Hvem kan søke?

Allle frivillige organisasjoner i Jevnaker Lunner og Nittedal kan søke om gave til prosjekter. Vi heier på de som jobber for andre, og som skaper inkluderende lokalsamfunn.

Kan vi være med dere på reisen?

For å søke må du ha et organisasjonsnummer, et prosjekt og en plan for hvordan prosjektet skal finansieres. Prosjektene vi støtter må ha en allmennyttig profil. Dette betyr at stiftelsen ikke støtter enkeltpersoner, kommersiell virksomhet eller ren drift.

Våre gaveområder

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Humanitære tiltak og helseformål

Kunst og kultur

Næringsutvikling

Kompetanse, utdanning, forskning

Klima og miljø, naturvern

Samfunn, utvikling og sosiale tiltak

Annet

Spørsmål og svar

 

Vi tar imot søknader om prosjektgaver hele året. Søknadene behandles fortløpende på våre styremøter. Derfor vil noen oppleve å få raskt svar, og noen vil måtte vente litt. Stiftelsen har en årlig tildeling av mindre gaver til drift av lag og foreninger. Søknadsfrist for denne type gaver er 10. februar hvert år.

Stiftelsen støtter ikke privatpersoner, kommersiell virksomhet, religiøs forkynning, partipolitisk virksomhet eller nødhjelp.

Stiftelsen kan gi støtte til intill 50 % av kostnadene ved et prosjekt.

Ja, vi ser veldig positivt på at andre også bidrar til prosjektet.

Stiftelsen forventer at dere bidrar med noe selv. Dugnadsinnsats er minst like mye verdt som penger.

Et prosjekt har et konkret formål innenfor en avgrenset periode. Drift handler om foreningens løpende virksomhet.