000,-
Menighetsbladet for Lunner og Grua/Harestua
kr. 3 000,-
Sjømannskirken - Ungbirken
kr. 3 000,-
Olav Vannebo
kr. 10 000,-
Toppen eldretreff på Heimly
kr. 2 000,-
Årbok for Hadeland
kr. 7 000,-
Nittedal Orientering
kr. 10 000,-
Nittedal Teater
kr. 40 000,-
Turkameratene Nittedal Turlag
kr. 10 000,-
Naturvernforbundet i Jevnaker
kr. 3 000,-
Theresa Seierstad
kr. 4 000,-
Nittedal Røde Kors Besøkstjeneste
kr. 5 000,-
Roseveien Grendelag
kr. 3 000,-
Nittedal Rotaryklubb
kr. 5 000,-
Skolekorpset i Lunner
kr. 40 000,-
Lunnerkoret
kr. 5 000,-
Steinhusets Venner
kr. 7 000,-
Lunner Røde Kors hjelpekorps
kr. 15 000,-
Nittedal Kunstforening
kr. 7 000,-
NVIO Hadeland FN/NATO Veteranforening
kr. 3 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
NFU Hadeland lokallag
kr. 5 000,-
Lunner pensjonistforrening
kr. 5 000,-
Mylla Løypeforening
kr. 20 000,-
PÅRØRENDE/VENNEGRUPPA V/JORS
kr. 7 000,-
Venner av Ringerike sykehus
kr. 3 000,-
Skogglimt sa
kr. 15 000,-
Normisjon Lunner
kr. 4 000,-
Skiløypas venner
kr. 3 000,-
Lunnerkollen Vel
kr. 3 000,-
Ståle Pinslie
kr. 4 000,-
OPPdalen misjonsforening
kr. 2 000,-
Rotnes skolekorps
kr. 40 000,-
Nordre Oppdalen Idrettslag
kr. 30 000,-
Sparebank 1 JLN Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Vestre Brandbu Skytterlag
kr. 3 000,-
Kodeklubben Hadeland
kr. 15 000,-
Jevnaker If Turngruppe
kr. 10 000,-
Lions Club Nittedal
kr. 5 000,-
Jevnaker Røde Kors
kr. 15 000,-
Jevnaker Leikarring
kr. 5 000,-
Kunstbruket Grua, Kunst på alle flater
kr. 3 000,-
Harestua Skøyteglede
kr. 40 000,-
LuBaGo - Lunner Barnegospel
kr. 6 000,-
Jevnaker Bordtennisklubb
kr. 20 000,-
Jevnaker ungdomskorps
kr. 40 000,-
Lunner jeger- og fiskerforening
kr. 5 000,-
HLF Nittedal
kr. 3 000,-
Jevnaker Historielag
kr. 10 000,-
Lunner FK
kr. 40 000,-
Jevnaker Rotaryklubb
kr. 5 000,-
Lions Club Jevnaker
kr. 5 000,-
K(ult)ur Mot Kreft
kr. 2 000,-
Kontaktforum Hadeland Amerika
kr. 7 000,-
Jevnaker IF Fotball
kr. 40 000,-
Jevnaker klatreklubb
kr. 10 000,-
Kristin Haugli
kr. 15 000,-
Lunner menighetsråd
kr. 3 000,-
Lunner Husflidslag
kr. 4 000,-
Harestua turpadlalag
kr. 5 000,-
Lunner Frivilligsentral
kr. 30 000,-
Jevnaker Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Jevnaker Jeger og fiskerforening
kr. 5 000,-
Jevnaker Hagelag
kr. 3 000,-
Ivar Ballangruds Minnefond
kr. 3 000,-
Jevnaker Curlingklubb
kr. 3 000,-
Jevnaker IF Mosjon
kr. 5 000,-
Jevnaker Motorklubb
kr. 10 000,-
Lunner historielag
kr. 7 000,-
Harestua og Grua Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Jevnaker korforening
kr. 7 000,-
Jevnaker Frivilligsentral
kr. 30 000,-
Jevnaker 4H
kr. 5 000,-
Joy-Time
kr. 2 000,-
Harestua Samfunnshus BA
kr. 10 000,-
Jan Magne Aune
kr. 4 000,-
Lunner hagelag
kr. 3 000,-
Harestua Vel
kr. 3 000,-
Harestukoret
kr. 5 000,-
Jevnaker Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Hjertetrimmen
kr. 3 000,-
Nittedal Basketballklubb
kr. 20 000,-
Nittedal IL
kr. 40 000,-
Hadeland Janitsjar
kr. 15 000,-
BuaLunner
kr. 30 000,-
Come Alive
kr. 5 000,-
Grua Ungdoms og Idterrslag
kr. 40 000,-
Grindvoll idrettslag
kr. 30 000,-
Hadeland Bergverksmuseums Venneforening
kr. 3 000,-
BirdLife Norge Hadeland lokallag
kr. 3 000,-
Glasslåvens venner
kr. 3 000,-
Grua Utviklingsforum
kr. 10 000,-
Harestua barne- og ungdomsteater
kr. 40 000,-
Hadeland O-lag
kr. 10 000,-
Harestua Arena FAU
kr. 3 000,-
Foreningen Jevnaker Hage
kr. 5 000,-
Halvdan Svartes Guttekor
kr. 5 000,-
Hadeland Harehundklubb
kr. 2 000,-
Foreningen Norden Gran/Hadeland
kr. 2 000,-
Fellesstyret for Det Noske misjonsselskap i Lunner
kr. 3 000,-
Danseverket i Nittedal
kr. 40 000,-
Caldera
kr. 6 000,-
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Jevnaker Ungdomsskole
kr. 3 000,-
Grindvoll Vel
kr. 4 000,-
Hadeland kirkeakademi
kr. 3 000,-
DNT Hadeland
kr. 10 000,-
Bergosenterets venneforening
kr. 3 000,-
Grua/Harestua menighetsråd
kr. 2 000,-
FAU Toso Skole
kr. 3 000,-
Hadeland Ride og Kjøreklubb
kr. 5 000,-
1. Jevnaker Speidergruppe
kr. 10 000,-
Bratvoldgrinda Velforening
kr. 3 000,-
Hakadal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Hadeland Rotaryklubb
kr. 3 000,-
Austjord musikkorps
kr. 20 000,-
Harestua fritidsklubb
kr. 15 000,-
Hadeland Syd Rotary Klubb
kr. 5 000,-
Harestua Idrettslag
kr. 40 000,-
Bøndernes hus
kr. 10 000,-
BUA Jevnaker
kr. 30 000,-
Friskis&Svettis Jevnaker
kr. 7 000,-
Fortidsminneforeningen Nittedal og Hakadal
kr. 4 000,-
Hadeland Teaterlag
kr. 25 000,-
Hakadal skolekorps
kr. 40 000,-
foreldrerådet ved Harestua skole
kr. 3 000,-
Glassheim Rock & Kulturscene
kr. 3 000,-
Fagertun barne og ungdomsteater
kr. 40 000,-
Bibliotekets Venner i Lunner
kr. 3 000,-
Hadeland Swingklubb
kr. 3 000,-
Grindvoll og Lunner husmorlag
kr. 3 000,-
Furulund Kretslag
kr. 7 000,-
Dølis Venner
kr. 3 000,-
Hakedalen Blæseorkester
kr. 10 000,-
Hakadal seniordans
kr. 3 000,-
Furuleiken Spell- og danselag
kr. 5 000,-
Hakadal IL/ Bevar Varingskollen
kr. 40 000,-
Cykleklubben Nittedal
kr. 10 000,-
Kunstbruket Grua, kunst på alle flater
kr. 3 000,-
Hadeland Kampsport
kr. 3 000,-
Nerengbygda Velforening
kr. 2 000,-
Pluss ungdomsmiljø
kr. 5 000,-
Jevnaker klatreklubb
kr. 10 000,-
Hadeland Janitsjar
kr. 15 000,-
Hakadal skolekorps
kr. 40 000,-
KOSAK
kr. 4 000,-
Grua Ungdoms- og idrettslag
kr. 40 000,-
Lunner Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Østre Jevnaker Gammeltekniske
kr. 3 000,-
Søndre Oppdalen Grendehus
kr. 3 000,-
Søndre Oppdalen Vel
kr. 3 000,-
Come Alive
kr. 5 000,-
Bevar Varingskollen
kr. 7 000,-
Jevnaker Motorklubb
kr. 10 000,-
1. Jevnaker speidergruppe
kr. 10 000,-
Samarbeidsutvalget Bergerbakken barnehage, Jevnaker kommune
kr. 3 000,-
LuBaGo - Lunner Barnegospel
kr. 3 000,-
Nordre Oppdalen IL
kr. 15 000,-
Hakadal IL
kr. 40 000,-
Jevnaker Røde Kors
kr. 15 000,-
Fagertun barne- og ungdomsteater
kr. 40 000,-
Hadeland kirkeakademi
kr. 3 000,-
Friskis&Svettis Jevnaker
kr. 7 000,-
Jevnaker IF Allianse /Jevnaker IF Mosjon
kr. 5 000,-
Lunner Fotballklubb
kr. 40 000,-
Gjelleråsen IF
kr. 40 000,-
Norges Handikapforbund Hadeland
kr. 5 000,-
Kodeklubben Hadeland
kr. 15 000,-
Grindvoll IL
kr. 30 000,-
Ringerike og Jevnaker astma og allergiforening
kr. 3 000,-
FAU Toso Skole
kr. 3 000,-
Toppen eldretreff på Heimly
kr. 2 000,-
Grua Utviklingsforum
kr. 10 000,-
Harestua Barne- og Ungdomsteater
kr. 40 000,-
Fortidsminneforeningen Nittedal
kr. 10 000,-
Foreldrerådet ved Harestua skole
kr. 3 000,-
Jevnaker Rotaryklubb
kr. 5 000,-
Jevnaker ungdomskorps
kr. 40 000,-
FAU Harestua Arena barnehage
kr. 3 000,-
Vassjø Fiskeforeningen
kr. 3 000,-
Jevnaker korforening
kr. 7 000,-
Lions Club Jevnaker
kr. 5 000,-
Lunner Petanque Klubb
kr. 2 000,-
Linedance Kickers Hadeland
kr. 3 000,-
Bergosenterets Venneforening
kr. 3 000,-
Menighetsbladet for Lunner og Grua/Harestua
kr. 3 000,-
Grua/Harestua menighetsråd
kr. 2 000,-
Lunner menighetsråd
kr. 6 000,-
Fellesrådet for Det norske Misjonsselskaps foreninger i Lunner
kr. 3 000,-
Tur- og treningsvennene
kr. 5 000,-
Theresa Seierstad
kr. 4 000,-
Harestua Turpadlelag
kr. 5 000,-
Nittedal Teater / Teatersmia Barne- og ungdomsteater
kr. 40 000,-
Trollskogen Teater
kr. 40 000,-
Austjord musikkorps
kr. 20 000,-
Jevnaker IF Fotball
kr. 40 000,-
Turkameratene Nittedal Turlag
kr. 10 000,-
Vestre Lunner Musikkforening
kr. 10 000,-
FAU Jevnaker Ungdomsskole (JUS)
kr. 3 000,-
Lunner Jeger og Fiskeforening
kr. 5 000,-
Nittedal IL
kr. 40 000,-
DNT Hadeland
kr. 10 000,-
Hadeland Harehundklubb
kr. 2 000,-
Hadeland Swingklubb
kr. 3 000,-
Hadeland Ride og Kjøreklubb
kr. 5 000,-
Nittedal Kunstforening
kr. 7 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Lunner sanitetsforening
kr. 3 000,-
Kontaktforum Hadeland Amerika
kr. 7 000,-
Samarbeidsutvalget Nordby Gardsbarnehage
kr. 3 000,-
SKYTTAS VENNER
kr. 7 000,-
Skiløypas venner
kr. 3 000,-
Foreningen Jevnaker Hage
kr. 5 000,-
Harestukoret
kr. 5 000,-
Lunnerkollen Vel
kr. 3 000,-
Harestua fritidsklubb
kr. 15 000,-
Hadeland Bergverksmuseums venneforening
kr. 3 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland
kr. 15 000,-
Gjelleråsen skateklubb
kr. 20 000,-
Søndre Nittedal Veterankorps
kr. 10 000,-
Silje Engebretsen
kr. 6 000,-
Skolekorpset i Lunner
kr. 40 000,-
Jevnaker Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Foreningen Norden Nittedal
kr. 3 000,-
Hakadal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Jevnaker Bordtennisklubb
kr. 20 000,-
Steinhusets Venner
kr. 7 000,-
Sjømannskirken - Ungbirken
kr. 3 000,-
Sparebanken 1 JLN Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Harestua Samfunnshus BA
kr. 10 000,-
Harestua vel
kr. 3 000,-
Jevnaker Curlingklubb
kr. 3 000,-
Joy-Time
kr. 2 000,-
Nittedal Seniordans
kr. 3 000,-
Lunner Røde Kors hjelpekorps
kr. 15 000,-
Anne Lise Knarud Hansen
kr. 2 000,-
Lunnerkoret
kr. 5 000,-
NVIO Hadeland FN/NATO Veteranforening
kr. 3 000,-
Norema Seniorklubb
kr. 5 000,-
Harestua Skøyteglede
kr. 40 000,-
Naturvernforbundet i Jevnaker
kr. 3 000,-
Rundelen vel
kr. 2 000,-
Furulund Kretslag
kr. 7 000,-
Hakedalen Blæseorkester
kr. 10 000,-
Pårørende og Venneforeinigen LHOS
kr. 7 000,-
Lunner Skytterlag
kr. 7 000,-
UngHadeland
kr. 30 000,-
Hadeland Rotaryklubb
kr. 5 000,-
OPPdalen misjonsforening
kr. 2 000,-
Danseverket i Nittedal
kr. 40 000,-
HLF Nittedal
kr. 3 000,-
PÅRØRENDE/VENNEGRUPPA V/JORS
kr. 7 000,-
Dølis Venner
kr. 3 000,-
Grindvoll Vel
kr. 4 000,-
Lunner motorsport
kr. 20 000,-
UngHadeland / BuaLunner
kr. 20 000,-
Ivar Ballangruds Minnefond
kr. 3 000,-
Jan Magne Aune
kr. 4 000,-
Randsfjorden Seilforening
kr. 10 000,-
BUA Jevnaker
kr. 20 000,-
Jevnaker Historielag
kr. 10 000,-
Skogglimt sa
kr. 15 000,-
Grindvoll og Lunner kvinne og familielag (husmorlag)
kr. 3 000,-
Furuleiken Spell- og danselag
kr. 5 000,-
Jevnaker frivilligsentral
kr. 30 000,-
Bøndernes hus
kr. 10 000,-
Toso 4H
kr. 5 000,-
Hadeland Teaterlag
kr. 25 000,-
Hakadal seniordans
kr. 3 000,-
Jevnaker Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Søndre Nittedal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Nittedal Røde Kors Besøkstjeneste
kr. 10 000,-
Nittedal Rotaryklubb
kr. 5 000,-
Hjertetrimmen
kr. 3 000,-
Rotnes skolekorps
kr. 40 000,-
Harestua Idrettslag
kr. 40 000,-
Lunner frivilligsentral
kr. 30 000,-
Jevnaker IF Turn - Gymnastikk
kr. 10 000,-
Norsk Folkehjelp
kr. 10 000,-
Nittedal Husflidslag
kr. 4 000,-
Lunner Jeger og Fiskeforening
kr. 5 000,-
Nittedal AGK
kr. 2 000,-
Hadeland janitsjar
kr. 15 000,-
Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening
kr. 3 000,-
Kodeklubben Hadeland
kr. 10 000,-
Koret Gla Las
kr. 5 000,-
Randsfjorden seilforening
kr. 5 000,-
Rudsætras Venner
kr. 3 000,-
Dølis Venner
kr. 3 000,-
FAU ved Jevnaker u-skole
kr. 3 000,-
Grua Utviklingsforum
kr. 15 000,-
Nittedal Barne og Ungdomskor
kr. 6 000,-
Rundelen vel
kr. 2 000,-
Kordial
kr. 3 000,-
Jevnaker babysang
kr. 2 000,-
Randsfjord Frimerkeklubb
kr. 2 000,-
Søndre Oppdalen vel
kr. 3 000,-
Hadeland Rotaryklubb
kr. 3 000,-
Søndre Oppdalen Grendehus sameie
kr. 4 000,-
Caldera
kr. 3 000,-
Lunner Fotballklubb
kr. 25 000,-
Hjertetrimmen Nittedal idrettslag
kr. 3 000,-
Jevnaker IF skøyter
kr. 15 000,-
Jevnaker Røde Kors
kr. 15 000,-
FRI INNLANDET- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
kr. 5 000,-
DNT Hadeland
kr. 7 000,-
Harestua Idrettslag
kr. 30 000,-
NVIO - Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner. Avd. Hadeland FN/NATO Veteranforening
kr. 3 000,-
Toso skole FAU
kr. 3 000,-
Lunner Håndballklubb
kr. 25 000,-
Norema Seniorklubb
kr. 5 000,-
Jevnaker Ungdomskorps
kr. 30 000,-
1. Jevnaker speidergruppe
kr. 7 000,-
Kulturbruket Harestua
kr. 15 000,-
Ringerike og Jevnaker Astma og Allergiforening
kr. 3 000,-
Rønnerudmarka vel
kr. 2 000,-
Norges Handikapforbund Hadeland
kr. 5 000,-
Tur- og treningsvennene
kr. 3 000,-
LUNNER SENIORDANS
kr. 3 000,-
Kreativ Fritid - Gøy med Hund
kr. 4 000,-
Hadeland Ride og Kjøreklubb
kr. 5 000,-
Ivar Ballangrud stiftelse
kr. 3 000,-
Prestmoen Vel
kr. 2 000,-
Betel Pinsemenighet
kr. 3 000,-
Gjelleråsen Idrettsforeninge
kr. 30 000,-
Vassjø Fiskeforeningen
kr. 3 000,-
Foreningen Jevnaker Hage
kr. 5 000,-
Lunnerkoret
kr. 5 000,-
Austjord musikkorps
kr. 30 000,-
Kunstbruket Grua, kunst på alle flater
kr. 3 000,-
Bronsebukkenes venner
kr. 7 000,-
Jevnaker leikarring
kr. 5 000,-
Hadeland kirkeakademi
kr. 3 000,-
Diakoniutvalget i Jevnaker menighet
kr. 3 000,-
Come Alive
kr. 3 000,-
Hekta -Lokallag Jevnaker
kr. 3 000,-
Bergermarka velforening
kr. 3 000,-
Grindvoll fiskeforening
kr. 4 000,-
Trollskogen teater
kr. 30 000,-
Nittedal IL
kr. 30 000,-
Jevnaker Bondelag
kr. 3 000,-
Hadeland Swingklubb
kr. 3 000,-
Harestua Barne- og Ungdomsteater
kr. 30 000,-
Fellesstyret for Det Noske misjonsselskap i Lunner
kr. 3 000,-
Pluss Ungdomsmiljø
kr. 5 000,-
NORWEGIAN TRAVELLING BAND( REISEKORPSET)
kr. 4 000,-
Kontaktforum Hadeland-Amerika
kr. 3 000,-
OPPdalen misjonsforening
kr. 2 000,-
Lunner Husflidslag
kr. 4 000,-
Harestua RC Senter
kr. 3 000,-
Lions Club Lunner
kr. 5 000,-
Lions Club Nittedal
kr. 4 000,-
Linedance Kickers Hadeland
kr. 3 000,-
Nerengbygda Velforening
kr. 2 000,-
Jevnaker Rotaryklubb
kr. 3 000,-
Jevnaker IF Fotball
kr. 15 000,-
Lunner Frivilligsentral
kr. 30 000,-
SKYTTAS VENNER
kr. 7 000,-
Nittedal Teater
kr. 30 000,-
Halvdan Svartes Guttekor
kr. 5 000,-
Harestua vel
kr. 3 000,-
Lunner sanitetsforening
kr. 3 000,-
Våres Jul
kr. 2 000,-
Hakadal skolekorps
kr. 30 000,-
Søndre Nittedal veterankorps
kr. 15 000,-
Harestua og Grua Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Lions Club Jevnaker
kr. 5 000,-
Joy-Time
kr. 3 000,-
Bøndernes hus
kr. 10 000,-
Jevnaker frivilligsentral
kr. 30 000,-
Lørdagskafe tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede
kr. 2 000,-
Steinhusets Venner
kr. 7 000,-
Jevnaker Hagelag
kr. 3 000,-
Harestua Fritidsklubb
kr. 17 000,-
Toppen eldretreff på Heimly
kr. 2 000,-
Foreldrerådet ved Harestua skole
kr. 3 000,-
KOSAK
kr. 4 000,-
Grua/Harestua menighetsråd
kr. 6 000,-
Lunner menighetsråd
kr. 6 000,-
LuBaGo- Lunner barnegospel
kr. 3 000,-
Menighetsbladet for Lunner og Grua/Harestua
kr. 3 000,-
Normisjon Lunner
kr. 4 000,-
Lunner kammerkor
kr. 4 000,-
Lunner og Grua/Harestua menighetsråd
kr. 2 000,-
Hakadal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Lunnerkollen vel
kr. 3 000,-
Søndre Nittedal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Roseveien Grendelag
kr. 3 000,-
Lunner Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Lunner historielag
kr. 7 000,-
Hlf Nittedal
kr. 3 000,-
Nittedal Seniordans
kr. 3 000,-
Vestre Lunner Musikkforening
kr. 10 000,-
Rotnes skolekorps
kr. 30 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Naturvernforbundet i Jevnaker
kr. 3 000,-
Toso 4H
kr. 5 000,-
Svea Skilag
kr. 15 000,-
Lunner Røde Kors hjelpekorps
kr. 15 000,-
Hakadal IL Alpin & Freeski
kr. 10 000,-
Lunner Petanque Klubb
kr. 2 000,-
Bergosenterets venneforening
kr. 3 000,-
Nonstop innebandy
kr. 2 000,-
FAU HARESTUA ARENA BARNEHAGE
kr. 3 000,-
Grindvoll Vel
kr. 2 000,-
Nittedal Røde Kors Besøkstjeneste
kr. 10 000,-
Nittedal Rotaryklubb
kr. 5 000,-
Sagtomta velforening
kr. 2 000,-
Jevnaker Historielag
kr. 7 000,-
Sortungen Velforening
kr. 4 000,-
Friskis&Svettis Jevnaker
kr. 7 000,-
Vestre Brandbu Skytterlag
kr. 3 000,-
Furulund Kretslag
kr. 7 000,-
Hakadal seniordans
kr. 3 000,-
Jevnaker klatreklubb
kr. 5 000,-
Fagertun barne og ungdomsteater
kr. 30 000,-
Jevnaker Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Jevnaker IF Allianse
kr. 15 000,-
Hakedalen Blæseorkester
kr. 15 000,-
Skiløypas venner
kr. 3 000,-
Sparebanken 1 JLN Pensjonistforening
kr. 3 000,-
Furuleiken Spell- og danselag
kr. 5 000,-
Lunner hagelag
kr. 3 000,-
Hadeland Teaterlag
kr. 30 000,-
Danseverket i Nittedal
kr. 30 000,-
Pårørende-/Vennegruppa ved JORS
kr. 7 000,-
Harestua Skøyteglede
kr. 10 000,-
Turkameratene Nittedal Turlag
kr. 4 000,-
Sveavegen 54-88 Sameie
kr. 2 000,-
Sjømannsmisjonen-Ungbirken
kr. 2 000,-
Nordre Oppdalen idrettslag
kr. 10 000,-
Jevnaker pensjonistforening
kr. 5 000,-
Skogglimt sa
kr. 15 000,-
Grindvoll og Lunner Kvinne og familielag ( Husmorlaget)
kr. 4 000,-
Samarbeidsutvalget Nordby Gardsbarnehage
kr. 3 000,-
Harestua Samfunnshus
kr. 5 000,-
Jevnaker Bordtennisklubb
kr. 8 000,-
NESBAKK VEL
kr. 2 000,-
Kodeklubben Hadeland
kr. 10 000,-
Harestua Barne og Ungdoms Teater
kr. 30 000,-
Ungbirken sjømannsmisjonsforening
kr. 2 000,-
Lunner Håndballklubb
kr. 10 000,-
Rønnerudmarka vel
kr. 2 000,-
KOSAK
kr. 4 000,-
Harestua Turpadlelag
kr. 3 000,-
Jevnaker jeger og fiskerforening
kr. 5 000,-
Jevnaker Motorklubb
kr. 5 000,-
Pluss ungdomsmiljø
kr. 5 000,-
Nittedal Teater
kr. 30 000,-
Nerengbygda Velforening
kr. 2 000,-
Hakadal KFUK-KFUM-speidere
kr. 6 000,-
Søndre Oppdalen grendehus sameie
kr. 3 000,-
Nittedal Røde Kors - Hjelpekorpset
kr. 6 000,-
Søndre Oppdalen Vel
kr. 2 000,-
Nittedal Røde Kors - Omsorg
kr. 4 000,-
Nittedal Svømmming og Livredning
kr. 4 000,-
JIF Turn
kr. 15 000,-
Glassheim Rock og Kulturcsene
kr. 3 000,-
norwegian travelling band
kr. 4 000,-
HLF Nittedal
kr. 3 000,-
Hadeland Kampsport
kr. 4 000,-
Stortjernet barnehage SU
kr. 2 000,-
Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening
kr. 2 000,-
Team Hadeland Langrenn
kr. 5 000,-
Dølis Venner
kr. 3 000,-
Lunner Fotballklubb
kr. 15 000,-
Caldera
kr. 3 000,-
hjertetrimmen
kr. 2 000,-
Randsfjord Frimerkeklubb
kr. 2 000,-
Roseveien Grendelag
kr. 2 000,-
Lunner Revy- og Teatergruppe
kr. 10 000,-
Grua skole FAU
kr. 2 000,-
Turkameratene Nittedal Turlag
kr. 4 000,-
Bergosenterets venneforening
kr. 3 000,-
Randsfjord skytterlag
kr. 4 000,-
Nittedal Gospelkor
kr. 3 000,-
Lions Club Lunner
kr. 4 000,-
Jevnaker ungdomskorps
kr. 30 000,-
Hakadal skolekorps
kr. 30 000,-
Foreningen Jevnaker Hage
kr. 5 000,-
Hadeland kirkeakademi
kr. 3 000,-
Foreningen Gamleskolens Venner
kr. 3 000,-
Hadeland Ride og Kjøreklubb
kr. 5 000,-
Harestua 4H
kr. 5 000,-
Ballangruds minnefond
kr. 3 000,-
Prestmoen Vel
kr. 2 000,-
Jevnaker Bondelag
kr. 3 000,-
Hadeland Bergverksmuseums Venneforening
kr. 2 000,-
Grua Ungdoms- og idrettslag
kr. 15 000,-
Ringerike og Jevnaker astma og allergi forening
kr. 2 000,-
Hakadal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Stortjernet Velforening
kr. 2 000,-
Lunner pensjonistforening
kr. 5 000,-
HAKEDALEN BLÆSEORKESTER
kr. 15 000,-
Prestekragen Menighetsbarnehage SU
kr. 2 000,-
Harestua Samfunnshus BA
kr. 5 000,-
Foreldrerådet ved Harestua Skole
kr. 3 000,-
Kontaktforum Hadeland Amerika
kr. 3 000,-
Austjord musikkorps
kr. 30 000,-
Nittedal sanitetsforening
kr. 3 000,-
Jevnaker u-skole Elevrådet arr.gr
kr. 3 000,-
Diakoniutvalget i Jevnaker menighet
kr. 2 000,-
Norden Nittedal, Nittedal
kr. 3 000,-
Skolekorpset i Lunner
kr. 30 000,-
Grua Utviklingsforum
kr. 15 000,-
Jevnaker Røde Kors
kr. 15 000,-
Joy-Time
kr. 3 000,-
Norema Seniorklubb
kr. 5 000,-
Hadeland Teaterlag
kr. 8 000,-
Jevnake korforening
kr. 7 000,-
Grindvoll Vel
kr. 2 000,-
Lunnerkollen Vel
kr. 2 000,-
Hekta- Lokallag Jevnaker
kr. 4 000,-
Jevnaker Menighetsblad
kr. 3 000,-
Jevnaker Babysang
kr. 2 000,-
HADELAND ROTARY KLUBB
kr. 2 000,-
Jevnaker Curlingklubb
kr. 3 000,-
Randsfjorden Seilforening
kr. 5 000,-
Jevnaker Historielag
kr. 6 000,-
Friskis&Svettis Jevnaker
kr. 5 000,-
Babysang
kr. 3 000,-
Lunnerkoret
kr. 5 000,-
1. Jevnaker Speidergruppe
kr. 7 000,-
Nordby Gardsbarnehage SU
kr. 3 000,-
SKYTTAS VENNER
kr. 7 000,-
Hadeland Strykeorkester
kr. 10 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
LANDSSTRYKERNE
kr. 4 000,-
Lunner Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Harestua vel
kr. 3 000,-
Harestukoret
kr. 5 000,-
Steinhusets Venner
kr. 7 000,-
Vestre Brandbu Skytterlag
kr. 3 000,-
Nittedal Seniordans
kr. 3 000,-
Harestua Bridgeklubb
kr. 3 000,-
LIONS CLUB NITTEDAL
kr. 5 000,-
FAU Toso skole
kr. 3 000,-
NITELVEN TRAVLAG
kr. 3 000,-
DNT HADELAND
kr. 7 000,-
LUNNER HISTORIELAG
kr. 7 000,-
KREATIV FRITID- GØY MED HUND
kr. 4 000,-
Oppdalen Misjonsforening
kr. 2 000,-
Kyonis Jevnaker
kr. 3 000,-
LUNNER HUSFLIDSLAG
kr. 4 000,-
Grua Harestua Menighetsråd
kr. 5 000,-
LUNNER SOKN
kr. 5 000,-
LUNNER KIRKELIGE FELLESRÅD
kr. 3 000,-
Mental Helse Lunner
kr. 3 000,-
FAU HARESTUA ARENA BARNEHAGE
kr. 3 000,-
RUNDELEN VEL
kr. 2 000,-
HARESTUA FRITIDSKLUBB
kr. 8 000,-
VESTRE LUNNER MUSIKKFORENING
kr. 10 000,-
Toppen eldretreff på Heimly
kr. 2 000,-
GLA LAS
kr. 5 000,-
HADELAND SWINGKLUBB
kr. 3 000,-
HARESTUA OG GRUA SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
PÅRØRENDE-/VENNEFORENING VED LOS
kr. 7 000,-
RUDSÆTRAS VENNER
kr. 3 000,-
SØNDRE NITTEDAL PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
Vassjø Fiskeforening
kr. 4 000,-
Fellesstyret for MNS foreningene
kr. 3 000,-
LUNNER SKYTTERLAG
kr. 6 000,-
HARESTUA RC SENTER
kr. 5 000,-
Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner - NVIO
kr. 3 000,-
Jevnaker barne og ungdomsjakklubb
kr. 5 000,-
Jevnaker Barnekor
kr. 5 000,-
NITTEDAL ROTARYKLUBB
kr. 5 000,-
LUNNER RØDE KORS HJELPEKORPS
kr. 15 000,-
LIONS CLUB JEVNAKER
kr. 5 000,-
FURULUND KRETSLAG
kr. 7 000,-
Hakadal Sledehundklubb
kr. 10 000,-
LUNNER HAGELAG
kr. 3 000,-
Sagtomta velforening
kr. 2 000,-
BRIDGEKLUBBEN KLØVER ESS
kr. 4 000,-
JEVNAKER IF FOTBALL
kr. 15 000,-
PÅRØRENDE/VENNEGRUPPA V/JORS
kr. 7 000,-
JEVNAKER LEIKARRING
kr. 5 000,-
SKOGGLIMT SA
kr. 15 000,-
Grindvoll og Lunner kvinne og familielag
kr. 4 000,-
NATURVERNFORBUNDET I JEVNAKER
kr. 3 000,-
JEVNAKER BORDTENNISKLUBB
kr. 5 000,-
JEVNAKER 4H
kr. 5 000,-
DANSEVERKET - I NITTEDAL
kr. 30 000,-
ÅRBOK FOR HADELAND
kr. 7 000,-
SØNDRE NITTEDAL VETERANKORPS
kr. 15 000,-
Samarbeidsutvalget Bergerbakken Barnehage
kr. 3 000,-
SpareBank 1 Jevnaker Lunner pensjonistforening
kr. 5 000,-
Jevnaker Frivilligsentral
kr. 30 000,-
JEVNAKER BYGDEUNGDOMSLAG
kr. 10 000,-
FAGERTUN BARNE OG UNGDOMSTEATER
kr. 30 000,-
Lunner Frivilligsentral
kr. 30 000,-
SORTUNGEN VELFORENING
kr. 4 000,-
NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG
kr. 7 000,-
JEVNAKER HAGELAG
kr. 3 000,-
JEVNAKER PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
HARESTUA SKØYTEGLEDE
kr. 5 000,-
INKLUDERING NORGE
kr. 3 000,-
ROTNES SKOLEKORPS
kr. 30 000,-
Oppdalen misjonsforening - 2018
kr. 2 000,-
Lunby misjonsforening - 2018
kr. 2 000,-
Lunner Hagelag - 2018
kr. 3 000,-
Lunner Historielag - 2018
kr. 5 000,-
Lunner Husflidslag - 2018
kr. 3 000,-
Lunnerkollen vel - 2018
kr. 2 000,-
Lunner Menighetsråd - 2018
kr. 5 000,-
Lunner Pensjonistforening - 2018
kr. 5 000,-
Lunner Seniordans - 2018
kr. 3 000,-
Lærerpensjonistene i Lunner - 2018
kr. 3 000,-
Menighetsbladet Lunner, Gran, Harestua - 2018
kr. 3 000,-
Norges Vetaranforbund int.Operasjoner - 2018
kr. 2 000,-
Normisjon Lunner - 2018
kr. 4 000,-
Hadeland Kirkeakademi - 2018
kr. 3 000,-
Royal Rangers Harestua - 2018
kr. 10 000,-
Runden vel - 2018
kr. 2 000,-
Rudsætras venner - 2018
kr. 2 000,-
Toppen eldretreff Heimly - 2018
kr. 2 000,-
Ungbirken - 2018
kr. 2 000,-
Vassjø Fiskeforening - 2018
kr. 3 000,-
Hjertetrimmen Mittedal IL - 2018
kr. 3 000,-
Nittedal Frivilligsentral - 2018
kr. 30 000,-
Skyttas Venner - 2018
kr. 7 000,-
Danseverket Nittedal - 2018
kr. 30 000,-
Kosak - 2018
kr. 4 000,-
Nittedal Mannskor - 2018
kr. 3 000,-
Nittedal Teater - 2018
kr. 30 000,-
Rotnes Skolekorps - 2018
kr. 30 000,-
Kodeklubben - 2018
kr. 15 000,-
Jevnaker korforening - 2018
kr. 7 000,-
Harestua Sanitetsforening - 2018
kr. 3 000,-
Fagertun Barne- og Ungdomsteater - 2018
kr. 30 000,-
Søndre Nittedal Vetarankorps - 2018
kr. 15 000,-
Lunner Pentanque Klubb - 2018
kr. 2 000,-
Nordre Oppdalen Idrettslag - 2018
kr. 7 000,-
Bergosenterets venneforening - 2018
kr. 3 000,-
Grinnvoll og Lunner Kvinne- og familiedag - 2018
kr. 3 000,-
Hadeland MS forening - 2018
kr. 3 000,-
Lunner Frivilligsentral - 2018
kr. 30 000,-
Lunner Røde Kors hjelpekorps - 2018
kr. 15 000,-
Lunner Sanitetsforening - 2018
kr. 3 000,-
Mental Helse Lunner - 2018
kr. 3 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland - 2018
kr. 15 000,-
Hadeland Ride- og kjøreklubb - 2018
kr. 5 000,-
Pårørende/venneforeningen LOS - 2018
kr. 7 000,-
Glalas - 2018
kr. 5 000,-
Harestua vel - 2018
kr. 2 000,-
Harestukoret - 2018
kr. 5 000,-
Kordial - 2018
kr. 5 000,-
Kulturverket Harestua - 2018
kr. 15 000,-
Lunnerkoret - 2018
kr. 5 000,-
Skogglimt BA - 2018
kr. 15 000,-
Betel - 2018
kr. 2 000,-
FAU Grua skole - 2018
kr. 3 000,-
Fellesrådet for NMS-foreningene - 2018
kr. 3 000,-
Gamleskolens Venner - 2018
kr. 2 000,-
Grua/Harestua MenighetsrŒd - 2018
kr. 5 000,-
Grua Utviklingsforum - 2018
kr. 15 000,-
Hadeland Quiltelag - 2018
kr. 2 000,-
Harestua Bridgeklubb - 2018
kr. 2 000,-
Søndre Nittedal Skolekorps - 2018
kr. 30 000,-
Stortjernets velforening - 2018
kr. 2 000,-
Foreningen Norden Nittedal - 2018
kr. 3 000,-
Jevnaker Pensjonistforening - 2018
kr. 7 000,-
FAU Stortjernet Barnehage - 2018
kr. 2 000,-
FAU Toso skole - 2018
kr. 3 000,-
Furulund Kretslag - 2018
kr. 7 000,-
Hadeland Swingklubb - 2018
kr. 2 000,-
Hekta juniorklubb for 10-12 åringer - 2018
kr. 5 000,-
Jevnaker Babysang - 2018
kr. 3 000,-
Jevnaker Bondelag - 2018
kr. 3 000,-
Jevnaker Bygdekvinnelag - 2018
kr. 3 000,-
Jevnaker Hage - 2018
kr. 5 000,-
Jevnaker Hagelag - 2018
kr. 3 000,-
Jevnaker Historielag - 2018
kr. 5 000,-
Jevnaker Menighetsblad - 2018
kr. 3 000,-
Jevnaker Rotary - 2018
kr. 3 000,-
Bratvoldgrinda Velforening - 2018
kr. 2 000,-
Jevnaker Speidergruppe - 2018
kr. 9 000,-
Joy-time - 2018
kr. 3 000,-
Lions Club Jevnaker - 2018
kr. 5 000,-
Naturvernforbundet Jevnaker - 2018
kr. 3 000,-
Nerengbygda velforening - 2018
kr. 2 000,-
Norema Seniorklubb - 2018
kr. 5 000,-
Ragnhildrud velforening - 2018
kr. 2 000,-
Sortunge velforening - 2018
kr. 2 000,-
Sparebank 1JLN pensjonistforening - 2018
kr. 5 000,-
Harestua Skøyteglede - 2018
kr. 5 000,-
Strandvegen vel - 2018
kr. 2 000,-
Toso 4 H - 2018
kr. 5 000,-
Østre Jevnaker gammeltek.for. - 2018
kr. 2 000,-
Bøndernes Hus - 2018
kr. 10 000,-
Bergerbakken Barnehage SU - 2018
kr. 3 000,-
Hakadal Pensjonistforening - 2018
kr. 5 000,-
Team Hadeland - 2018
kr. 5 000,-
Hakadal seniordans - 2018
kr. 3 000,-
Hakadal KFUK - KFUM speidere - 2018
kr. 9 000,-
Lion Vlub Nittedal - 2018
kr. 4 000,-
Nittedal Husflidslag - 2018
kr. 4 000,-
Nittedal Rotaryklubb - 2018
kr. 3 000,-
Nittedal seniordans - 2018
kr. 3 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening - 2018
kr. 5 000,-
Pluss Ungdomsmiljø - 2018
kr. 7 000,-
S¿ndre Nittedal Pensjonistforening - 2018
kr. 5 000,-
Turkameratene Nittedal Turlag - 2018
kr. 10 000,-
Jevnaker Curlingklubb - 2018
kr. 3 000,-
Jevnaker IF Turn - 2018
kr. 15 000,-
Randsfjorden seilforening - 2018
kr. 5 000,-
Vestre Brandbu skytterlag - 2018
kr. 3 000,-
Arr.komiteen for Sognsbygda - 2018
kr. 5 000,-
Jevnaker Frivilligsentral - 2018
kr. 30 000,-
Jevnaker Røde Kors - 2018
kr. 15 000,-
Pårørende-/vennegruppa ved JORS - 2018
kr. 7 000,-
Austjord Musikkorps - 2018
kr. 30 000,-
Bronsebukkenes Venner - 2018
kr. 3 000,-
Glassheim Rock og Kulturscene - 2018
kr. 3 000,-
Hadeland Teaterlag - 2018
kr. 15 000,-
Halvdan Svartes Guttekor - 2018
kr. 5 000,-
Jevnaker Barnekor - 2018
kr. 5 000,-
Årbok for Hadeland - 2018
kr. 5 000,-
Jevnaker Leikaring - 2018
kr. 5 000,-
Jevnaker Ungdomskorps - 2018
kr. 30 000,-
Randsfjordfestivalen - 2018
kr. 15 000,-
Harestua RC klubb - 2018
kr. 3 000,-
JEVNAKER SENIORDANS
kr. 3 000,-
BERGERMARKA VELFORENING
kr. 2 000,-
Harestua Bridgeklubb - 2017
kr. 2 000,-
Menighetsbladet Lunner, Gran, Harestua - 2017
kr. 3 000,-
Lærerpensjonistene i Lunner - 2017
kr. 3 000,-
Lunner Seniordans - 2017
kr. 3 000,-
Lunner Pensjonistforening - 2017
kr. 5 000,-
Lunner Menighetsråd - 2017
kr. 5 000,-
Lunnerkollen vel - 2017
kr. 2 000,-
Lunner Husflidslag - 2017
kr. 3 000,-
Lunner Historielag - 2017
kr. 5 000,-
Lunner Hagelag - 2017
kr. 2 000,-
Lunner 4 H - 2017
kr. 5 000,-
Lundby misjonsforening - 2017
kr. 2 000,-
Harestua vel - 2017
kr. 2 000,-
Harestua Arena Barnehage FAU - 2017
kr. 3 000,-
Normisjon Lunner - 2017
kr. 4 000,-
Hadeland Quiltelag - 2017
kr. 2 000,-
Grua/Harestua Menighetsråd - 2017
kr. 5 000,-
Grindvoll Vel - 2017
kr. 2 000,-
Grindvoll og Lunner husmorlag - 2017
kr. 2 000,-
Gamleskolens Venner - 2017
kr. 2 000,-
Fellesrådet for NMS-foreningene - 2017
kr. 3 000,-
FAU Lunner ungdomsskole - 2017
kr. 3 000,-
11'ern Grua - 2017
kr. 2 000,-
Vestre Lunner Musikkforening - 2017
kr. 10 000,-
Skogglimt BA - 2017
kr. 10 000,-
Sangkoret GLALAS - 2017
kr. 5 000,-
Lunnerkoret - 2017
kr. 5 000,-
Norges Vetaranforbund int.Operasjoner - 2017
kr. 2 000,-
Oppdalen lille misjonsforening - 2017
kr. 2 000,-
Turkameratene Nittedal Turlag - 2017
kr. 10 000,-
Kosak - 2017
kr. 4 000,-
Søndre Nittedal Pensjonistforening - 2017
kr. 5 000,-
Nitelven Travlag - 2017
kr. 3 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening - 2017
kr. 5 000,-
Nittedal speidergruppe - 2017
kr. 10 000,-
Nittedal seniordans - 2017
kr. 3 000,-
Hakadal seniordans - 2017
kr. 3 000,-
Hakadal Pensjonistforening - 2017
kr. 5 000,-
Trollskogen Teater - 2017
kr. 30 000,-
Rotnes Skolekorps - 2017
kr. 30 000,-
Kordial - 2017
kr. 5 000,-
Nittedal Teater - 2017
kr. 30 000,-
Nittedal Mannskor - 2017
kr. 3 000,-
Hakadal Blåseorkester - 2017
kr. 10 000,-
Oppdalen misjonsforening - 2017
kr. 2 000,-
Danseverket Nittedal - 2017
kr. 30 000,-
Skyttas Venner - 2017
kr. 7 000,-
Nittedal Helselag - 2017
kr. 3 000,-
Nittedal Frivilligsentral - 2017
kr. 30 000,-
Nittedal Røde Kors Besøkstjeneste - 2017
kr. 4 000,-
Nittedal Røde Kors - 2017
kr. 5 000,-
Hjertetrimmen - 2017
kr. 3 000,-
Nittedal Svømmeing og Livredning - 2017
kr. 10 000,-
GIF Storby - 2017
kr. 30 000,-
Vassjø Fiskeforening - 2017
kr. 3 000,-
Toppen eldretreff Heimly - 2017
kr. 2 000,-
Runden vel - 2017
kr. 2 000,-
Royal Rangers Harestua - 2017
kr. 10 000,-
Lunner kammerkor - 2017
kr. 5 000,-
Jevnaker Leikaring - 2017
kr. 5 000,-
Harestukoret - 2017
kr. 5 000,-
Bergemarka Velforening - 2017
kr. 2 000,-
Jevnaker Menighet babysang - 2017
kr. 2 000,-
Jevnaker Historielag - 2017
kr. 5 000,-
Jevnaker Frivilligsentral - 2017
kr. 30 000,-
Jevnaker Bygdekvinnelag - 2017
kr. 3 000,-
1. Jevnaker Speidergruppe - 2017
kr. 9 000,-
Hekta juniorklubb for 10-12 åringer - 2017
kr. 3 000,-
Hadeland Glassverks pensjonistforening - 2017
kr. 5 000,-
Foreningen Jevnaker Hage - 2017
kr. 5 000,-
FAU Jevnaker skole ungdomstrinnet - 2017
kr. 5 000,-
FAU Stortjernet Barnehage - 2017
kr. 2 000,-
Bøndernes Hus - 2017
kr. 10 000,-
Bratvoldgrinda Velforening - 2017
kr. 2 000,-
Arr.komiteen for Sognsbygda - 2017
kr. 5 000,-
Jevnaker Menighetsblad - 2017
kr. 3 000,-
Jevnaker Barnekor - 2017
kr. 5 000,-
Halvdan Svartes Guttekor - 2017
kr. 5 000,-
Glassheim Rock og Kulturscene - 2017
kr. 3 000,-
Austjord Musikkorps - 2017
kr. 30 000,-
Pårørende-/vennegruppa ved JORS - 2017
kr. 7 000,-
Jevnaker Sanitetsforening - 2017
kr. 3 000,-
Jevnaker Røde Kors - 2017
kr. 15 000,-
Randsfjorden seilforening - 2017
kr. 5 000,-
Jevnaker IF Turn - 2017
kr. 10 000,-
Jevnaker Curlingklubb - 2017
kr. 3 000,-
Friskis & Svettis Jevnaker - 2017
kr. 3 000,-
Ballangruds Minnefond - 2017
kr. 3 000,-
Harestua Samfunnshus - 2017
kr. 10 000,-
Jevnaker Menighet diakonutvalget - 2017
kr. 2 000,-
Bergerbakken Barnehage SU - 2017
kr. 3 000,-
Jevnaker Pensjonistforening - 2017
kr. 7 000,-
SpareBank 1 JLN pensjonistforening - 2017
kr. 5 000,-
Jevnaker Rotary - 2017
kr. 3 000,-
Fagertun Barne- og Ungdomsteater - 2017
kr. 30 000,-
Pårørende/venneforeningen LOS - 2017
kr. 7 000,-
Lunner Sanitetsforening - 2017
kr. 3 000,-
Lunner Røde Kors hjelpekorps - 2017
kr. 15 000,-
Lunner Frivilligsentral - 2017
kr. 30 000,-
Harestua Sanitetsforening - 2017
kr. 3 000,-
Oslos Skøytevenner - 2017
kr. 5 000,-
Lunner Skytterlag - 2017
kr. 7 000,-
Lunner Pentanque Klubb - 2017
kr. 2 000,-
Østre Jevnaker gammeltek.for. - 2017
kr. 2 000,-
Toso 4 H - 2017
kr. 5 000,-
Stortjernets velforening - 2017
kr. 2 000,-
Nordre Oppdalen Idrettslag - 2017
kr. 7 000,-
Furuleiken Spell- og danselag - 2017
kr. 3 000,-
Nordby Gardsbarnehage - 2017
kr. 2 000,-
Sotunge velforening - 2017
kr. 2 000,-
Joy-time - 2017
kr. 3 000,-
Lions Club Jevnaker - 2017
kr. 5 000,-
Naturvernforbundet Jevnaker - 2017
kr. 3 000,-
Nerengbygda velforening - 2017
kr. 2 000,-
Jevnaker seniordans - 2017
kr. 2 000,-
Norema Seniorklubb - 2017
kr. 5 000,-
Prestmoen velforening - 2017
kr. 2 000,-
Randsfjord Frimerkeklubb - 2017
kr. 2 000,-
Roseveien grendelag - 2017
kr. 2 000,-
Sagtomta velforening - 2017
kr. 2 000,-
Prestekragen menighetsbarnehage - 2017
kr. 3 000,-
Bjorneroa Musikkorps - 2016
kr. 15 000,-
Jevnaker Demensforening - 2016
kr. 3 000,-
Jevnaker Røde Kors - 2016
kr. 15 000,-
Jevnaker Sanitetsforening - 2016
kr. 3 000,-
Østre Jevnaker Sanitetsforening - 2016
kr. 3 000,-
Austjord Musikkorps - 2016
kr. 30 000,-
Arrangementskomiteen for Sognsbygda - 2016
kr. 5 000,-
Bronsebukkene - 2016
kr. 5 000,-
Jevnaker Korforening - 2016
kr. 10 000,-
Hjertetrimmen - 2016
kr. 3 000,-
Bøndernes Hus - 2016
kr. 8 000,-
Bratvoldgrinda Vel - 2016
kr. 2 000,-
Vestre Brandbu Skytterlag - 2016
kr. 4 000,-
Diakonutvalget i Jevnaker Menighet - 2016
kr. 2 000,-
Normisjon Lunner - 2016
kr. 4 000,-
Randsfjorden Seilforening - 2016
kr. 5 000,-
Friskis&Svettis Jevnaker - 2016
kr. 3 000,-
Ballangruds minnefond - 2016
kr. 3 000,-
Nedre Romerike lokallag av Norges Fibriomyalgiforbund - 2016
kr. 2 000,-
Vassjø Fiskeforening - 2016
kr. 3 000,-
UngXit - 2016
kr. 2 000,-
Skogglimt SA - 2016
kr. 10 000,-
Sjømanssmisjonen Ungbirken - 2016
kr. 2 000,-
Rundelen Vel - 2016
kr. 2 000,-
Royal Rangers Harestua - 2016
kr. 5 000,-
Roa Normisjon - 2016
kr. 2 000,-
Pårørende-/Venneforeningen ved Lunner Omsorgssenter (LOS) - 2016
kr. 7 000,-
Oppdalen misjonsforening - 2016
kr. 2 000,-
Oppdalen lille misjonsforening - 2016
kr. 2 000,-
Furulund Kretslag - 2016
kr. 7 000,-
Foreningen Jevnaker Hage - 2016
kr. 5 000,-
Toso 4 H - 2016
kr. 4 000,-
Hadeland Glassverks Pensjonistforening - 2016
kr. 5 000,-
Nerengbygda Velforening - 2016
kr. 2 000,-
Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening - 2016
kr. 2 000,-
Østre Jevnaker Arbeiderlag - 2016
kr. 7 000,-
Lunner vel - 2016
kr. 2 000,-
SU Prestekragen Menighetsbarnehage - 2016
kr. 3 000,-
Strandvegen Vel - 2016
kr. 3 000,-
Sortungen Velforening - 2016
kr. 2 000,-
Slektsgruppa i Jevnaker - 2016
kr. 2 000,-
Sagtomta Velforening - 2016
kr. 2 000,-
Roseveien Grendelag - 2016
kr. 2 000,-
Randsfjord Frimerkeklubb - 2016
kr. 2 000,-
Prestmoen Velforening - 2016
kr. 2 000,-
Pensjonistforeningen Spareb. JLN - 2016
kr. 5 000,-
Norema Seniorklubb - 2016
kr. 5 000,-
Nesbakk Vel - 2016
kr. 2 000,-
Naturvernforbundet i Jevnaker - 2016
kr. 3 000,-
Hekta Jr en klubb fo 10-12-åringer - 2016
kr. 3 000,-
Lions Club Jevnaker - 2016
kr. 5 000,-
Joy-time - 2016
kr. 3 000,-
1. Jevnaker Speidergruppe - 2016
kr. 9 000,-
Jevnaker Seniordans - 2016
kr. 2 000,-
Jevnaker Rotaryklubb - 2016
kr. 3 000,-
Jevnaker Pensjonistforening - 2016
kr. 7 000,-
Jevnaker Jeger- og Fiskerforening - 2016
kr. 8 000,-
Jevnaker Historielag - 2016
kr. 5 000,-
Jevnaker Hagelag - 2016
kr. 2 000,-
Jevnaker Frivillighetssentral - 2016
kr. 30 000,-
Jevnaker Bygdekvinnelag - 2016
kr. 3 000,-
Jevnaker Bondelag - 2016
kr. 3 000,-
Jevnaker Aktivitetssenters pårørendegruppe - 2016
kr. 5 000,-
Hovsmarka Grendelag - 2016
kr. 2 000,-
"Norges Veteranforbund for Internajsonale Operasjoner (NIVO) Avd Hadeland" - 2016
kr. 2 000,-
Toppen Eldretreff på Heimly - 2016
kr. 2 000,-
Lunner Menighetsråd - 2016
kr. 5 000,-
Hadeland Dart Team - 2016
kr. 2 000,-
Lunner Sanitetsforening - 2016
kr. 3 000,-
Lunner Røde Kors Hjelpekorps - 2016
kr. 15 000,-
Harestua Sanitetsforening - 2016
kr. 3 000,-
"Aktivitetssenteret ""Tunet"" - kontoret for psykisk helse" - 2016
kr. 3 000,-
Nordre Oppdalen IL - 2016
kr. 7 000,-
Grua/Harestua Menighetsråd - 2016
kr. 5 000,-
Lunner skytterlag - 2016
kr. 7 000,-
Grua ungdoms- og idrettslag Alpingr. - 2016
kr. 5 000,-
"Hadeland Lokallag Norsk forbund for utviklingshemmede" - 2016
kr. 5 000,-
Turkameratene Nittedal Turlag - 2016
kr. 10 000,-
Søndre Nittedal Pensjonistforening - 2016
kr. 5 000,-
Staven 4H - 2016
kr. 4 000,-
Skyttas Venner - 2016
kr. 7 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening - 2016
kr. 5 000,-
Nittedal speidergruppe - 2016
kr. 7 000,-
Nittedal Frivilligsentral - 2016
kr. 30 000,-
Lions Club Nittedal - 2016
kr. 4 000,-
Mental Helse - Lunner - 2016
kr. 2 000,-
Fagertun Barne- og Ungdomsteater (FABU) - 2016
kr. 30 000,-
Foreningen Norden Nittedal - 2016
kr. 2 000,-
Vestre Lunner Musikkforening - 2016
kr. 8 000,-
Grendehuset NOIL Støttegruppe - 2016
kr. 2 000,-
Fellesrådet for Norsk misjonsselskap i Lunner (NMS) - 2016
kr. 3 000,-
FAU Lunner ungdomsskole - 2016
kr. 3 000,-
FAU Lunner barneskole - 2016
kr. 3 000,-
Bergosenterets Venneforening - 2016
kr. 5 000,-
11'ern Grua - 2016
kr. 2 000,-
Lunner Menighetsblad - 2016
kr. 3 000,-
Skolekorpset i Lunner - 2016
kr. 30 000,-
Furuleiken Spell- og danselag - 2016
kr. 3 000,-
Sangkoret GLA-LAS - 2016
kr. 4 000,-
Lunner Seniordans - 2016
kr. 3 000,-
Lunnerkoret - 2016
kr. 5 000,-
Lunner kammerkor - 2016
kr. 4 000,-
Kordial - 2016
kr. 5 000,-
Harestukoret - 2016
kr. 5 000,-
Hadeland Soul Children - 2016
kr. 3 000,-
Hadeland Familiekor - 2016
kr. 3 000,-
Hakadal Pensjonistforening - 2016
kr. 5 000,-
Dølis Venner - 2016
kr. 7 000,-
Grindvoll og Lunner Husmorlag - 2016
kr. 2 000,-
1. Slattum speidergruppe - 2016
kr. 7 000,-
Lunner Husflidslag - 2016
kr. 3 000,-
Lunner Hagelag - 2016
kr. 2 000,-
Lunner Frivilligsentral - 2016
kr. 30 000,-
Lunnerkollen vel - 2016
kr. 2 000,-
Lunner 4 H - 2016
kr. 4 000,-
Lunby Misjonsforening - 2016
kr. 2 000,-
Harestua Vel - 2016
kr. 2 000,-
Harestua Bridgeklubb - 2016
kr. 2 000,-
Harestua 4 H - 2016
kr. 4 000,-
Hadeland rc senter - 2016
kr. 3 000,-
Hadeland Quiltelag - 2016
kr. 2 000,-
Hadeland Hundeklubb - 2016
kr. 5 000,-
Grindvoll Vel - 2016
kr. 2 000,-
Stiftelsen Touch of Dance - 2016
kr. 30 000,-
Nittedal strykeorkester - 2016
kr. 7 000,-
Nittedal seniordans - 2016
kr. 3 000,-
Nittedal Mannskor - 2016
kr. 3 000,-
Hakaldal Seniordans - 2016
kr. 3 000,-
Hakadal Blåseorkester - 2016
kr. 10 000,-
Norske Kvinners Sanitetsforening Nittedal - 2016
kr. 3 000,-
Nittedal Røde Kors Bes¿kstjeneste - 2016
kr. 4 000,-
Nittedal Røde Kors avd. flerkultur - 2016
kr. 3 000,-
Nittedal Helselag - 2016
kr. 3 000,-
Nittedal Røde Kors Besøkstjeneste - 2015
kr. 4 000,-
Søndre Nittedal skolekorps - 2015
kr. 30 000,-
Nitelven Travlag - 2015
kr. 3 000,-
Nasjonalforeningen Hakadal helselag - 2015
kr. 4 000,-
Team Krank Gewesen - sykkel - og løpeklubb - 2015
kr. 3 000,-
Stiftelsen Touch of Dance - 2015
kr. 30 000,-
Nittedalsrevyen - 2015
kr. 5 000,-
Nittedal Teater - 2015
kr. 30 000,-
Nittedal seniordans - 2015
kr. 3 000,-
Nittedal Mannskor - 2015
kr. 3 000,-
Kosak - 2015
kr. 4 000,-
Hjertetrimmen - 2015
kr. 3 000,-
Hakadal Skolekorps - 2015
kr. 30 000,-
Hakadal Blåseorkester - 2015
kr. 10 000,-
Folkedanslaget Kjerringa med Staven - 2015
kr. 4 000,-
Hakaldal Seniordans - 2015
kr. 3 000,-
Royal Rangers Harestua - 2015
kr. 5 000,-
Vassjø Fiskeforening - 2015
kr. 3 000,-
Harestukoret - 2015
kr. 5 000,-
FAU Lunner barneskole - 2015
kr. 3 000,-
FAU Grua skole - 2015
kr. 3 000,-
FAU Gamleskolen barnehage - 2015
kr. 3 000,-
Bergosenterets Venneforening - 2015
kr. 5 000,-
11'ern Grua - 2015
kr. 2 000,-
Vestre Lunner Musikkforening - 2015
kr. 8 000,-
Ungdomskoret SING - 2015
kr. 5 000,-
Skolekorpset i Lunner - 2015
kr. 30 000,-
Sangkoret GLA-LAS - 2015
kr. 5 000,-
Lunner Seniordans - 2015
kr. 3 000,-
Lunnerkoret - 2015
kr. 5 000,-
Lunner kammerkor - 2015
kr. 5 000,-
Linedance Kickers Hadeland - 2015
kr. 3 000,-
Kordial - 2015
kr. 5 000,-
Hadeland Soul Children - 2015
kr. 5 000,-
FAU Roa barnehage - 2015
kr. 3 000,-
Hadeland Lincedans Klubb - 2015
kr. 3 000,-
Hadeland Familiekor - 2015
kr. 5 000,-
Furuleiken Spell- og danselag - 2015
kr. 4 000,-
Fagertun Barne- og Ungdomsteater (FABU) - 2015
kr. 30 000,-
"Hadeland Lokallag Norsk forbund for utviklingshemmede" - 2015
kr. 5 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland - 2015
kr. 5 000,-
Mental Helse - Lunner - 2015
kr. 2 000,-
Lunner Sanitetsforening - 2015
kr. 3 000,-
Lunner Røde Kors Hjelpekorps - 2015
kr. 15 000,-
Harestua Sanitetsforening - 2015
kr. 3 000,-
Lysløypas Venner - 2015
kr. 3 000,-
Lunner skytterlag - 2015
kr. 7 000,-
Grua ungdoms- og idrettslag Alpingr. - 2015
kr. 7 000,-
Gladbridgen i Nittedal - 2015
kr. 3 000,-
FAU Lunner ungdomsskole - 2015
kr. 3 000,-
Formiddagstreff Heimly - 2015
kr. 2 000,-
Ungbirken Sjømannsmisjonsforening - 2015
kr. 2 000,-
Lunner Menighetsblad - 2015
kr. 3 000,-
Toppen Eldretreff på Heimly - 2015
kr. 2 000,-
Tirsdagsklubben Filadelfia Grua - 2015
kr. 3 000,-
Skogglimt SA - 2015
kr. 10 000,-
Rundelen Vel - 2015
kr. 3 000,-
Roa Normisjon - 2015
kr. 2 000,-
Pårørende-/Venneforeningen ved Lunner Omsorgssenter (LOS) - 2015
kr. 7 000,-
Oppdalen lille misjonsforening - 2015
kr. 2 000,-
Normisjon Lunner - 2015
kr. 5 000,-
"Norges Veteranforbund for Internajsonale Operasjoner (NIVO) Avd Hadeland" - 2015
kr. 2 000,-
Nordre Oppdalen IL NOIL-huset - 2015
kr. 7 000,-
Lunner vel - 2015
kr. 3 000,-
Lunner Pensjonistforening - 2015
kr. 7 000,-
Lunner Motorsport - 2015
kr. 7 000,-
Lunner Menighetsråd - 2015
kr. 6 000,-
Lunner Husflidslag - 2015
kr. 3 000,-
Fellesstyret for det norske misjonssels foreninger i Lunner - 2015
kr. 4 000,-
Lunnerkollen vel - 2015
kr. 3 000,-
Lunner Hagelag - 2015
kr. 3 000,-
Lunner 4 H - 2015
kr. 4 000,-
Lunby - 2015
kr. 2 000,-
Kirkeringen v/Lunner kirke - 2015
kr. 2 000,-
Harestua Vel - 2015
kr. 3 000,-
Harestua Bridgeklubb - 2015
kr. 2 000,-
Harestua 4 H - 2015
kr. 4 000,-
Hadeland Quiltelag - 2015
kr. 2 000,-
Hadeland Hundeklubb - 2015
kr. 5 000,-
Hadeland Astronomiforening - 2015
kr. 2 000,-
Hadeland Akvarieklubb - 2015
kr. 2 000,-
Grua/Harestua Menighetsråd - 2015
kr. 6 000,-
Grindvoll og Lunner Husmorlag - 2015
kr. 2 000,-
Søndre Nittedal Veterankorps - 2015
kr. 10 000,-
Foreningen Jevnaker Hage - 2015
kr. 5 000,-
Hakadal Pensjonistforening - 2015
kr. 5 000,-
Naturvernforbundet i Jevnaker - 2015
kr. 3 000,-
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb - 2015
kr. 2 000,-
Hovsmarka Grendelag - 2015
kr. 3 000,-
Jevnaker Bondelag - 2015
kr. 3 000,-
Jevnaker Bygdeungdomslag - 2015
kr. 3 000,-
Jevnaker Frivillighetssentral - 2015
kr. 10 000,-
Jevnaker Jeger- og Fiskerforening - 2015
kr. 8 000,-
Jevnaker Pensjonistforening - 2015
kr. 7 000,-
Jevnaker Rotaryklubb - 2015
kr. 3 000,-
Jevnaker Saltrening - 2015
kr. 3 000,-
1. Jevnaker Speidergruppe - 2015
kr. 9 000,-
Joy-time - 2015
kr. 3 000,-
Lions Club Jevnaker - 2015
kr. 5 000,-
Norema Seniorklubb - 2015
kr. 5 000,-
Furulund Kretslag - 2015
kr. 7 000,-
Rønnerudmarka Vel - 2015
kr. 3 000,-
Pensjonistforeningen Spareb. JLN - 2015
kr. 5 000,-
SU Prestekragen Menighetsbarnehage - 2015
kr. 3 000,-
Prestmoen Velforening - 2015
kr. 3 000,-
Pårørende vennegruppe v/JORS - 2015
kr. 7 000,-
Randsfjord Frimerkeklubb - 2015
kr. 2 000,-
Roseveien Grendelag - 2015
kr. 3 000,-
Sagtomta Velforening - 2015
kr. 2 000,-
Strandvegen Vel - 2015
kr. 3 000,-
Tirsdagsklubben Jevnaker Menighet - 2015
kr. 3 000,-
Toso 4 H - 2015
kr. 4 000,-
Sortungen Velforening - 2015
kr. 3 000,-
Katter i nød - 2015
kr. 2 000,-
Hadeland Glassverks Pensjonistforening - 2015
kr. 5 000,-
Slektsgruppa i Jevnaker - 2015
kr. 2 000,-
FAU Toso skole - 2015
kr. 3 000,-
Jevnaker Sanitetsforening - 2015
kr. 3 000,-
FAU Jevnaker skole, ungdomstrinnet - 2015
kr. 3 000,-
Lions Club Nittedal - 2015
kr. 4 000,-
Nittedal Hagelag - 2015
kr. 3 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening - 2015
kr. 5 000,-
Staven 4H - 2015
kr. 4 000,-
Søndre Nittedal Pensjonistforening - 2015
kr. 5 000,-
Tjukkassgjengen chapter Nittedal og Hakadal - 2015
kr. 2 000,-
Bjoneroa Skytterlag - 2015
kr. 5 000,-
Jevnaker Klatreklubb - 2015
kr. 5 000,-
Randsfjorden Seilforening - 2015
kr. 5 000,-
Vestre Brandbu Skytterlag - 2015
kr. 4 000,-
Jevnaker Revmatikerforening - 2015
kr. 3 000,-
Ballangruds minnefond - 2015
kr. 3 000,-
Østre Jevnaker Sanitetsforening - 2015
kr. 3 000,-
Bøndernes Hus - 2015
kr. 8 000,-
FAU mellomtrinnet Jevnaker skole - 2015
kr. 3 000,-
Bjorneroa Musikkorps - 2015
kr. 15 000,-
Elevrådet v/Jevnaker skole mellomtrinn - 2015
kr. 3 000,-
Elevrådet for ungdomsskolen - 2015
kr. 3 000,-
FAU Bjoneroa skole og barnehage - 2015
kr. 3 000,-
Diakonutvalget i Jevnaker Menighet - 2015
kr. 2 000,-
Bergermarka Velforening - 2015
kr. 3 000,-
Arrangementskomiteen for Sognsbygda - 2015
kr. 5 000,-
The Untouchables Hard Rock Club - 2015
kr. 5 000,-
Jevnaker Ungomdskorps - 2015
kr. 30 000,-
Jevnaker Seniordans - 2015
kr. 3 000,-
Jevnaker Menighet Babysang - 2015
kr. 3 000,-
Harestua Idrettslags Bordtennisgruppe - 2014
kr. 5 000,-
Grua ungdoms- og idrettslag Alpingr. - 2014
kr. 7 000,-
Søndre Nittedal Pensjonistforening - 2014
kr. 5 000,-
Staven 4H - 2014
kr. 3 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening - 2014
kr. 5 000,-
Nittedal Husflidslag - 2014
kr. 3 000,-
Gladbridgen i Nittedal - 2014
kr. 3 000,-
Nittedal Hagelag - 2014
kr. 3 000,-
Lokalforeningen Norden Nittedal - 2014
kr. 4 000,-
Lions Club Nittedal - 2014
kr. 4 000,-
Hakadal Pensjonistforening - 2014
kr. 5 000,-
Hakadal KFUK-M speidere - 2014
kr. 7 000,-
Døli Løstad Vel - 2014
kr. 3 000,-
Dølis Venner - 2014
kr. 5 000,-
Roa Salongskytterlag - 2014
kr. 3 000,-
Lysløypas Venner - 2014
kr. 3 000,-
Linedance Kickers Hadeland - 2014
kr. 3 000,-
Harestua Sanitetsforening - 2014
kr. 3 000,-
Hadeland Soul Children - 2014
kr. 5 000,-
Mannskoret KK - 2014
kr. 5 000,-
Lunner Seniordans - 2014
kr. 3 000,-
Lunner kammerkor - 2014
kr. 5 000,-
Lunnerkoret - 2014
kr. 5 000,-
Søndre Nittedal skolekorps - 2014
kr. 30 000,-
Kordial - 2014
kr. 5 000,-
Harestukoret - 2014
kr. 5 000,-
Hadeland Familiekor - 2014
kr. 5 000,-
Lunner Røde Kors Hjelpekorps - 2014
kr. 15 000,-
Furuleiken Spell- og danselag - 2014
kr. 4 000,-
Fagertun Barne- og Ungdomsteater - 2014
kr. 25 000,-
Norsk forbund for utviklingshemmede - 2014
kr. 5 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland - 2014
kr. 5 000,-
Møteplassen på Bergo - 2014
kr. 3 000,-
Mental Helse Lunner - 2014
kr. 2 000,-
Lunner Sanitetsforening - 2014
kr. 3 000,-
Trollskogen barne- og ungdomsteater - 2014
kr. 30 000,-
Hjertetrimmen - 2014
kr. 3 000,-
Stiftelsen Touch of Dance - 2014
kr. 30 000,-
Norema Seniorklubb - 2014
kr. 5 000,-
Seniorklubben ved Hadeland Energi - 2014
kr. 2 000,-
Roseveien Grendelag - 2014
kr. 3 000,-
Randsfjord Frimerkeklubb - 2014
kr. 2 000,-
Pårørende vennegruppe v/JORS - 2014
kr. 7 000,-
Prestmoen Vel - 2014
kr. 3 000,-
Prestekragen Menighetsbarnehage - 2014
kr. 3 000,-
Pensjonistforeningen Spareb. JLN - 2014
kr. 4 000,-
Naturvernforbundet i Jevnaker - 2014
kr. 3 000,-
Stasjon Kultur og Velværesenter - 2014
kr. 2 000,-
Lions Club Jevnaker - 2014
kr. 5 000,-
Joy-time - 2014
kr. 3 000,-
1. Jevnaker Speidergruppe - 2014
kr. 8 000,-
Jevnaker Rotaryklubb - 2014
kr. 3 000,-
Jevnaker Pensjonistforening - 2014
kr. 7 000,-
Jevnaker Menighetsblad - 2014
kr. 5 000,-
Jevnaker Jeger- og Fiskerforening - 2014
kr. 8 000,-
Slektsgruppa i Jevnaker - 2014
kr. 2 000,-
Strandvegen Vel - 2014
kr. 3 000,-
Rotnes skolekorps - 2014
kr. 30 000,-
Hakadalen Blæseorkester - 2014
kr. 10 000,-
Nittedal Teatersmie - 2014
kr. 30 000,-
Nittedal strykeorkester - 2014
kr. 10 000,-
Nittedal seniordans - 2014
kr. 3 000,-
Nittedal Mansskor - 2014
kr. 3 000,-
Nittedal Gospelkor - 2014
kr. 4 000,-
Kosak - 2014
kr. 4 000,-
Hakaldal Seniordans - 2014
kr. 3 000,-
Hakadal Skolekorps - 2014
kr. 30 000,-
Tirsdagsklubben Jevnaker Menighet - 2014
kr. 2 000,-
Nittedal Sanitetsforening - 2014
kr. 4 000,-
Nittedal Røde Kors Besøkstjeneste - 2014
kr. 4 000,-
Sangkoret GLA-LAS - 2014
kr. 5 000,-
Turkameratene i Nittedal turlag - 2014
kr. 10 000,-
Nitelven Travlag - 2014
kr. 3 000,-
Hakadal IL - Innebandy - 2014
kr. 3 000,-
TT-Klubben mellomtrinnet Bjoneros Skole - 2014
kr. 2 000,-
Toso 4 H - 2014
kr. 3 000,-
Norsk Musikal 2014 - 2014
kr. 10 000,-
Hadeland Astronomiforening - 2014
kr. 2 000,-
Skolekorpset i Lunner - 2014
kr. 30 000,-
FAU mellomtrinnet Jevnaker skole - 2014
kr. 3 000,-
Bøndernes Hus - 2014
kr. 8 000,-
Diakonutvalget i Jevnaker Menighet - 2014
kr. 2 000,-
Elevrådet v/Jevnaker skole 8.-10. trinn - 2014
kr. 3 000,-
Elevrådet v/Jevnaker skole mellomtrinn - 2014
kr. 3 000,-
FAU Bjoneroa skole og barnehage - 2014
kr. 3 000,-
FAU Hovsenga barnehage - 2014
kr. 3 000,-
Furulund Kretslag - 2014
kr. 7 000,-
Arrangementskomiteen for Sognsbygda - 2014
kr. 5 000,-
Hadeland Glassverks Pensjonistforening - 2014
kr. 5 000,-
Hovsmarka Grendelag - 2014
kr. 3 000,-
Jevnaker Bygdekvinnelag - 2014
kr. 4 000,-
Jevnaker Bygdeungdomslag - 2014
kr. 5 000,-
Jevnaker Båtforening - 2014
kr. 3 000,-
Jevnaker Frivillighetssentral - 2014
kr. 10 000,-
Jevnaker Hagelag - 2014
kr. 3 000,-
Bratvoldgrinda Velforening - 2014
kr. 3 000,-
Jevnaker Seniordans - 2014
kr. 3 000,-
Tirsdagsklubben Filadelfia Grua - 2014
kr. 3 000,-
Vestre Brandbu Skytterlag - 2014
kr. 3 000,-
Ballangruds minnefond - 2014
kr. 3 000,-
Bjoneroa I.L - 2014
kr. 5 000,-
Bjoneroa Skytterlag - 2014
kr. 5 000,-
Jevnaker Curlingklubb - 2014
kr. 2 000,-
Jevnaker IF Turn - 2014
kr. 8 000,-
Jevnaker Klatreklubb - 2014
kr. 3 000,-
Randsfjorden Seilforening - 2014
kr. 5 000,-
Jevnaker Revmatikerforening - 2014
kr. 3 000,-
Jevnaker Menighet Babysang - 2014
kr. 3 000,-
Jevnaker Sanitetsforening - 2014
kr. 3 000,-
Østre Jevnaker Sanitetsforening - 2014
kr. 3 000,-
Bjorneroa Musikkorps - 2014
kr. 10 000,-
Hadeland Glassverk Musikkorps - 2014
kr. 4 000,-
Halvdan Svartes Guttekor - 2014
kr. 6 000,-
Jevnaker Barnegospel - 2014
kr. 3 000,-
Jevnaker Korforening - 2014
kr. 10 000,-
Toppen Eldretreff på Heimly - 2014
kr. 2 000,-
Søndre Oppdalen Grendehus - 2014
kr. 5 000,-
Ungdomskoret SING - 2014
kr. 5 000,-
Fellesstyret for det norske misjonssels foreninger i Lunner - 2014
kr. 4 000,-
Harestua Vel - 2014
kr. 3 000,-
Harestua Samfunnshus A/L - 2014
kr. 5 000,-
Harestua Bridgeklubb - 2014
kr. 2 000,-
Hadeland Quiltelag - 2014
kr. 2 000,-
Hadeland Akvarieklubb - 2014
kr. 2 000,-
Grua/Harestua Menighetsråd - 2014
kr. 6 000,-
Grindvoll og Lunner Kvinne- og familielag - 2014
kr. 2 000,-
FAU Roa barnehage - 2014
kr. 3 000,-
Kirkeringen v/Lunner kirke - 2014
kr. 2 000,-
FAU Lunner ungdomsskole - 2014
kr. 3 000,-
FAU Lunner barneskole - 2014
kr. 3 000,-
FAU Kalvsjø barnehage - 2014
kr. 3 000,-
Bergosenterets Venneforening - 2014
kr. 5 000,-
AL Skogglimt Grindvoll - 2014
kr. 10 000,-
11'ern Grua - 2014
kr. 2 000,-
Vestre Lunner Musikkforening - 2014
kr. 6 000,-
Hjertetrimmen i Lunner - 2014
kr. 3 000,-
Lunby Misjonsforening - 2014
kr. 2 000,-
Stiftelsen Harestua Gamle skole - 2014
kr. 5 000,-
Norges Veteranforbund for Internajsonale Operasjoner (NIVO) - 2014
kr. 2 000,-
Rundelen Vel - 2014
kr. 3 000,-
Royal Rangers Harestua - 2014
kr. 5 000,-
Roa Nærings og velforening - 2014
kr. 3 000,-
Pårørende-/Venneforeningen ved Lunner Omsorgssenter (LOS) - 2014
kr. 7 000,-
Oppdalen Misjonsforening - 2014
kr. 2 000,-
Oppdalen lille misjonsforening - 2014
kr. 2 000,-
Normisjon Lunner - 2014
kr. 5 000,-
Nordre Oppdalen IL NOIL-huset - 2014
kr. 7 000,-
Lunnerkollen vel - 2014
kr. 3 000,-
Lunner vel - 2014
kr. 3 000,-
Lunner Menighetsråd - 2014
kr. 6 000,-
Lunner Menighetsblad - 2014
kr. 3 000,-
Lunner Husflidslag - 2014
kr. 2 000,-
Lunner Historielag - 2014
kr. 3 000,-
Lunner Hagelag - 2014
kr. 3 000,-
Lunner 4H - 2014
kr. 4 000,-
Lunner Pensjonistforening - 2014
kr. 7 000,-
Ungbirken Sjømannsmisjonsforening - 2014
kr. 2 000,-
Kordial - 2014
kr. 5 000,-
Linedance Kickers Hadeland - 2014
kr. 3 000,-
FAU Lunner ungdomsskole - 2014
kr. 3 000,-
FAU Lunner barneskole - 2014
kr. 3 000,-
FAU Kalvsjø barnehage - 2014
kr. 3 000,-
Bergosenterets Venneforening - 2014
kr. 5 000,-
AL Skogglimt Grindvoll - 2014
kr. 10 000,-
Vestre Lunner Musikkforening - 2014
kr. 6 000,-
Ungdomskoret SING - 2014
kr. 5 000,-
Skolekorpset i Lunner - 2014
kr. 30 000,-
Sangkoret GLA-LAS - 2014
kr. 5 000,-
Norsk Musikal 2014 - 2014
kr. 10 000,-
Mannskoret KK - 2014
kr. 5 000,-
Lunner Seniordans - 2014
kr. 3 000,-
Lunner kammerkor - 2014
kr. 5 000,-
Lunnerkoret - 2014
kr. 5 000,-
Harestukoret - 2014
kr. 5 000,-
Fellesstyret for det norske misjonssels foreninger i Lunner - 2014
kr. 4 000,-
Lunner Sanitetsforening - 2014
kr. 3 000,-
Grua ungdoms- og idrettslag Alpingr. - 2014
kr. 7 000,-
Harestua Idrettslags Bordtennisgruppe - 2014
kr. 5 000,-
Lysløypas Venner - 2014
kr. 3 000,-
Roa Salongskytterlag - 2014
kr. 3 000,-
Harestua Sanitetsforening - 2014
kr. 3 000,-
Lunner Røde Kors Hjelpekorps - 2014
kr. 15 000,-
Mental Helse Lunner - 2014
kr. 2 000,-
Hadeland Soul Children - 2014
kr. 5 000,-
Møteplassen på Bergo - 2014
kr. 3 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland - 2014
kr. 5 000,-
Norsk forbund for utviklingshemmede - 2014
kr. 5 000,-
Fagertun Barne- og Ungdomsteater - 2014
kr. 25 000,-
Furuleiken Spell- og danselag - 2014
kr. 4 000,-
Hadeland Familiekor - 2014
kr. 5 000,-
FAU Roa barnehage - 2014
kr. 3 000,-
11'ern Grua - 2014
kr. 2 000,-
Grindvoll og Lunner Kvinne- og familielag - 2014
kr. 2 000,-
Roa Nærings og velforening - 2014
kr. 3 000,-
Nordre Oppdalen IL NOIL-huset - 2014
kr. 7 000,-
Norges Veteranforbund for Internajsonale Operasjoner (NIVO) - 2014
kr. 2 000,-
Normisjon Lunner - 2014
kr. 5 000,-
Oppdalen lille misjonsforening - 2014
kr. 2 000,-
Grua/Harestua Menighetsråd - 2014
kr. 6 000,-
Pårørende-/Venneforeningen ved Lunner Omsorgssenter (LOS) - 2014
kr. 7 000,-
Royal Rangers Harestua - 2014
kr. 5 000,-
Lunner Pensjonistforening - 2014
kr. 7 000,-
Rundelen Vel - 2014
kr. 3 000,-
Stiftelsen Harestua Gamle skole - 2014
kr. 5 000,-
Søndre Oppdalen Grendehus - 2014
kr. 5 000,-
Tirsdagsklubben Filadelfia Grua - 2014
kr. 3 000,-
Toppen Eldretreff på Heimly - 2014
kr. 2 000,-
Ungbirken Sjømannsmisjonsforening - 2014
kr. 2 000,-
Lunner vel - 2014
kr. 3 000,-
Oppdalen Misjonsforening - 2014
kr. 2 000,-
Lunner Menighetsråd - 2014
kr. 6 000,-
Kirkeringen v/Lunner kirke - 2014
kr. 2 000,-
Hadeland Astronomiforening - 2014
kr. 2 000,-
Hadeland Quiltelag - 2014
kr. 2 000,-
Harestua Bridgeklubb - 2014
kr. 2 000,-
Harestua Samfunnshus A/L - 2014
kr. 5 000,-
Harestua Vel - 2014
kr. 3 000,-
Hjertetrimmen i Lunner - 2014
kr. 3 000,-
Hadeland Akvarieklubb - 2014
kr. 2 000,-
Lunby Misjonsforening - 2014
kr. 2 000,-
Lunner 4H - 2014
kr. 4 000,-
Lunner Hagelag - 2014
kr. 3 000,-
Lunner Historielag - 2014
kr. 3 000,-
Lunner Husflidslag - 2014
kr. 2 000,-
Lunner Menighetsblad - 2014
kr. 3 000,-
Lunnerkollen vel - 2014
kr. 3 000,-
Jevnaker Pensjonistforening - 2013
kr. 7 000,-
FAU Hovsenga barnehage - 2013
kr. 3 000,-
Furulund Kretslag - 2013
kr. 7 000,-
Jevnaker Bondelag - 2013
kr. 4 000,-
Jevnaker Bygdekvinnelag - 2013
kr. 4 000,-
Jevnaker Hagelag - 2013
kr. 3 000,-
Jevnaker Jeger- og Fiskerforening - 2013
kr. 5 000,-
Jevnaker Menighetsblad - 2013
kr. 5 000,-
Lions Club Jevnaker - 2013
kr. 5 000,-
Jevnaker Rotaryklubb - 2013
kr. 3 000,-
1. Jevnaker Speidergruppe - 2013
kr. 8 000,-
Kanadaveien Vel - 2013
kr. 3 000,-
Menighetens Ungdomsklubb - 2013
kr. 3 000,-
Naturvernforbundet i Jevnaker - 2013
kr. 3 000,-
Nesbakk Vel - 2013
kr. 4 000,-
Norema Seniorklubb - 2013
kr. 5 000,-
FAU Bjoneroa skole og barnehage - 2013
kr. 3 000,-
FAU Toso skole - 2013
kr. 3 000,-
Grua ungdoms- og idrettslag Alpingr. - 2013
kr. 7 000,-
Diakonutvalget i Jevnaker Menighet - 2013
kr. 3 000,-
Jevnaker Sanitetsforening - 2013
kr. 3 000,-
Prestmoen Vel - 2013
kr. 3 000,-
Bjoneroa Idrettslag - 2013
kr. 8 000,-
Ivar Ballangruds minnefond - 2013
kr. 5 000,-
Jevnaker IF skøyteskole - 2013
kr. 4 000,-
Randsfjorden Seilforening - 2013
kr. 5 000,-
Jevnaker Revmatikerforening - 2013
kr. 3 000,-
Jevnaker Røde Kors - 2013
kr. 15 000,-
Østre Jevnaker Sanitetsforening - 2013
kr. 3 000,-
Bøndernes Hus - 2013
kr. 7 000,-
Bjoneroa Musikkorps - 2013
kr. 10 000,-
Hadeland Glassverk Musikkorps - 2013
kr. 5 000,-
Jevnaker Korforening - 2013
kr. 10 000,-
Jevnaker Menighet Babysang - 2013
kr. 2 000,-
Jevnaker Seniordans - 2013
kr. 3 000,-
Jevnaker-revyen - 2013
kr. 10 000,-
Arrangementskomiteen for Sognsbygda - 2013
kr. 4 000,-
Bratvoldgrinda Velforening - 2013
kr. 3 000,-
Seniorklubben Spareb. JLN - 2013
kr. 4 000,-
Hadeland Glassverks Pensjonistforening - 2013
kr. 5 000,-
Pårørende vennegruppe v/JORS - 2013
kr. 7 000,-
Harestua Bridgeklubb - 2013
kr. 2 000,-
Fellesstyret for misjonsselskapet i Lunner - 2013
kr. 4 000,-
Filadelfia Grua Tirsdagsklubben - 2013
kr. 3 000,-
Grendehuset NOIL støttegruppe - 2013
kr. 5 000,-
Grindvoll og Lunner Kvinne- og familielag - 2013
kr. 2 000,-
Grua/Harestua Menighetsråd - 2013
kr. 6 000,-
Hadeland Astronomiforening - 2013
kr. 2 000,-
Hadeland Birøkterlag - 2013
kr. 2 000,-
Hadeland Quiltelag - 2013
kr. 2 000,-
Haneknemoen Vel - 2013
kr. 3 000,-
Randsfjord Frimerkeklubb - 2013
kr. 2 000,-
Harestua Samfunnshus A/L - 2013
kr. 5 000,-
FAU Lunner ungdomsskole - 2013
kr. 3 000,-
Harestua Vel - 2013
kr. 3 000,-
Helgelandsbråtan Velforening - 2013
kr. 3 000,-
Hjertetrimmen i Lunner - 2013
kr. 3 000,-
Kirkeringen v/Lunner kirke - 2013
kr. 2 000,-
Lunby Misjonsforening - 2013
kr. 2 000,-
Lunner 4H - 2013
kr. 2 000,-
Lunner Hagelag - 2013
kr. 2 000,-
Lunner Historielag - 2013
kr. 3 000,-
Lunner Husflidslag - 2013
kr. 2 000,-
Lunner Menighetsblad - 2013
kr. 3 000,-
Lunner Menighetsråd - 2013
kr. 6 000,-
FAU Roa barnehage - 2013
kr. 3 000,-
FAU Grua skole - 2013
kr. 3 000,-
Norges Veteranforbund for Internajsonale Operasjoner (NIVO) - 2013
kr. 2 000,-
Hadeland Familiekor - 2013
kr. 5 000,-
Harestua Hestesportsklubb - 2013
kr. 5 000,-
Lunner skytterlag - 2013
kr. 8 000,-
Lysløypas Venner - 2013
kr. 3 000,-
Roa Salongskytterlag - 2013
kr. 3 000,-
Vestre Brandbu Skytterlag - 2013
kr. 3 000,-
Harestua Sanitetsforening - 2013
kr. 3 000,-
Lunner Røde Kors Hjelpekorps - 2013
kr. 15 000,-
Møteplassen på Bergo - 2013
kr. 3 000,-
Norsk forbund for utviklingshemmede - 2013
kr. 3 000,-
Fagertun Barne- og Ungdomsteater (FABU) - 2013
kr. 25 000,-
Furuleiken Spell- og danselag - 2013
kr. 4 000,-
Hadeland Soul Children - 2013
kr. 5 000,-
FAU Kalvsjø barnehage - 2013
kr. 3 000,-
Harestukoret - 2013
kr. 5 000,-
Lunnerkoret - 2013
kr. 5 000,-
Lunner kammerkor - 2013
kr. 5 000,-
Lunner Seniordans - 2013
kr. 3 000,-
Sangkoret GLA-LAS - 2013
kr. 5 000,-
Ungdomskoret SING - 2013
kr. 5 000,-
Vestre Lunner Musikkforening - 2013
kr. 6 000,-
11'ern Grua - 2013
kr. 2 000,-
AL Skogglimt Grindvoll - 2013
kr. 10 000,-
Bergosenterets Venneforening - 2013
kr. 5 000,-
Betaniaforeningen - bedehus - 2013
kr. 5 000,-
Lunner Pensjonistforening - 2013
kr. 7 000,-
Harestua 4H - 2013
kr. 5 000,-
Normisjon Lunner - 2013
kr. 5 000,-
RaumerRytter SK - 2013
kr. 3 000,-
Nittedal seniordans - 2013
kr. 3 000,-
Nittedal Gospelkor - 2013
kr. 4 000,-
Nittedalsrevyen - 2013
kr. 5 000,-
Kosak - 2013
kr. 4 000,-
Hakaldal Seniordans - 2013
kr. 3 000,-
Hakadalen Blæseorkester - 2013
kr. 10 000,-
Hakadal Skolekorps - 2013
kr. 25 000,-
Nittedal Sanitetsforening - 2013
kr. 4 000,-
Nittedal Røde Kors Besøkstjeneste - 2013
kr. 4 000,-
Hakadal Helselag - 2013
kr. 4 000,-
Nittedal skiskytterlag - 2013
kr. 5 000,-
Nittedal Teatersmie - 2013
kr. 25 000,-
Nittedal Orientering - 2013
kr. 8 000,-
Oppdalen lille misjonsforening - 2013
kr. 2 000,-
Nitelven Travlag - 2013
kr. 3 000,-
Idrettslaget Hakadal Golfklubb - 2013
kr. 5 000,-
Toso 4 H - 2013
kr. 3 000,-
Søndagsklubben i Jevnaker menighet - 2013
kr. 3 000,-
Sortungen Velforening - 2013
kr. 2 000,-
Slektsgruppa i Jevnaker - 2013
kr. 2 000,-
Røysli Vel - 2013
kr. 3 000,-
Rønnerudmarka Vel - 2013
kr. 3 000,-
Roseveien Grendelag - 2013
kr. 3 000,-
Nittedal strykeorkester - 2013
kr. 10 000,-
Nittedal Basketballklubb - 2013
kr. 8 000,-
Rotnes skolekorps - 2013
kr. 25 000,-
Staven 4H - 2013
kr. 3 000,-
Stiftelsen Touch of Dance - 2013
kr. 25 000,-
Pårørende-/Venneforeningen ved Lunner Omsorgssenter (LOS) - 2013
kr. 7 000,-
Royal Rangers Harestua - 2013
kr. 5 000,-
Rundelen Vel - 2013
kr. 3 000,-
Stiftelsen Harestua Gamle skole - 2013
kr. 5 000,-
Søndre Oppdalen Grendehus - 2013
kr. 5 000,-
Søndre Oppdalen Misjonsforening - 2013
kr. 2 000,-
Søndre Oppdalen Vel - 2013
kr. 3 000,-
Toppen Eldretreff på Heimly - 2013
kr. 2 000,-
Ungbirken Sjømannsmisjonsforening - 2013
kr. 2 000,-
Ungdomsklubben Påfyll - 2013
kr. 2 000,-
Søndre Nittedal Pensjonistforening - 2013
kr. 5 000,-
Hadeland Trekkhundklubb - 2013
kr. 3 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening - 2013
kr. 5 000,-
Hakadal KFUK-M speidere - 2013
kr. 7 000,-
Trollskogen Teater - 2013
kr. 25 000,-
Nittedal Husflidslag - 2013
kr. 3 000,-
Askveien Vel - 2013
kr. 3 000,-
Døli Løstad Vel - 2013
kr. 3 000,-
Gladbridgen i Nittedal - 2013
kr. 3 000,-
HLF Nittedal - 2013
kr. 3 000,-
Hakadal Pensjonistforening - 2013
kr. 5 000,-
Hjertetrimmen i Nittedal - 2013
kr. 3 000,-
Lions Club Nittedal - 2013
kr. 4 000,-
Nittedal Hagelag - 2013
kr. 3 000,-
Jevnaker Bygdekvinnelag - 2012
kr. 4 000,-
Furulund Kretslag - 2012
kr. 7 000,-
Hadeland Glassverks Pensjonistforening - 2012
kr. 6 000,-
FAU Hovsenga barnehage - 2012
kr. 3 500,-
Hadeland Harehundklubb - 2012
kr. 4 000,-
Hovsmarka Grendelag - 2012
kr. 4 000,-
Jevnaker Menighetsblad - 2012
kr. 5 000,-
Jevnaker Bygdeungdomslag - 2012
kr. 7 000,-
Jevnaker Båtforening - 2012
kr. 3 000,-
Jevnaker Hagelag - 2012
kr. 3 000,-
Jevnaker Jeger- og Fiskerforening - 2012
kr. 5 000,-
Bøndernes Hus - 2012
kr. 7 000,-
Jevnaker Pensjonistforening - 2012
kr. 7 000,-
Jevnaker Rotaryklubb - 2012
kr. 5 000,-
1. Jevnaker Speidergruppe - 2012
kr. 8 000,-
Diakoniutvalget i Jevnaker Menighet - 2012
kr. 2 000,-
Hadeland Glassverk Musikkorps - 2012
kr. 5 000,-
Bergermarka Vel - 2012
kr. 2 500,-
Vestre Brandbu Skytterlag - 2012
kr. 4 000,-
Kanadaveien Vel - 2012
kr. 3 500,-
Åskameratene U & IL - 2012
kr. 5 000,-
Jevnaker klatreklubb - 2012
kr. 2 000,-
Jevnaker IF Allianse - 2012
kr. 5 000,-
Veståsløpet - 2012
kr. 3 000,-
Bjoneroa idrettslag - 2012
kr. 5 000,-
Jevnaker Revmatikerforening - 2012
kr. 4 000,-
Arrangementskomiteen for Sognsbygda - 2012
kr. 5 000,-
Jevnaker Røde Kors - 2012
kr. 15 000,-
Jevnaker Sanitetsforening - 2012
kr. 4 000,-
Østre Jevnaker Sanitetsforening - 2012
kr. 4 000,-
Jevnaker Babysang - 2012
kr. 2 000,-
Jevnaker Seniordans - 2012
kr. 4 000,-
Jevnaker småbarnssang - 2012
kr. 2 000,-
Ivar Ballangrud minnefond - 2012
kr. 5 000,-
Nesbakk Vel - 2012
kr. 4 000,-
Lions Club Jevnaker - 2012
kr. 6 000,-
Harestua Bridgeklubb - 2012
kr. 2 500,-
11'ern Grua - 2012
kr. 2 000,-
AL Skogglimt Grindvoll - 2012
kr. 8 000,-
Bergosenterets Venneforening - 2012
kr. 2 500,-
BUK Betel ungdomsklubb - 2012
kr. 4 000,-
Fellesstyret for misjonsselskapet i Lunner - 2012
kr. 4 000,-
Grindvoll og Lunner husmorlag - 2012
kr. 2 000,-
Grua/Harestua Menighetsråd - 2012
kr. 6 000,-
Hadeland Hundeklubb - 2012
kr. 4 000,-
Hageselskapet Lunner hagelag - 2012
kr. 2 000,-
Harestua Barnehage FAU - 2012
kr. 3 500,-
Harestua Samfunnshus A/L - 2012
kr. 5 000,-
Vestre Lunner Musikkforening - 2012
kr. 6 000,-
Harestua Vel - 2012
kr. 4 000,-
Hjertetrimmen på Lunby - 2012
kr. 4 000,-
La Viggadalen Leve - 2012
kr. 2 000,-
Lunby Misjonsforening - 2012
kr. 2 500,-
Lunner 4H - 2012
kr. 2 000,-
Lunner Historielag - 2012
kr. 3 000,-
Lunner Menighetsråd - 2012
kr. 6 000,-
Lunner Pensjonistforening - 2012
kr. 7 000,-
Lunner Ungdomsskole FAU - 2012
kr. 5 000,-
Lunner Vel - 2012
kr. 4 000,-
Hadeland Linedanselubb - 2012
kr. 3 500,-
Ungdomskoret SING - 2012
kr. 3 500,-
Lysløypas Venner - 2012
kr. 3 000,-
Lunner Røde Kors Hjelpekorps - 2012
kr. 15 000,-
Naturvernforbundet i Jevnaker - 2012
kr. 3 000,-
Lions Club Nittedal - 2012
kr. 6 000,-
Nittedal Frivilligsentral - 2012
kr. 3 500,-
Nittedal Husflidslag - 2012
kr. 4 000,-
Nordre Nittedal Pensjonistforening - 2012
kr. 7 000,-
Turkameratene Nittedal kommune - 2012
kr. 5 000,-
Hadeland IL Bordtennisklukbb - 2012
kr. 5 000,-
Lunner skytterlag - 2012
kr. 5 000,-
Roa Salongskytterlag - 2012
kr. 4 000,-
Harestua Sanitetsforening - 2012
kr. 4 000,-
Lunner Sanitetsforening - 2012
kr. 4 000,-
Lunner Seniordans - 2012
kr. 3 500,-
Norsk forbund for utviklingshemmede - 2012
kr. 4 000,-
Fagertun Barne- og Ungdomsteater (FABU) - 2012
kr. 10 000,-
Furuleiken Spell- og danselag - 2012
kr. 3 500,-
Hadeland Familiekor - 2012
kr. 3 500,-
Hadeland Soul Children - 2012
kr. 3 500,-
Harestuakoret - 2012
kr. 4 000,-
Hæljeswingen Storband - 2012
kr. 5 000,-
Kordial - 2012
kr. 5 000,-
Koret GLA-LAS - 2012
kr. 3 500,-
Lunnerkoret - 2012
kr. 4 000,-
Lunner Kammerkor - 2012
kr. 4 000,-
Lunnerkollen Vel - 2012
kr. 3 000,-
Hadeland Akvarieklubb - 2012
kr. 2 000,-
Menighetsbladet for Lunner og Grua/Harestua - 2012
kr. 5 000,-
Hakadal Helselag - 2012
kr. 4 000,-
Rotnes skolekorps - 2012
kr. 5 000,-
Nittedal Teatersmie - 2012
kr. 6 000,-
Nittedal strykeorkester - 2012
kr. 4 000,-
Nittedal Mannskor - 2012
kr. 4 000,-
Hakadal Seniordans - 2012
kr. 3 000,-
Hakadalen Blæseorkester - 2012
kr. 4 000,-
Folkedanslaget "Kjerringa med Staven" - 2012
kr. 4 000,-
Nittedal Sanitetsforening - 2012
kr. 4 000,-
Nittedal Røde Kors Besøkstjeneste - 2012
kr. 4 000,-
Nittedal Røde Kors Hjelpekorps - 2012
kr. 10 000,-
Nitelven Travlag - 2012
kr. 3 000,-
Stiftelsen Touch of Dance - 2012
kr. 8 000,-
Nittedal Orientering - 2012
kr. 4 000,-
Toso 4 H - 2012
kr. 3 000,-
Søndsgsklubben i Jevnaker Menighet - 2012
kr. 1 500,-
Mylla Vel - 2012
kr. 3 000,-
Rundhaugen Vel - 2012
kr. 1 500,-
Roseveien Grendelag - 2012
kr. 2 500,-
Randsfjorden Selforening - 2012
kr. 3 000,-
Randsfjord Frimerkeklubb - 2012
kr. 2 000,-
Pårørende vennegruppe v/JORS - 2012
kr. 7 000,-
Prestekragen Menighetsbarnehage - 2012
kr. 3 000,-
Norema Seniorklubb - 2012
kr. 5 000,-
Sangkoret KOSAK - 2012
kr. 4 000,-
Samarbeidsutvalget i Bergerbakken Barnehage - 2012
kr. 3 000,-
Søndre Nittedal skolekorps - 2012
kr. 5 000,-
Sparebanken Jevnaker Lunners Pensjonistforening - 2012
kr. 5 000,-
"Møteplassen" Bergosenteret - 2012
kr. 3 000,-
Døli Løstad Vel - 2012
kr. 4 000,-
Norges Veteranforbund for Internajsonale Operasjoner (NIVO) - 2012
kr. 2 500,-
Normisjon Lunner - 2012
kr. 2 500,-
Oppdalen lille misjonsforening - 2012
kr. 2 000,-
Påfyll - Ungdomsklubb på Heimly - 2012
kr. 3 500,-
Pårørende-/Venneforeningen ved Lunner Omsorgssenter (LOS) - 2012
kr. 6 000,-
Roa Barnehage FAU - 2012
kr. 3 500,-
Royal Rangers Harestua - 2012
kr. 5 000,-
Rundelen Vel - 2012
kr. 3 000,-
Oppland Krets av Norges Kvinne- og Familieforbund - 2012
kr. 2 500,-
Søndre Oppdalen Grendehus - 2012
kr. 5 000,-
Lokalforeningen Norden Nittedal - 2012
kr. 4 000,-
Søndre Oppdalen Misjonsforening - 2012
kr. 2 000,-
HLF Nittedal - 2012
kr. 4 000,-
Hjertetrimmen i Nittedal - 2012
kr. 4 000,-
Hakadal Pensjonistforening - 2012
kr. 7 000,-
Ungbirken Sjømannsmisjonsforening - 2012
kr. 2 000,-
Dølis Venner - 2012
kr. 5 000,-
Tirsdagsklubben, Filadelfia Grua - 2012
kr. 2 500,-
Søndre Oppdalen Vel - 2012
kr. 3 000,-
Gladbridgen i Nittedal - 2012
kr. 3 000,-
FAU Toso Skole - 2011
kr. 6 000,-
Hovsmarka Grendelag - 2011
kr. 3 000,-
Foreningen Norden, Jevnaker - 2011
kr. 4 000,-
Furukollen Vel - 2011
kr. 3 000,-
Furulund Kretslag - 2011
kr. 6 000,-
Hadeland Glassverks Pensjonistforening - 2011
kr. 6 000,-
Hadeland og Ringerike Caravanklubb - 2011
kr. 2 000,-
Jevnaker Jeger- og Fiskerforening - 2011
kr. 5 000,-
Jevnaker Bygdekvinnelag - 2011
kr. 4 000,-
Jevnaker Bygdeungdomslag - 2011
kr. 5 000,-
Jevnaker Hagelag - 2011
kr. 3 000,-
Jevnaker Menighetsblad - 2011
kr. 5 000,-
Jevnaker Pensjonistforening - 2011
kr. 7 000,-
Jevnaker Rotaryklubb - 2011
kr. 5 000,-
Bøndernes Hus - 2011
kr. 6 000,-
Jevnaker slektsgruppe under Jevnaker Historielag - 2011
kr. 2 000,-
Diakonutvalget i Jevnaker Menighet - 2011
kr. 3 000,-
Jevnaker Sanitetsforening - 2011
kr. 4 000,-
Bratvoldgrinda Velforening - 2011
kr. 3 000,-
Østre Jevnaker Sanitetsforening - 2011
kr. 4 000,-
Kanadaveien Vel - 2011
kr. 3 500,-
Bjoneroa Idrettslag - 2011
kr. 7 500,-
Jevnaker Turngruppe - 2011
kr. 7 000,-
Vestre Brandbu Skytterlag - 2011
kr. 4 000,-
Åskameratene U & IL - 2011
kr. 5 000,-
Jevnaker Revmatikerforening - 2011
kr. 4 000,-
Jevnaker Røde Kors - 2011
kr. 15 000,-
Bjoneroa Blåsekvartett - 2011
kr. 2 000,-
Bjoneroa TT - klubb - 2011
kr. 3 000,-
Hadeland Glassverk Musikkorps - 2011
kr. 6 000,-
Halvdan Svartes Guttekor - 2011
kr. 4 000,-
Jevnaker Babysang - 2011
kr. 2 000,-
Jevnaker Seniordans - 2011
kr. 4 000,-
Jevnaker småbarnssang - 2011
kr. 2 000,-
Arrangementskomiteen for Sognsbygdal - 2011
kr. 5 000,-
Ballangrud Minnefond - 2011
kr. 5 000,-
1. Jevnaker Speidergruppe - 2011
kr. 8 000,-
Nittedal Røde Kors Besøkstjeneste - 2011
kr. 4 000,-
Krokusveien Vel - 2011
kr. 3 500,-
Hageselskapet Lunner hagelag - 2011
kr. 2 000,-
Lunner Historielag - 2011
kr. 2 500,-
Lunby Misjonsforening - 2011
kr. 2 500,-
La Viggadalen Leve - 2011
kr. 2 000,-
Kalvsjø Vel - 2011
kr. 4 000,-
Hjertetrimmen på Lunby - 2011
kr. 4 000,-
Helgelandsbråtan Velforening - 2011
kr. 2 500,-
Harestua Vel - 2011
kr. 4 000,-
Harestua Samfunnshus A/L - 2011
kr. 5 000,-
Harestua Bridgeklubb - 2011
kr. 2 500,-
Harestua Barnehage - 2011
kr. 3 500,-
Hadeland Hundeklubb - 2011
kr. 3 000,-
Lunner Pensjonistforening - 2011
kr. 7 000,-
Hadeland Astronomiforening - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland Akvarieklubb - 2011
kr. 2 000,-
Grua/Harestua Menighetsråd - 2011
kr. 6 000,-
Grindvoll og Lunner husmorlag - 2011
kr. 2 500,-
Grendehuset NOIL - 2011
kr. 5 000,-
"Eldre hjelper eldre" - 2011
kr. 2 000,-
BUK Betel ungdomsklubb - 2011
kr. 4 000,-
Betel Harestuas barne- og ungdomsarbeide - 2011
kr. 2 500,-
Bergosenterets Venneforening - 2011
kr. 2 500,-
Barnebokstuas Venner - 2011
kr. 2 000,-
AL Skogglimt Grindvoll - 2011
kr. 8 000,-
Lunner Menighetsråd - 2011
kr. 6 000,-
Lunner Ungdomsskole FAU - 2011
kr. 5 000,-
Vestre Lunner Musikkforening - 2011
kr. 6 000,-
Roa Nærings- og velforening - 2011
kr. 3 000,-
Ungbirken Sjømannsmisjonsforening - 2011
kr. 2 000,-
Toppen Eldretreff på Heimly - 2011
kr. 3 000,-
Tirsdagsklubben, Filadelfia Grua - 2011
kr. 2 500,-
Søndre Oppdalen Vel - 2011
kr. 3 000,-
Søndre Oppdalen Misjonsforening - 2011
kr. 2 000,-
Søndre Oppdalen Grendehus - 2011
kr. 3 000,-
Søndre Oppdalen Barnemisjon - 2011
kr. 2 000,-
Sparebanken Jevnaler Lunners Pensjonistforening - 2011
kr. 3 000,-
Rundelen Vel - 2011
kr. 3 000,-
Royal Rangers Harestua - 2011
kr. 5 000,-
Roa Barnehage FAU - 2011
kr. 3 500,-
Lunner Vel - 2011
kr. 4 000,-
Pårørende-/Venneforeningen ved Lunner Omsorgssenter (LOS) - 2011
kr. 6 000,-
Oppland Krets av Norges Kvinne- og Familieforbund - 2011
kr. 2 500,-
Oppdalen lille misjonsforening - 2011
kr. 2 000,-
Normisjon Lunner - 2011
kr. 2 500,-
Norges Veteranforbund for Internajsonale Operasjoner (NIVO) - 2011
kr. 2 500,-
NFU Hadeland lokallag - 2011
kr. 3 500,-
"Møteplassen Bergosenteret" - 2011
kr. 3 000,-
Mylla Vel - 2011
kr. 3 000,-
Menighetsbladet for Lunner og Grua/Harestua - 2011
kr. 5 000,-
Lysløypas Venner - 2011
kr. 3 000,-
Lunnerkollen Vel - 2011
kr. 3 000,-
11'ern Grua - 2011
kr. 2 000,-
Ungdomskoret SING - 2011
kr. 3 500,-
Lions Club Jevnaker - 2011
kr. 6 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening - 2011
kr. 5 000,-
Hakadal KFUK-KFUM-speidere - 2011
kr. 6 000,-
Dølis Venner - 2011
kr. 5 000,-
Døli Løstad Vel - 2011
kr. 4 000,-
Sangkoret KOSAK - 2011
kr. 4 000,-
Nittedal Teatersmie - 2011
kr. 6 000,-
Nittedal strykeorkester - 2011
kr. 4 000,-
Nittedal Mannskor - 2011
kr. 4 000,-
Folkedanslaget "Kjerringa med Staven" - 2011
kr. 4 000,-
Nittedal Røde Kors Hjelpekorps - 2011
kr. 10 000,-
Nittedal IL Fotball jenter 2003 - 2011
kr. 3 000,-
Toso 4 H - 2011
kr. 3 000,-
Hjertetrimmen i Nittedal - 2011
kr. 4 000,-
Strandveien Vel - 2011
kr. 4 000,-
Sortungen Velforening - 2011
kr. 2 500,-
Samsmoen Vel - 2011
kr. 3 500,-
Sagtomta Velforening - 2011
kr. 2 500,-
Røysli Velforening - 2011
kr. 3 000,-
Rundhaugen Vel - 2011
kr. 1 500,-
Roseveien Grendelag - 2011
kr. 2 500,-
Randsfjord Frimerkeklubb - 2011
kr. 2 500,-
Pårørendegruppa v/JORS - 2011
kr. 7 000,-
Out-Put - 2011
kr. 4 000,-
Norema Seniorklubb - 2011
kr. 5 000,-
Hakadal Pensjonistforening - 2011
kr. 7 000,-
Lokalforeningen Norden Nittedal - 2011
kr. 4 000,-
Lunner Seniordans - 2011
kr. 3 500,-
Utrykningspersonellets fellesutvalg - Viggadalen - 2011
kr. 5 000,-
Lunner Kammerkor - 2011
kr. 3 500,-
Harestuakoret - 2011
kr. 3 500,-
Koret GLA-LAS - 2011
kr. 3 500,-
Kordial - 2011
kr. 5 000,-
Hæljeswingen Storband - 2011
kr. 5 000,-
Hadeland Swingklubb - 2011
kr. 3 500,-
Hadeland Soul Children - 2011
kr. 3 500,-
Hadeland Familiekor - 2011
kr. 3 500,-
Furuleiken Spell- og danselag - 2011
kr. 3 500,-
Fagertun Barne- og Ungdomsteater (FABU) - 2011
kr. 10 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland - 2011
kr. 4 000,-
Nittedal Hagelag - 2011
kr. 3 500,-
Lunner Sanitetsforening - 2011
kr. 4 000,-
Lunner Røde Kors Hjelpekorps - 2011
kr. 15 000,-
Harestua Sanitetsforening - 2011
kr. 4 000,-
Roa Salongskytterlag - 2011
kr. 4 000,-
Harestua IL Bordtennisklubb - 2011
kr. 3 500,-
Lunner Idrettsskole - 2011
kr. 3 500,-
Hadeland Trekkhundklubb - 2011
kr. 2 500,-
Hadeland Dart Team - 2011
kr. 2 000,-
Civitan Club Hadeland (Idrett for psyk. utvikl.hemmede) - 2011
kr. 3 500,-
STAVEN 4H - 2011
kr. 3 000,-
Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag - 2011
kr. 4 000,-
Prestmoen Velforening - 2011
kr. 4 000,-