Gaver vi har gitt

Siden 2010 har vi gitt totalt 255 MNOK til lag og foreninger som har ført til økt kreativitet, positivitet og vekst i nærmiljøet.

14

år

255

MNOK

510

lag og foreninger

702

prosjekter

2360

gaver
Siden 2010 har vi gitt totalt 255 MNOK til 702 prosjekter.